R&T Soft

From ICO wiki
Revision as of 21:19, 4 November 2012 by Ttumansk (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Kirjeldus

Programmi Everest näitel tehtud programm, mis võimaldab süsteemi riistvara vaadelda ning muutuvaid parameetreid logida.

Tööjaotus

Programmeerijad:

 • Rasmus Kuusmann
 • Tanel Tumanski

Logi

 • 28.10.2012 - Start
 • 04.11.2012 - Git repository tegemine
 • 04.11.2012 - Kirjeldus
 • 04.11.2012 - Analüüs

Analüüs

Planeeritud funktsionaalsus

 • Süsteemi riistvara vaatlemine
 • Süsteemi riistvara parameetrite logimine (protsessori kasutatavus, mälu kasutatus, temperatuurid jne)
 • Süsteemi riistvara ajaloo salvestamine
 • Riistvara konfiguratsiooni eksportimine
 • Kahe erineva konfiguratsiooni võrdlemine

"Kui oskame ja aega on" funktsionaalsus

 • Keskse serveri tegemine
 • Serverisse logide, konfiguratsioonide, ajaloo jne salvestamine
 • Mitme arvuti logimise võimalus
 • Konfiguratsioonide võrdlemine erinevate kasutajate vahel
 • E-Peen' võrdlus (konfiguratsioonide järgi) kasutajate vahel
 • Riistvara parameetrite logimine programmi kasutamise ajal, st. logi algab mil programm pandi tööle ning lõpeb, kui programm töö lõpetab