Praktikum13: Andmete serialiseerimine

From ICO wiki

Teooria

MSDN

Loengu näited

Serialiseerimine

Ülesanded

Käsi_hoitud_tegevus

Võtta varasemas praktikumis tehtud galerii rakendus, mille leiab näiteks siit

Täienda funktsionaalsust nii, et

  • galeriis on pildile võimalik kommentaar lisada
  • Kui rakendus suletakse ja uuesti avatakse, siis on kommentaarid alles

Käsi_mittehoitud_tegevus

Täienda rakendust:

  • kasutajal on võimalik pildile mitu kommentaari lisada

Mul_on_igav_teeks_ka_midagi_tegevus

Loo võimalus piltide hindamiseks ning keskmise hinde salvestamiseks