Praktikum13: Andmete serialiseerimine

From ICO wiki
Revision as of 09:35, 3 December 2015 by Mposka (talk | contribs) (Created page with "=Teooria= [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/7ay27kt9(v=vs.110).aspx MSDN] =Loengu näited= [http://enos.itcollege.ee/~mposka/CSharp2015/Paevaope/Loengud/Loeng-13/ Seri...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Teooria

MSDN

Loengu näited

Serialiseerimine

Ülesanded

Käsi_hoitud_tegevus

Võtta varasemas praktikumis tehtud galerii rakendus, mille leiab näiteks siit

Täienda funktsionaalsust nii, et

  • galeriis on pildile võimalik kommentaar lisada
  • Kui rakendus suletakse ja uuesti avatakse, siis on kommentaarid alles

Käsi_mittehoitud_tegevus

Täienda rakendust:

  • kasutajal on võimalik pildile mitu kommentaari lisada

Mul_on_igav_teeks_ka_midagi_tegevus

Loo võimalus piltide hindamiseks ning keskmise hinde salvestamiseks