Redaktor nano kasutamine

From ICO wiki
Revision as of 23:01, 24 April 2010 by Rvares (talk | contribs)

Autor: Roland Vares

Nano

Nano ehk Nano's ANOther redaktor on vabavaraline laiendatud Pico ( samuti tekstireadaktor) kloon, mida kasutatakse teksti redigeerimiseks. Lisaks kõigi Pico funktsioonide täitmisele, on programmis implementeeritud ka paljud Pico's puuduvad funktsioonid. Nagu näiteks ' otsi ja asenda' ning 'mine reale ja veerule number..'.


Huvitavamad eripärad

  • GNU GPL litsents
  • Tõstutundlik otsingu funktsioonid
  • Inrteraktiivne otsi ja asenda (koos ajalooga)
  • Regulaaravaldiste otsing ja asetamine
  • Valitud teksti teise faili kirjutamine
  • Varufailid
  • UTF-8 tugi
  • Klaviatuuri põhine
Colorsyntax.png
Nano võimaldab ka süntaksi esiletõstmist värvidega


Kasutamine

Tekstireadaktori peamisteks kasutusaladeks on teksti lisamine, muutmine ja kustutamine.

Enamasti käivitatakse käske nano redaktoris hoidel all Ctrl klahvi ja vajutades mõnda tähte klaviatuuril. Kasutan edaspidi * sümbolit Ctrl asemel.

<pre>

avame nano redaktori : nano filename (filename – kas olemasolev, või loodav fail)

</pre>

Navigeerimine

<pre>

*A Liigu rea algusesse

*E Liigu rea lõppu

*YLiigy lehekülje võrra alla

*VLiigu lehekülje võrra üles

*_ Liigu täpsustatud reani (*_*V liigub faili algusesse ja *_*Y fali lõppu)

</pre>


Allikad

http://www.nano-editor.org/

http://www.gentoo.org/doc/en/nano-basics-guide.xml

http://linuxreviews.org/man/nano/

http://mintaka.sdsu.edu/reu/nano.html