PowerShell: Vladimir Kolesnik, minuProtsess

From ICO wiki
Revision as of 18:40, 23 May 2011 by Vkolesni (talk | contribs) (Created page with '= Kodu 2 = <source lang=powershell > #***************************************************************** # # Skripti nimi: testProtsess.ps1 # Versioon: 1.0 # Autor: Vlad…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Kodu 2

#*****************************************************************
#
#  Skripti nimi: testProtsess.ps1
#  Versioon: 1.0
#  Autor: Vladimir Kolesnik
#  Kuupäev: 23. mai, 2011
#
#  Selgitus: Antud skript kontrollib, kas ettemääratud protsess töötab või ei.
#       Kui protsess töötab, skript ei tee midagi.
#       Kui ettemääratud protsess ei tööta, siis käivitab selle.
#
#
#*****************************************************************

#Siin peab kirjutada Teie protsessi nimi! Asenda "C:\Program Files (x86)\AIMP2\AIMP2.exe /switches" sinu protsessiga!
$minuProtsess = "C:\Program Files (x86)\AIMP2\AIMP2.exe /switches"

#Siin peab määrata protsessi nimi. Asenda Aimp2 sinu protsessiga!
#Kasutame -ea SilentContinue atribuuti selleks, et eemaldada vead.
$Protsesstootab = (Get-Process Aimp2 -ea SilentlyContinue)
if ( $Protsesstootab ){
Write-Host "$Protsesstootab juba tootab. Skript lõpeb."
}
else
{
$wmi = ([wmiclass]"win32_process").Create($minuProtsess)
Write-Host "$minuProtsess Antud process ei toota. Käivitan..."
}