Powershell: Kristiina Kaarna, Skript.ps1

From ICO wiki
Revision as of 16:34, 26 January 2012 by Kkaarna (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

<syntaxhighlight lang="cpp"><# -KIRJELDUS:

SKRIPT, MILLEGA KONTROLLITAKSE KAUGTEEL KEELATUD PROTSESSI (WMPLAYER) KASUTAMIST KASUTAJA ARVUTIS. KEELATUD PROTSESSI TUVASTAMISEL SEE SULETAKSE JA KASUTAJA SAAB HOIATUSE.

-Autor: KKaarna

  1. >
  1. Domeeni tõstetud arvutiga kaugteel ühenduse loomine

New-Pssession -ComputerName "userPC"

Enter-Pssession -Id 1

  1. Muutujate väärtustamine

$Kontroll = Get-Process wmplayer -ErrorAction SilentlyContinue $KeelatudProtsess = "wmplayer.exe"


  1. Kui leitakse aktiivne keelatud protsess, see tapetakse ja domeenikasutaja töölauale genereeritakse hoiatava sisuga tekstifail.

if($Kontroll -ne $null) { taskkill /IM $KeelatudProtsess /F

"Ära kuula muusikat töö ajal!"| Out-File C:\Users\user.TEST\Desktop\"HOIATUS!!!.txt" } exit