Reboot

From ICO wiki
Revision as of 10:42, 12 January 2015 by Mkraun (talk | contribs)

Sissejuhatus

Reboot, halt ja poweroff on samast perekonnast pärinevad Unix operatsioonisüsteemi käsklused. Kõik need käsklused võimaldavad süsteemi riistvara ühel või teisel moel peatada, kuid seda ainult juurkasutaja õigustes. Peale käskluse 'Reboot' sisestamist taaskäivitub süsteem.


Süntaks

reboot [OPTION]... [REBOOTCOMMAND]

Olles juurkasutajaga sisselogitud, 'reboot' käsklus käivitab automaatselt süsteemi taaskäivituse. Süsteem lülitub välja ja alustab süsteemi taaskäivitust (warm boot).


Tehniline kirjeldus

Kui süsteem ei ole runlevel 0 või 6 peal, siis käivitud hoppis käsklus 'shutdown' ilma, et 'reboot' argumenti võetaks arvesse. Enne käskluse 'reboot' käivitamist kirjutatakse /var/log/wtmp kausta süsteemi väljalülitusaeg. Reboot kasutab 'shutdown' käsklust koos (-r switch võtmega). Shutdown käsklus lõpetab kõik käimasolevad protsessid, haagib lahti kõik failisüsteemid ja lõpuks edastab info kernelile ACPI power käskluseks. Vanematel distributsioonidel 'reboot' käsklus sundis protsesse väljuma kasutades SIGKILL signaali (saab käivitada -f võtmega). Hilisemates distributsioonides on kõik palju sujuvam ja init-i sõbralik init 1 -> suhtdown -r. See tagab, et kõik 'daemonid' tühjendaksid ennast enne süsteemi väljalülitumist.

Keskkond

RUNLEVEL - reboot loeb hetkelise runlevel-i antud keskkonnamuutujast, kui see on määratud lugema /var/run/utmp kataloogist
  • Runlevel on hetkeline töötamise seisund Unix-i laadsetes operatsioonisüsteemides. Süsteemi saab käivitada mitmetesse erinevatesse runlevelitesse, milles igaüks on esindatud ühekohalise täisarvuga.

Täpsemalt: http://www.linfo.org/runlevel_def.html

Võtmete kirjeldused

-n
  • Keelab sünkroniseerimise enne 'reboot' või 'halt' käsklust.
-w
  • Keelab taaskäivitamise (reboot) või seiskamise (halt) lisab ainult wtmp kirje (/var/log/wtmp file kataloogi).
-d
  • Keelab lisamast wtmp-sse uut kirjet.
-f
  • Sunnib süsteemi seiskama või taaskäivituma, ilma, et süsteem lülituks täielikult välja.
-i
  • Lülitab välja kõik võrguliidesed enne süsteemi seiskamist või taaskäivitamist.
-h
  • Lülitab kõik süsteemi kõvakettad 'standby' režiimi vahetult enne süsteemi seiskamist või väljalülitamist.
-p
  • Peale süsteemi seiskamist lülitab süsteemi välja. See on vaikimisi määratud kui 'halt' käsklus on välja kutsutud kui 'poweroff'.Kasutatud materjalid

Autor

Madis Kraun
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Rühm: A41
11.12.2014