Python tunnis tehtud näited

From ICO wiki
Revision as of 13:02, 19 March 2013 by Saus (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Tere täpiline kommentaar
import os
a = 5

print 'Tere maailm!', a

b = 2.0

c = a/b 

print 'c väärtus on',c

for i in range(1, 9999):
    print 'i =', i
    if i%2==0:
        print 'i on paarisarv'
    else:
        print 'i on paaritu arv'
        
while True:        
    vastus = raw_input()
    print 'vastus oli', vastus    
    if vastus == 'c':
        break

print 'programm lõpetas töö'

Pythoni programm, mis kontrollib, kas arv jagub 10-ga

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

while True:
    print 'Kirjuta mingi arv, mis jagub 10ga'
#raw_input annab stringi, see on vaja teha integer tüüpi
    kasutajaarv = int(raw_input())
    if kasutajaarv%10 == 0:
        break

print 'Jagus! Programm lõpetab!'