R&T Soft: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 14: Line 14:
==== 04.11.2012 ====
==== 04.11.2012 ====
*[https://gitorious.org/c-school-project-system-information-viewer Git] repository tegemine
*[https://gitorious.org/c-school-project-system-information-viewer Git] repository tegemine
*{https://wiki.itcollege.ee/index.php/R%26T_Soft#Kirjeldus Kirjeldus]
*[https://wiki.itcollege.ee/index.php/R%26T_Soft#Kirjeldus Kirjeldus]
*[https://wiki.itcollege.ee/index.php/R%26T_Soft#Projekti_anal.C3.BC.C3.BCs Analüüs]
*[https://wiki.itcollege.ee/index.php/R%26T_Soft#Projekti_anal.C3.BC.C3.BCs Analüüs]Revision as of 13:28, 8 November 2012

Kirjeldus

Programmi Everest näitel tehtud programm, mis võimaldab süsteemi riistvara vaadelda ning muutuvaid parameetreid logida.


Tööjaotus

Programmeerijad:

 • Rasmus Kuusmann
 • Tanel Tumanski


Logi

28.10.2012

 • Wiki lehe tegemine

04.11.2012


Projekti analüüs

Planeeritud funktsionaalsus

 • Süsteemi riistvara konfiguratsiooni parameetrite vaatlemine - Võimalus vaadata riistvara konfiguratsiooni parameetreid nagu näiteks kiirus, mälu, transistorite arv jne.
 • Süsteemi riistvara muutuvate parameetrite logimine - Võimalus logida asju nagu protsessori kasutatavus, mälu kasutatus, temperatuurid jne.
 • Süsteemi riistvara konfiguratsiooni ajaloo salvestamine - Võimalus salvestada oma riistvara ajalugu ning seda hiljem vaadelda.
 • Riistvara konfiguratsiooni eksportimine - Võimalus oma konfiguratsioon eksportida ning seda hiljem vaadelda.
 • Kahe erineva konfiguratsiooni võrdlemine - Võimalus kasutajal võrrelda konfiguratsioone oma varasema konfiguratsiooniga, teise arvuti konfiguratsiooniga või teise kasutaja konfiguratsiooniga.

"Kui oskame ja aega on" funktsionaalsus

 • Keskse serveri tegemine - Server, kuhu saab luua kasutajat ning oma ajalugu salvestada.
 • Serverisse logide, konfiguratsioonide, ajaloo jne salvestamine
 • Mitme arvuti logimise võimalus - Üks kasutaja saab jälgida mitme arvuti konfiguratsioone ja logisid.
 • Konfiguratsioonide võrdlemine erinevate kasutajate vahel
 • E-Peen' võrdlus (konfiguratsioonide järgi) kasutajate vahel
 • Riistvara parameetrite logimine programmi kasutamise ajal, st. logi algab mil programm pandi tööle ning lõpeb, kui programm töö lõpetab

Mis on rakenduse eesmärk?

Rakendus teeb kasutajale lihtsalt kättesaadavaks tema arvuti (või mitme arvuti) riistvara jälgimise ning riistvara parameetrite logimise. Kasu võib olla näiteks draiverite installimiseks vajaliku riistvara nime ja mudeli nime leidmiseks ja programmi mälu/protsessorihõive leidmiseks.

Mida tavakasutaja sellega teha saaks?

Nagu öeldud, saab tavakasutaja sellega oma riistvara nime, mudelit ning staatilisi parameetreid vaadata ning jälgida muutuvaid parameetreid (temperatuur, mäluhõive jne).

Milliste osade realiseerimine võib osutuda problemaatiliseks?

Kuna meie programm on tihedalt seotud riistvaraga siis kõige keerulisem katsumus on tõenäoliselt kõikide vajalikkude riistvara osade kohta informatsiooni saamine. Samuti saab olema keeruline mälu kasutuse ning protsessori kasutuse informatsiooni logimine. Kuna meil on plaanis programmile teha ka back-end server siis peame ehitama korraliku andmebaasi, kuhu kõik vajalik informatsioon kasutaja erinevate arvutite ning logide kohta salvestada. Tõenäoliselt kõige keerulisem funktsioon (kui üldse võimalik) on E-Peen' võrdlus eri konfiguratsioonide vahel. Probleem on selles, et kogu info riistvara parameetrite kohta ei pruugi olla vabalt saadaval või selle parsimine veebist on keerulisem kui paista võib. Samuti võib nn. punktisüsteem olla vigane, kuna erinevaid arhidektuure on keeruline omavahel võrrelda ning puhas transistorite arv ei pruugi anda täit ülevaadet süsteemi võimekusest. Kui me leiame mõne riistvara lehe, kus on suurem osa hetkel olemasolevast riistvara parameetritest välja toodud ning selle parsimine ei osutu väga keeruliseks siis on hea võimalus, et meie programmi võrdlusfunktsiooni kasutav kasutaja võib hakata oma rahakotti kergitama, sest sõbra E-Peen' on pikem.