Proxmox

From ICO wiki

Rene Rant AK21 2014


Sissejuhatus

Proxmox VE ehk Proxmox Virtual Environment on avatud lähtekoodiga Linuxi-põhine (paigatud kerneliga Debian [1]) serveri virtualiseerimislahendus, mis baseerub KVM-l ja OpenVZ-l [2]. Seega võimaldab see KVM (Kernel-based Virtual Machine [3]) abil virtualiseerida mitmeid erinevaid operatsioonisüsteeme, sealhulgas Microsoft Windows [4] ning OpenVZ konteinerite abil mitmeid Linuxi distributioone, mis kõik jagavad põhimasina kernelit. Proxmox VE on küll avatud lähtekoodiga ja tasuta, kuid IT professionaalidele ja firmadele pakutakse raha eest ka firma enda poolset tehnilist tuge [5] lisaks kommuuni enda poolt pakutavale

Süsteeminõuded

Soovituslikud

Need on ametlikud soovituslikud süsteeminõuded [6]

 • 2 või 4 protsessoripesaga emaplaat
 • 4/6/8-tuumaline 64-bitiline Intel või AMD protsessor
 • Intel VT või AMD-V toega protsessor KVM jaoks
 • Vähemalt 8GB RAM
 • Riistvaraline RAID-kontroller, soovitavalt akuga
 • Kiired kõvakettad, soovitatavalt 15000rpm SAS Raid 10 või parem
 • Kaks Gbit NICi, lisaks täiendavad NIC-id vastavalt salvestusseadmetele ja klasterdamise vajadustele

Minimaalsed

Proxmoxi katsetamiseks proovikeskkonnas on minimaalsed nõuded [7] järgmised:

 • 64-bitiline Intel või AMD protsessor
 • KVM jaoks VT/AMD-V tugi
 • 1GB RAM
 • Kõvaketas
 • Võrgukaart


Paigaldamine

NB! Vaikimisi eeldatakse, et Proxmox paigaldatakse täiesti tühjale arvutile.

Proxmox VE paigaldamiseks saab ISO-faili alla laadida Proxmoxi kodulehelt [8]. Järgmisena tuleb see fail kas kirjutada optilisele meediale või (soovituslikult) USB välkmäluseadmele.

Arvuti tuleb üles laadida vastavalt meediumilt, kuhu sai Proxmoxi ISO fail pandud. Esimeselt terminalirealt saab edasi Enteriga, edasi küsitakse graafilises kasutajaliideses, millisele kõvakettale paigaldada. Järgmisel lehel valitakse riik, ajavöönd ja klaviatuuripaigutus, edasi saab määrata administraatori parooli ning viimasena tuleb seadistada võrguseaded.

Olemasolevale Debianile paigaldamine

Kuna Proxmox põhineb Debianil, saab ka juba olemasoleva Debianile paigaldada Proxmox tarkvara. See on vajalik ka juhul, kui soovitakse ise seadistada kettajagusid. Inglisekeelse juhendi leiab ametlikust Wikist [9]

Paigaldamine iSCSI-t kasutades

Võimalik on ka üle iSCSI paigaldamine, ingliskeelse juhendi leiab ametlikust Wikist [10]


Proxmox VE kasutamine

Pärast paigaldamist ja arvuti taaskäivitust tuleb ette tüüpiline terminal/konsool. Kuna tegu on Debianiga, saab kasutada seda nagu tavaliselt. Siiski on Proxmoxi VE eeliseks graafiline kasutajaliides, millele saab ligi minnes internetilehitsejaga aadressile https://ipaadress:8006, kus ipaadress on paigaldamisel määratud IP aadress.


Virtuaalmasinate loomine

Konteineri ja virtuaalmasina erinevus

Konteineri loomisel jagavad kõik operatsioonisüsteemid põhimasina (Proxmox VE) Linuxi kernelit, seega on võimalike operatsioonisüsteemide valik piiratud Linuxi tuuma kasutavatele OS-dele. Samas on konteinerite eeliseks praktiliselt olematu overhead , see tähendab jõudluskadu on pea olematu. Proxmox kasutab OpenVZ konteinereid.

Linuxi tuuma mittekasutavaid operatsioonisüsteeme saab paigaldada vaid KVMi abil loodava virtuaalmasinate peale. Virtuaalmasinate eeliseks ongi see, et saab paigaldada erinevaid op-süsteeme, kuid puudus võrreldes konteineritega on vähese overhead ehk sellega kaasneb väike jõudluskadu, mis on tingitud seadmete emuleerimisest.

Konteiner (OpenVZ)

Esmalt tuleb hankida vajalik template (Storage -> Content -> Templates), seejärel vajutada "Create CT"

General

 • Node: Mitme Proxmox VE serveri korral valida see, millele tahetakse konteinerit paigaldada.
 • VM ID: virtuaalmasina ID, võib jätta muutmata
 • Hostname: unikaalne serveri nimi konteinerile
 • Resource Pool: valikuline
 • Storage: vali salvestuskoht
 • Password: juurkasutaja salasõna konteinerile

Template (mall)

 • Storage: template salvestukoht
 • Template: vali template

Resources

 • Memory (MB): RAM määramine
 • Swap (MB): saaleala suuruse määramine
 • Disk size (GB): kogu ketta suuruse määramine
 • CPUs: protsessorite arv (kui kasutada konteineri sees java-t, on soovitatav valida vähemalt 2)

Network

 • Routed mode (venet): vaikimisi valik, on vaja anda unikaalne IP
 • Briged mode - vaata Differences_between_venet_and_veth OpenVZ wiki-st venet-i ja vethi erinevusi. Sillatud režiimis tuleb ip seadistada konteineris nagu füüsilisel serveril

DNS

 • DNS Domain: nt sinudomeen.com
 • First/Second DNS Servers: sisesta DNS serverid

Confirm

Kokkuvõtlik leht

Virtuaalmasinad (KVM)

Vajuta "Create VM":

General

 • Node: mitme Proxmox VE serveri korral valida vajatav
 • VM ID: virtuaalmasina id
 • Name: nimi (see ei ole hostname)
 • Resource Pool: valikuline

OS

Vali soovitav OS

CD/DVD

 • Use CD/DVD disc image file (iso): Iso faili valimine
 • Use physical CD/DVD Drive: Proxmox VE masina CD/DVD seadme pealt installeerimine
 • Do not use any media: ei soovi kasutada meediat

Hard disk

 • Bus/Device: vali siinitüüp, virtualiseeritav OS peab toetama virtio-d
 • Storage: Vali tekitatava ketta asukoht Disk size (GB): määra selle suurus
 • Format: Raw- jõudluse tarbeks, qcow2 - kui plaanite snapshote kasutada
 • Cache: virtuaalketta vahemälu saedistamine
 • Limits: vajadusel saab piirata läbilaskevõimet

CPU

 • Sockets: protsessoripesade arv
 • Cores: protsessori tuumade arv pesa kohta
 • CPU type: protsessori tüüp
 • Total cores: ära kunagi vali rohkem tuumasid kui füüsiliselt saadavalt on

Memory

 • Memory (MB): virtuaalmasina RAM hulga määramine

Network

 • Briged mode: vaikimisi säte
 • NAT mode
 • No network device
 • Model: emuleeritav võrgukaart, võimalusel (kui paigaldatav OS toetab) valida virtio
 • MAC address: 'auto' või sisesta unikaalne MAC aadress
 • Rate limit (MB/s): võrguseadme kiiruse piiramine

Confirm

Kokkuvõtlik leht

Kokkuvõte

Proxmox VE on võimekas virtualiseerimisplatvorm, mis võimaldab ühise jagatava Linuxi tuuma kasutamist OpenVZ konteinerite näol kui ka virtuaalmasinate loomist KVM abil teiste operatsioonisüsteemide tarbeks.

Kasutatud ja viidatud allikad

[1] https://www.proxmox.com/proxmox-ve/get-started

[2] http://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel-based_Virtual_Machine

[4] http://www.proxmox.com/proxmox-ve/comparison

[5] https://www.proxmox.com/proxmox-ve/pricing

[6] http://www.proxmox.com/proxmox-ve/requirements

[7] http://www.proxmox.com/proxmox-ve/requirements

[8] https://www.proxmox.com/downloads/category/iso-images-pve

[9] http://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Wheezy

[10] http://pve.proxmox.com/wiki/Proxmox_ISCSI_installation