PowerShell: Rasmus Linnamäe, WindowsPE skript

From ICO wiki
Revision as of 11:39, 27 January 2012 by Ralinnam (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
<#
 
 
.SYNOPSIS
 WindowsPE image faili tegemise skript, toetab ka USB ketast.
 
.DESCRIPTION
 Skript mis teeb WindowsPE-ga image faili, lisades sinna kõik saada olevad lisa pakkid. 
 USB ketta puhul formaaditakse see ja alles siis paigaldatakse vajalikud failid.
 
.NOTES
 Author Rasmus Linnamäe 
 Skripti eelduseks on, et on paigaldatud WAIK
 Lisada saab ka draiverite kausta, see muutuja ei ole kohustuslik, töötab ka ilma.
 Kui ei ole ühendatud ühtegi USB ketast, siis seatakse tema väärtuseks null.
 USB ketta puhul loodatkse ajutine kaust C:\Temp\waik, kust hiljem kopeeritakse vajalikud kettale.
 WindowsPE lisa pakke mis lisatakse on kokku 10.(http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd799312(WS.10).aspx).
 Ei lisata WinPE-SRT, kuna see puudub uuemast versioonist.
 USB ketas formaaditakse FAT32.
 LOodud iso fail on kujul $Name`_$Architecture($Timestamp).iso
 
.LINKS
 https://wiki.itcollege.ee/index.php/PowerShell:_Rasmus_Linnamäe,_WindowsPE_skript
 http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd799312(WS.10).aspx)
 
 
#>

CLS;

# Kontroll, kas WAIK on paigaldatud
IF ((Get-WmiObject Win32_Product | Where-Object {$_.name -eq "Windows Automated Installation Kit"}))
{
Write-Host "WAIK on paigaldatud" -ForegroundColor Yellow}
Else
 {
 Write-Host "WAIK peab olema paigaldatud, edasiseks skripti tööks. Paigalda WAIK, siis ürita uuesti" -ForegroundColor Red 
Break 
}

# Küsib kasutajalt vajalikud andmed(muutujad)
$BuildDir = read-host "Sisesta image faili paigaldus asukoht"
$Architecture = read-host "Sisesta arhitektuuri tüüp mida soovid kasutada (x86, amd64, ia64)"
$DriversDir = read-host "Sisesta lisatavate driverite kausta asukoht"
$Name = read-host "Sisesta loodavale image failile nimi"

# Teiste muutujate väärstustamine
$WAIK = "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\$Architecture\WinPE_FPs"
$ImageX = "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\$Architecture\imagex.exe"
$Copype = "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\copype.cmd"
$Oscdimg = "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\$Architecture\oscdimg.exe"

#USB ketta kontrolli muutuja väärtustamine
$usb = Get-WmiObject -Class Win32_LogicalDisk | Where-Object {$_.DriveType -eq 2} 

# USB ketta olemasolu kontroll, kui on olemas ning soovitakse sinna image fail luua, luuakse ajutine kataloog C:\Temp\waik,
#kust hiljem kopeeritake vajalikud failid usb kettale. USB ketta puudumisel, väärtustatakse see nulliga.
$usb | ForEach {
$device = $_.DeviceID }
if (!$device){
$device = "0"
}
if ($device[0] -eq $BuildDir[0] ) {
$BuildDir = "C:\Temp\waik"
}

# Lisa parameetrit väärtustamine
$BootWIM = $BuildDir + "\ISO\sources\boot.wim"
$Mount = $BuildDir + "\mount"

#Dismi pooleli olevate image kustutamine
& "$ImageX" /Cleanup

#Copype käivitamine, et luua WinPE image
& "$Copype" $Architecture $BuildDir

#WIM image liigutamine 
Move-Item "$BuildDir\winpe.wim" "$BootWIM"

#Wim faili mountimine
& "$ImageX" /MOUNTRW "$BootWIM" 1 "$Mount"

# Kõikde pakkide lisamine image faili
Dism /Image:$Mount /Add-Package /PackagePath:"$WAIK\winpe-hta.cab" /PackagePath:"$WAIK\winpe-legacysetup.cab",
/PackagePath:"$WAIK\winpe-mdac.cab" /PackagePath:"$WAIK\winpe-pppoe.cab" /PackagePath:"$WAIK\winpe-scripting.cab",
/PackagePath:"$WAIK\winpe-setup.cab" /PackagePath:"$WAIK\winpe-setup-client.cab" /PackagePath:"$WAIK\winpe-setup-server.cab",
/PackagePath:"$WAIK\winpe-wds-tools.cab" /PackagePath:"$WAIK\winpe-wmi.cab"

#Driverite lisamine image faili
Dism /Image:$Mount /Add-Driver /Driver:$DriversDir /Recurse 

#Image fail unmountitakse
& "$ImageX" /Unmount "$Mount" /Commit

#Ajaformaat image faili nimele
$TimeStamp = Get-Date -Format dd-MM-yyy

#USB ketta puhul formaatidatakse see ja kopeeritake sinna vajalikud failid
$usb | ForEach {
$device = $_.DeviceID }
if ($BuildDir -eq "C:\Temp\waik" ) { 


$command= @" 
list volume
select volume="$device"
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=fat32 quick
assigne letter="$device"
exit
"@

$command| 
DiskPart

xcopy $BuildDir\ISO\*.* $device\ /s/e/f
Write-Host "Skript on lõpetanud töö, fail asub $device kettal" -ForegroundColor Yellow
}
#Image faili loomine
else {& "$Oscdimg" -n "-b$BuildDir\etfsboot.com" "$BuildDir\ISO" "$BuildDir\$Name`_$Architecture($Timestamp).iso"
Write-Host "Skript on lõpetanud töö, fail asub $BuildDir\$Name`_$Architecture($Timestamp).iso" -ForegroundColor Yellow}