Puppet paigaldamine ja seadistamine Centos & Ubuntu: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
Line 56: Line 56:
  puppet agent --test
  puppet agent --test


APuppetmaster serveril tuleb allkirjastamist ootavate sertifikaatide kuvamiseks sisestada käsk
Puppetmaster serveril tuleb allkirjastamist ootavate sertifikaatide kuvamiseks sisestada käsk
  puppet cert list
  puppet cert list
Certifikaadi allkirjastamiseks
Sertifikaadi allkirjastamiseks
  puppet cert sign kliendinimi.domeen
  puppet cert sign kliendinimi.domeen
Kui allkirjastamist ootavaid sertifikaate on palju, saab kõik korraga allkirjastada, kasutades käsku
Kui allkirjastamist ootavaid sertifikaate on palju, saab kõik korraga allkirjastada, kasutades käsku

Revision as of 05:11, 4 January 2013

Sissejuhatus

Antud artikkel kirjeldab, kuidas paigaldada ja seadistada Puppet Centos ja Ubuntu operatsioonisüsteemides. Puppet on vabavaraline konfiguratsioonihaldus tarkvara, mis võimaldab tsentraliseeritult hallata erinevaid operatsioonisüsteeme kasutavaid servereid ja tööjaamu. Puppet töötab klient-server põhimõttel, kus klientmasinad käivad regulaarselt serverilt konfiguratsioone tõmbamas. Nii on võimalik vaid ühes kohas tehtavad muudatused kiiresti jagada määratud seadmetele. Artikkel on mõeldud algajale administraatorile, kes oskab kasutada linuxi käsurida ning on tuttav võrgu toimimise põhimõtetega.

Puppet paigaldamine

Kindlasti tuleks esmalt paigaldada ja seadistada Puppet server ehk Puppetmaster, kuna ilma selleta ei oleks klientidel kusagile pöörduda. Antud näites paigaldatakse Puppetmaster Centos operatsioonisüsteemile ja Puppet klient Ubuntule. Kummagi operatsioonisüsteemiga tehtavad sammud on kirjeldatud eraldi, kuigi näiteks sertifikaatide allkirjastamisel tuleks kasutada serverit ja klienti vaheldumisi. Kuna enamus toimingute tegemiseks on vajalikud root taseme õigused, siis ei hakka seda eraldi välja tooma.

Centos

Paigaldamine

Puppet Labs repository lisamine:

sudo rpm -ivh http://yum.puppetlabs.com/el/6/products/i386/puppetlabs-release-6-6.noarch.rpm

Puppet Master serveri paigaldmaine:

yum install puppet-server

Seadistamine

CentOS serveril on vaikimis aktiivne iptables tulemüür. Et kliendid saaksid ühendust Puppetmaster teenusega, tuleb tulemüür deaktiveerida või lubada vastav tcp port (vaikimisi 8140).

Iptables deaktiveerimiseks

/etc-init.d/iptables stop

Või tcp port 8140 lubamiseks

iptables -A INPUT -p tcp --dport 8140 -j ACCEPT
iptables-save
/etc-init.d/iptables restart

Puppetmaster teenuse käivitamine

service puppetmaster start

Kui vaja, et serveri käivitamisel käivtuks Puppet automaatselt, tuleks sisestada

chkconfig puppetmaster on

Ubuntu

Paigaldamine

Uusima versiooni paigaldamiseks tasub lisada Puppet labsi repository, sest Ubuntu ja Debian vaikimisi seadistatud repositorydes ei pruugi olla värskeim versioon. Kõigepealt tuleks leida lehelt http://apt.puppetlabs.com/ vastava operatsioonisüsteemi versiooni paigaldus pakk ja see siis alla tõmmata. Antud näites on selleks Ubuntu 12.04 LTS “Precise Pangolin”, seega alla laadimiseks

wget http://apt.puppetlabs.com/puppetlabs-release-precise.deb

Ja paigaldamiseks

sudo dpkg -i puppetlabs-release-precise.deb
sudo apt-get install puppet

Seadistamine

Puppetklient eeldab, et Puppetmaster serveri nimi on puppet, seega tuleks serveri nimi määrata konfiguratsioonifailis või lisada DNS seadetesse või /etc/hosts faili nimi puppet ja Puppetmaster serveri ip aadress.

Puppet kliendi seaded asuvad /etc/puppet/puppet.conf

Kasutamine

Puppeti kasutamiseks tuleb esmalt luua usaldus kliendi ja serveri vahel. Klientmasinast tuleb esmalt taotleda sertifikaat käsuga

puppet agent --test

Puppetmaster serveril tuleb allkirjastamist ootavate sertifikaatide kuvamiseks sisestada käsk

puppet cert list

Sertifikaadi allkirjastamiseks

puppet cert sign kliendinimi.domeen

Kui allkirjastamist ootavaid sertifikaate on palju, saab kõik korraga allkirjastada, kasutades käsku

puppet cert sign -all

Viited

http://docs.puppetlabs.com/guides/installation.html#post-install

http://docs.puppetlabs.com/learning/agent_master_basic.html

http://www.how2centos.com/centos-6-puppet-install/

http://aaronwalrath.wordpress.com/2010/09/03/installing-and-configuring-puppet-on-centos-linux/