R&T Soft

From ICO wiki
Revision as of 22:39, 4 November 2012 by Ttumansk (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Kirjeldus

Programmi Everest näitel tehtud programm, mis võimaldab süsteemi riistvara vaadelda ning muutuvaid parameetreid logida.


Tööjaotus

Programmeerijad:

 • Rasmus Kuusmann
 • Tanel Tumanski


Logi

 • 28.10.2012 - Wiki lehe tegemine
 • 04.11.2012 - Git repository tegemine
 • 04.11.2012 - Kirjeldus
 • 04.11.2012 - Analüüs


Projekti analüüs

Planeeritud funktsionaalsus

 • Süsteemi riistvara vaatlemine
 • Süsteemi riistvara parameetrite logimine (protsessori kasutatavus, mälu kasutatus, temperatuurid jne)
 • Süsteemi riistvara ajaloo salvestamine
 • Riistvara konfiguratsiooni eksportimine
 • Kahe erineva konfiguratsiooni võrdlemine

"Kui oskame ja aega on" funktsionaalsus

 • Keskse serveri tegemine
 • Serverisse logide, konfiguratsioonide, ajaloo jne salvestamine
 • Mitme arvuti logimise võimalus
 • Konfiguratsioonide võrdlemine erinevate kasutajate vahel
 • E-Peen' võrdlus (konfiguratsioonide järgi) kasutajate vahel
 • Riistvara parameetrite logimine programmi kasutamise ajal, st. logi algab mil programm pandi tööle ning lõpeb, kui programm töö lõpetab

Analüüs

Kuna meie programm on tihedalt seotud riistvaraga siis kõige keerulisem katsumus on tõenäoliselt kõikide vajalikkude riistvara osade kohta informatsiooni saamine. Samuti saab olema keeruline mälu kasutuse ning protsessori kasutuse informatsiooni logimine. Kuna meil on plaanis programmile teha ka back-end server siis peame ehitama korraliku andmebaasi, kuhu kõik vajalik informatsioon kasutaja erinevate arvutite ning logide kohta salvestada. Tõenäoliselt kõige keerulisem funktsioon (kui üldse võimalik) on E-Peen' võrdlus eri konfiguratsioonide vahel. Probleem on selles, et kogu info riistvara parameetrite kohta ei pruugi olla vabalt saadaval või selle parsimine veebist on keerulisem kui paista võib. Samuti võib nn. punktisüsteem olla vigane, kuna erinevaid arhidektuure on keeruline omavahel võrrelda ning puhas transistorite arv ei pruugi anda täit ülevaadet süsteemi võimekusest. Kui me leiame mõne riistvara lehe, kus on suurem osa hetkel olemasolevast riistvara parameetritest välja toodud ning selle parsimine ei osutu väga keeruliseks siis on hea võimalus, et meie programmi võrdlusfunktsiooni kasutav kasutaja võib hakata oma rahakotti kergitama, sest sõbra E-Peen' on pikem.