Python tunnis tehtud näited: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 43: Line 43:


print 'Jagus! Programm lõpetab!'
print 'Jagus! Programm lõpetab!'
</soruce>
</source>

Revision as of 13:02, 19 March 2013

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Tere täpiline kommentaar
import os
a = 5

print 'Tere maailm!', a

b = 2.0

c = a/b 

print 'c väärtus on',c

for i in range(1, 9999):
  print 'i =', i
  if i%2==0:
    print 'i on paarisarv'
  else:
    print 'i on paaritu arv'
    
while True:    
  vastus = raw_input()
  print 'vastus oli', vastus  
  if vastus == 'c':
    break

print 'programm lõpetas töö'

Pythoni programm, mis kontrollib, kas arv jagub 10-ga

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

while True:
  print 'Kirjuta mingi arv, mis jagub 10ga'
#raw_input annab stringi, see on vaja teha integer tüüpi
  kasutajaarv = int(raw_input())
  if kasutajaarv%10 == 0:
    break

print 'Jagus! Programm lõpetab!'