R&T Soft

From ICO wiki
Revision as of 21:19, 4 November 2012 by Ttumansk (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Kirjeldus

Programmi Everest näitel tehtud programm, mis võimaldab süsteemi riistvara vaadelda ning muutuvaid parameetreid logida.

Tööjaotus

Programmeerijad:

 • Rasmus Kuusmann
 • Tanel Tumanski

Logi

 • 28.10.2012 - Start
 • 04.11.2012 - Git repository tegemine
 • 04.11.2012 - Kirjeldus
 • 04.11.2012 - Analüüs

Analüüs

Planeeritud funktsionaalsus

 • Süsteemi riistvara vaatlemine
 • Süsteemi riistvara parameetrite logimine (protsessori kasutatavus, mälu kasutatus, temperatuurid jne)
 • Süsteemi riistvara ajaloo salvestamine
 • Riistvara konfiguratsiooni eksportimine
 • Kahe erineva konfiguratsiooni võrdlemine

"Kui oskame ja aega on" funktsionaalsus

 • Keskse serveri tegemine
 • Serverisse logide, konfiguratsioonide, ajaloo jne salvestamine
 • Mitme arvuti logimise võimalus
 • Konfiguratsioonide võrdlemine erinevate kasutajate vahel
 • E-Peen' võrdlus (konfiguratsioonide järgi) kasutajate vahel
 • Riistvara parameetrite logimine programmi kasutamise ajal, st. logi algab mil programm pandi tööle ning lõpeb, kui programm töö lõpetab