PowerShell: Kaido Loonurm, PCinfo.ps1

From ICO wiki
Revision as of 16:36, 15 May 2011 by Kloonurm (talk | contribs)

Kirjeldus

Skript

#Skript väljastab infot arvuti seadmete ja konfiguratsiooni kohta
#Autor: Kaido Loonurm
#Versioon: 0.3
$Aeg = get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm"
#Näitame kes skripti käivitas ja mis ajal
Write-Host "Skript käivitati kaustaja:" $env:USERNAME "poolt," $Aeg 
Write-host
#Muudame pealkirja kõigile loetavaks olenematta mis on käivitaja shelli värvilahendus
Write-Host "PC andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black
#Loeme Win32_ComputerSystem klassi andmed muutujasse
$PCinfo = Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem 
#Käime muutuja andmed läbi ja prindime kästud andmed
foreach ($ArvutiInf in $PCinfo){
	Write-Host "Arvuti tootja: " $ArvutiInf.Manufacturer
	Write-Host "Arvuti mudel: " $ArvutiInf.Model
	Write-Host "Arvuti nimi: " $ArvutiInf.Name
	Write-Host "Arvuti süsteemi tüüp: " $ArvutiInf.SystemType
	Write-Host "Omanik: " $ArvutiInf.PrimaryOwnerName
	#konverteerime suuruse loetavale kujule, hetkel MB-ks
	$mem = [math]::truncate($ArvutiInf.TotalPhysicalMemory/1MB)
	Write-Host "Kogu füüsilise mälu hulk: " $mem "MB"
	Write-Host
}
#Kirjutame separaatori et oleks arusaadavam kus algab uus lõik
Write-Host "***********************************************"
#Loeme seekord Win32_ComputerSystem klassist vaid etteantud andmed muutujasse
$OPinfo = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem | select LastBootUpTime,Name,NumberOfUsers,OSArchitecture,SerialNumber,WindowsDirectory,InstallDate
Write-Host "OS andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black
#Jällegi käime muutuja andmed läbi ja prindime järgnevalt täpsustatud andmed 
foreach ($ArvutiInf in $OPinfo){
	Write-Host " OPsüsteem: " $ArvutiInf.Name
	Write-Host " OPsüsteemi arhidektuur: " $ArvutiInf.OSArchitecture
	Write-Host " Windowsi kaust: " $ArvutiInf.WindowsDirectory
	Write-Host " Windows seerianumber: " $ArvutiInf.SerialNumber
	Write-Host " Kasutajate arv: " $ArvutiInf.NumberOfUsers
	#konverteerime kuupäeva loetavale kujule
	$Installed = [System.Management.ManagementDateTimeConverter]::ToDateTime($ArvutiInf.InstallDate)
	Write-Host " Installitud: " $Installed
	#konverteerime kuupäeva loetavale kujule
	$bootup = [System.Management.ManagementDateTimeConverter]::ToDateTime($ArvutiInf.LastBootUpTime)
	Write-Host " Viimati käivitatud: " $bootup 
	Write-Host
}
Write-Host "***********************************************"
$CPUinfo = Get-WmiObject -Class CIM_Processor
Write-Host "CPU andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black
foreach ($CPUandmed in $CPUinfo ){
	Write-Host " CPU nimi: " $CPUandmed.Name
	Write-Host " CPU hetke kiirus: " $CPUandmed.CurrentClockSpeed "Mhz"
	Write-Host " CPU max kiirus: " $CPUandmed.MaxClockSpeed "Mhz"
	Write-Host " CPU tuumade arv: " $CPUandmed.NumberOfCores
	Write-Host " CPU kirjeldus: " $CPUandmed.Description
	Write-Host
}

Write-Host "***********************************************"
Write-Host "HDD andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black
$HDDinfo = Get-WmiObject Win32_DiskDrive
foreach($HDDandmed in $HDDinfo) {
	Write-Host " Ketta nimi:" $HDDandmed.DeviceID
	#konverteerime suuruse loetavale kujule, hetkel GB-ks
	$hdd = [math]::truncate($HDDandmed.Size/1GB)
	Write-Host " Suurus:" $hdd GB
	Write-Host " Ühenduse tüüp:" $HDDandmed.InterfaceType
	Write-Host " Ketta tüüp: " $HDDandmed.MediaType
	Write-Host
}
Write-Host "***********************************************"
Write-Host "Graafikakaardi andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black
$Graphinfo = Get-WmiObject CIM_VideoController
foreach ( $GraphAndmed in $Graphinfo ){
	Write-Host " Adaprti nimetus: " $GraphAndmed.Name
	Write-Host " Adaprti kirjeldus: " $GraphAndmed.Description
	Write-Host " Hetkel kasutusel olev resolutsioon: " $GraphAndmed.CurrentHorizontalResolution "x" $GraphAndmed.CurrentVerticalResolution
	Write-Host " Refresh rate: " $GraphAndmed.CurrentRefreshRate "Hz"
	#konverteerime suuruse loetavale kujule, hetkel MB-ks
	$gram = [math]::truncate($GraphAndmed.AdapterRAM/1MB)
	Write-Host " Kasutada olev mälu hulk: " $gram "MB"
	Write-Host
}
Write-Host "***********************************************"
Write-Host "Mälu andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black
$Meminfo = Get-WmiObject -Class CIM_PhysicalMemory 
foreach ($MemAndmed in $Meminfo){
	Write-Host " Nimi: " $MemAndmed.Name
	Write-Host " Kirjeldus: " $MemAndmed.Description
	Write-Host " Mälupesa: " $MemAndmed.DeviceLocator
	#konverteerime suuruse loetavale kujule, hetkel MB-ks
	$mram = [math]::truncate($MemAndmed.Capacity/1MB)
	Write-Host " Suurus: " $mram "MB"
	Write-Host " Kiirus: " $MemAndmed.Speed
	Write-Host
}
Write-Host "***********************************************"
Write-Host "Võrgu andmed: " -BackgroundColor Green -ForegroundColor Black
$NetworkInfo = Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration | where{$_.IPEnabled -eq True}
foreach($NetworkAndmed in $NetworkInfo) {
	Write-Host " Võrgu adaptri nimi:" $NetworkAndmed.Description
	Write-Host " DHCP Enabled:" $NetworkAndmed.DHCPEnabled
	Write-Host " IP Aadress:" $NetworkAndmed.IPAddress
	Write-Host " Subnet Mask:" $NetworkAndmed.IPSubnet
	Write-Host " Gateway:" $NetworkAndmed.DefaultIPGateway
	Write-Host
}