Redaktor nano kasutamine

From ICO wiki
Revision as of 18:44, 25 April 2010 by Rvares (talk | contribs)

Autor: Roland Vares

Nano

Nano ehk Nano's ANOther redaktor on vabavaraline laiendatud Pico ( samuti tekstireadaktor) kloon, mida kasutatakse teksti redigeerimiseks. Lisaks kõigi Pico funktsioonide täitmisele, on programmis implementeeritud ka paljud Pico's puuduvad funktsioonid. Nagu näiteks ' otsi ja asenda' ning 'mine reale ja veerule number..'.


Huvitavamad eripärad

  • GNU GPL litsents
  • Tõstutundlik otsingu funktsioonid
  • Inrteraktiivne otsi ja asenda (koos ajalooga)
  • Regulaaravaldiste otsing ja asetamine
  • Valitud teksti teise faili kirjutamine
  • Varufailid
  • UTF-8 tugi
  • Klaviatuuri põhine
Colorsyntax.png
Nano võimaldab ka süntaksi esiletõstmist värvidega


Kasutamine

Tekstireadaktori peamisteks kasutusaladeks on teksti lisamine, muutmine ja kustutamine. Seega kirjeldan esmalt kõige põhilisema, mis nendega seotud.

Enamasti käivitatakse käske nano redaktoris hoidel all Ctrl klahvi ja vajutades mõnda tähte klaviatuuril. Kasutan edaspidi * sümbolit Ctrl asemel.


avame nano redaktori : nano filename (filename – kas olemasolev, või loodav fail)

Navigeerimine


*A 	Liigu rea algusesse

*E 	Liigu rea lõppu

*Y	Liigu lehekülje võrra alla

*V	Liigu lehekülje võrra üles

*_ 	Liigu täpsustatud reani (*_*V liigub faili algusesse ja *_*Y fali lõppu)

Lisamine, muutmine

Teksti lisamiseks kursori positsioonile lihtsalt sisesta tekst
Kursori asukohta on võimalik muuta kas nooleklahvidega või ülal kirjeldatud navigeerimiskäskudega

Kustutamine

*D					Kustutab kursoril oleva sümboli
Tagasilüke (Backspace)		Kustutab kursori ees oleva sümboli
*K					Kustutab kogu rea

Salvestamine ja väljumine

*O	Salvestab sisu ilma programmist väljumata (Eelnevalt küsitakse faili, kuhu sisu salvestada)
*X	Salvestab sisu ja väljub programmist (Eelnevalt pakutakse salvestamise võimalust)

Lõika ja kleebi

 *K	Kopeerib sisu (Näiliselt kustutatakse, tegelikult korjatakse puhvrisse, korda käsku, kuni oled kopeerinud kõik vajalikud read)
 *U	Lõigatud sisu kleebitakse kursori asukohale

Otsing

*W		Küsitakse otsingusõna, Enter käivitab otsingu
ALT+W	Kordab otsingut

Otsi ja asenda

*\	Käivitab funktsiooni
	Esmalt küsitakse mida asendada
	Seejärel millega asendada
	Järgnevalt küsitakse iga leitud vaste juures, kas vahetus läbi viia
	C katkestab funktsiooni, A asendab kõik leitud vasted

Võtmed

Nüüd mõned olulisemad võtmed, millega programmi käivitada:

+ rida,veerg		asetab kursori määratud reale veerule (näit nano +1,3 test.txt)	
-B			salvestamisel varundab faili eelneva versiooni prefiksiga ~
-C asukoht		Määrab asukoha, kuhu nano paneb varufailid (näit nano -C /home/student/backups test.txt)
-R			Piiratud režiim, ei kirjuta ega loe ühtki faili, mis pole määratud käsureal.
-h			Näitab kõiki käsurea võimalusi
-m			Võimaldab hiire tuge (kui süsteem seda võimaldab), st hiireklikke kasutatakse kursori asukoha määramiseks
-w			Blokeerib pikkade ridade reamurdmise, eriti oluline konfiguratsioonifailide redigeerimisel
-Y süntaks		Määrab süntaksi, mida esile tõsta, kui see on saadaval (näit nano -Y java test.java)
			Konfigureerimine läbi nanorc faili

Allikad

http://www.nano-editor.org/

http://www.gentoo.org/doc/en/nano-basics-guide.xml

http://linuxreviews.org/man/nano/

http://mintaka.sdsu.edu/reu/nano.html