Powershell: Kristiina Kaarna, Skript.ps1

From ICO wiki
Revision as of 17:33, 26 January 2012 by Kkaarna (talk | contribs) (Created page with '<syntaxhighlight lang="cpp"><# SKRIPT, MILLEGA KONTROLLITAKSE KAUGTEEL KEELATUD PROTSESSI (WMPLAYER) KASUTAMIST KASUTAJA ARVUTIS. KEELATUD PROTSESSI TUVASTAMISEL SEE SULETAKSE J…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

<syntaxhighlight lang="cpp"><# SKRIPT, MILLEGA KONTROLLITAKSE KAUGTEEL KEELATUD PROTSESSI (WMPLAYER) KASUTAMIST KASUTAJA ARVUTIS.

KEELATUD PROTSESSI TUVASTAMISEL SEE SULETAKSE JA KASUTAJA SAAB HOIATUSE.

Autor: KKaarna

  1. >
  1. Domeeni tõstetud arvutiga kaugteel ühenduse loomine

New-Pssession -ComputerName "userPC"

Enter-Pssession -Id 1

  1. Muutujate väärtustamine

$Kontroll = Get-Process wmplayer -ErrorAction SilentlyContinue $KeelatudProtsess = "wmplayer.exe"


  1. Kui leitakse aktiivne keelatud protsess, see tapetakse ja domeenikasutaja töölauale genereeritakse hoiatava sisuga tekstifail.

if($Kontroll -ne $null) { taskkill /IM $KeelatudProtsess /F

"Ära kuula muusikat töö ajal!"| Out-File C:\Users\user.TEST\Desktop\"HOIATUS!!!.txt" } exit