Difference between revisions of "Sar"

From ICO wiki
m
 
(16 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
  
 
[[Category: Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine]]
 
[[Category: Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine]]
 +
Kõik käsud on teostatud, olles sisse logitud sudo kasutajana.
  
 +
Sari saab kasutada süsteemi töö jälgimiseks - näiteks, kui server kasutab liiga palju ressursse, tähendab, et kas tal on mingeid probleeme (mäluleke vms) või peaks uuendama riistvara/otsima muid lahendusi probleemidele.Kui kasutus on minimaalne, tuleks kaaluda serveri kasutuse mõttekust (lisada sinna teenuseid)
  
 
Sar(system activity monitor) ehk süsteemi aktiivsuse monitor on algselt Solarisega seotud käsk, mida kasutatakse nüüd üldisemalt UNIX-i laadsete süsteemide peal.
 
Sar(system activity monitor) ehk süsteemi aktiivsuse monitor on algselt Solarisega seotud käsk, mida kasutatakse nüüd üldisemalt UNIX-i laadsete süsteemide peal.
 
Linuxi peal saab sar-i kasutada läbi sysstat'i või atsar'i paketi(package).
 
Linuxi peal saab sar-i kasutada läbi sysstat'i või atsar'i paketi(package).
Läbi selle saab kergesti infot erinevate süsteemijõudluse kohta : näiteks CPU(protsessori) aktiivsus, mälu/pagefile'i suurus, device load, võrk.
 
  
 +
Kasutamiseks tuleb editida /etc/default/sysstat faili, et lubataks süsteemiinfo kogumine(Kui see ei ole juba lubatud)
  
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre|  
+
Seda võime teha kasutades nano tekstiredaktorit, omades piisavalt õiguseid (näites kasutan sudo't):
sar [-flags] [ -e time ] [ -f filename ] [-i sec ] [ -s time ] |}
+
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
-f filename Uses filename as the data source for sar. The default is the current daily data file /var/adm/sa/sadd.
+
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | sudo nano /etc/default/sysstat
-e time Selects data up to time. The default is 18:00.
+
|}
-i sec Selects data at intervals as close as possible to sec seconds.
+
 
 +
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | "ENABLED=false" asemel tuleb kirjutada "ENABLED=true"
 +
|}
 +
 
 +
Läbi selle saab kergesti infot erinevate süsteemijõudluse kohta : näiteks CPU(protsessori) aktiivsus, mälu/pagefile'i suurus, device load, võrgu kasutus.
 +
Kõik saadud info talletatakse defaultina faili  /var/log/sa/sadd
 +
 
 +
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" |sar [-flags] [ -e time ] [ -f filename ] [-i sec ] [ -s time ]
 +
|}
 +
 
 +
Kõikidel sar commandi võimalustel on esimene väljund selline :
 +
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" |  sar -u
 +
|}
 +
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" |Linux 2.6.18-194.el5PAE (dev-db)        03/26/2011      _i686_  (8 CPU)
 +
|}
 +
 
 +
Linux 2.6.18-194.el5PAE – Linuxi kerneli versioon
 +
(dev-db) – Hostname (arvuti nimi)
 +
03/26/2011 – sar-i info kogumise kuupäev
 +
_i686_ – Süsteemi arhitektuur
 +
(8 CPU) – Kasutatavate protsessorituumade arv [http://www.thegeekstuff.com/2011/03/sar-examples/]
 +
 
 +
[-e time] Ilma aja ette määramiseta, näitab süsteemi keskmist kasutust alates ajast, kui süsteem käivitati.
 +
[-i sec] Ka on soovitatav ette näidata intervall, mille tagant võetakse infot uuesti, kui -i 0 , siis antakse ette keskmine statistika süsteemi üleslaadimisest saadik.
 +
kui -i parameeter jäetakse tühjaks, jätkatakse raportite genereerimist.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Näidisväljund ilma time-i ja intervalli (-i) kasutamata (%usr - töödatud aeg user mode's; %sys - töödatud system mode's; %nice - ootamine, aga mingi protsess ootamas I/O blokki ; %idle - süsteem on ootel olnud
 +
        : cpu %usr  %sys  %nice  %idle  _cpu_
 +
          all  28    10      0    62
 +
                0    39    8      0    52
 +
                1    26    9      0    66
 +
                2    27    8      0    65
 +
                3    21    14      0    65
 +
NB!tegemist on 4 tuumalise protsessoriga, ehk näidatakse protsessorite tuumade kasutust eraldi igale tuumale
  
Näide:
+
Keskkonnamuutujad, mis mõjutavad sar-i
  
  
 +
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | S_TIME_FORMAT
 +
|}
  
Lisaks on olemas command sag, mis näitab graafiliselt seda infot binaarfailist, mis tekitati eelmise sar-i commandi jooksutamisega.
+
Kui see muutuja on olemas ja selle väärtus ON ISO, siis ignoreeritakse hetkeasukohta (locale settingut), kui prinditakse kuupäeva raportis.(Kasutatakse ISO 8601 formaati (YYYY-MM-DD).
  
Syntax
+
}
 +
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | S_TIME_DEF_TIME
 +
|}
 +
 
 +
Selle muutuja väärtuse UTC olemasolul, salvestab sar oma andmed UTC ajas, aga andmeid näidatakse kohalikus ajas.sar kasutab siis ka UTC aega kohaliku aja asemel, et saada teada, millist kuupäeva sisaldavat faili kasutada /var/log/sa kataloogis.
 +
 
 +
 
 +
NÄITEID:
 +
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | sar -u 2 5
 +
|}
 +
 +
Genereerib raporti CPU kasutuse kohta iga 2 sekundi kohta, raporteid koostatakse 5 tükki.
 +
 
 +
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | sar -r -n DEV -f /var/log/sa/sa16
 +
|}
 +
 +
Näitab mälu ja võrgu statistikat, mis on salvestatud päevasesse faili 'sa16'.
  
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre|  
+
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
sag [-e time] [-f file] [-i sec] [-s time] [-T term] [-x spec] [-y spec]
+
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | sar -A
 
|}
 
|}
-e time Select data up to time . Default is 18:00.
 
-f file Use file as the data source for sar . Default is the current daily data file /usr/adm/sa/sadd.
 
-i sec Select data at intervals as close as possible to sec seconds.
 
-s time Select data later than time in the form hh[:mm]. Default is 08:00.
 
-T term Produce output suitable for terminal term. See tplot for known terminals. Default for term is $TERM.
 
-x spec x axis specification with spec in the form:
 
  
name[op name]...[lo hi]
+
Näitab tervet statistikat, mis hetkel oleva päeva faili on salvestatud.
  
name is either a string that will match a column header in the sar report, with an optional device name in square brackets, for example, r+w/s[dsk-1], or an integer value. op is + - * or / surrounded by blank spaces. Up to five names may be specified. Parentheses are not recognized. Contrary to custom, + and - have precedence over * and /. Evaluation is left to right. Thus, A/A+B*100 is evaluated as (A/(A+B))*100, and A+B/C+D is (A+B)/(C+D). lo and hi are optional numeric scale limits. If unspecified, they are deduced from the data.
 
  
Enclose spec in double-quotes ("") if it includes white space.
 
  
A single spec is permitted for the x axis. If unspecified, time is used.
+
= Kasutatud materjalid // Edasi uurimiseks, kellel soovi =
-y spec y axis specification with spec in the same form as for -x. Up to 5 spec arguments separated by a semi-colon (;) may be given for -y. The -y default is:
 
  
-y"%usr0100;%usr+%sys0100;%usr+%sys+%wio0100"
+
*http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/man_sar.html
 +
*http://www.computerhope.com/unix/usar.htm
 +
*http://www.itworld.com/sar-performance-analysis-nlsunix-080529
 +
*http://linux.die.net/man/1/sar
 +
*http://www.thegeekstuff.com/2011/03/sar-examples/
 +
*http://www.cyberciti.biz/tips/identifying-linux-bottlenecks-sar-graphs-with-ksar.html
 +
*http://www.thegeekstuff.com/2011/03/sar-examples/
 +
*http://www.linuxjournal.com/content/sysadmins-toolbox-sar
 +
*http://linux.101hacks.com/monitoring-performance/sar-command-examples/
 +
*http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-unix-perfmonsar.html
 +
*http://www.softprayog.in/tutorials/sar-in-linux
 +
*http://www.expertslogin.com/linux-administration/linux-system-performance-monitoring-using-sar-command/
 +
*http://www.linuxcommand.org/man_pages/sar1.html
 +
*http://queforum.com/blogs/maha/1131-linux-sar-command-monitoring-performance-cpu.html

Latest revision as of 14:21, 4 January 2013

Autor: Matis Palm A21 Kõik käsud on teostatud, olles sisse logitud sudo kasutajana.

Sari saab kasutada süsteemi töö jälgimiseks - näiteks, kui server kasutab liiga palju ressursse, tähendab, et kas tal on mingeid probleeme (mäluleke vms) või peaks uuendama riistvara/otsima muid lahendusi probleemidele.Kui kasutus on minimaalne, tuleks kaaluda serveri kasutuse mõttekust (lisada sinna teenuseid)

Sar(system activity monitor) ehk süsteemi aktiivsuse monitor on algselt Solarisega seotud käsk, mida kasutatakse nüüd üldisemalt UNIX-i laadsete süsteemide peal. Linuxi peal saab sar-i kasutada läbi sysstat'i või atsar'i paketi(package).

Kasutamiseks tuleb editida /etc/default/sysstat faili, et lubataks süsteemiinfo kogumine(Kui see ei ole juba lubatud)

Seda võime teha kasutades nano tekstiredaktorit, omades piisavalt õiguseid (näites kasutan sudo't):

sudo nano /etc/default/sysstat
"ENABLED=false" asemel tuleb kirjutada "ENABLED=true"

Läbi selle saab kergesti infot erinevate süsteemijõudluse kohta : näiteks CPU(protsessori) aktiivsus, mälu/pagefile'i suurus, device load, võrgu kasutus. Kõik saadud info talletatakse defaultina faili /var/log/sa/sadd

sar [-flags] [ -e time ] [ -f filename ] [-i sec ] [ -s time ]

Kõikidel sar commandi võimalustel on esimene väljund selline :

sar -u
Linux 2.6.18-194.el5PAE (dev-db) 03/26/2011 _i686_ (8 CPU)

Linux 2.6.18-194.el5PAE – Linuxi kerneli versioon (dev-db) – Hostname (arvuti nimi) 03/26/2011 – sar-i info kogumise kuupäev _i686_ – Süsteemi arhitektuur (8 CPU) – Kasutatavate protsessorituumade arv [1]

[-e time] Ilma aja ette määramiseta, näitab süsteemi keskmist kasutust alates ajast, kui süsteem käivitati. [-i sec] Ka on soovitatav ette näidata intervall, mille tagant võetakse infot uuesti, kui -i 0 , siis antakse ette keskmine statistika süsteemi üleslaadimisest saadik. kui -i parameeter jäetakse tühjaks, jätkatakse raportite genereerimist.


Näidisväljund ilma time-i ja intervalli (-i) kasutamata (%usr - töödatud aeg user mode's; %sys - töödatud system mode's; %nice - ootamine, aga mingi protsess ootamas I/O blokki ; %idle - süsteem on ootel olnud

     : cpu %usr  %sys  %nice  %idle  _cpu_
     all  28  10   0   62
        0  39   8   0   52
        1  26   9   0   66
        2  27   8   0   65
        3  21  14   0   65

NB!tegemist on 4 tuumalise protsessoriga, ehk näidatakse protsessorite tuumade kasutust eraldi igale tuumale

Keskkonnamuutujad, mis mõjutavad sar-i


S_TIME_FORMAT

Kui see muutuja on olemas ja selle väärtus ON ISO, siis ignoreeritakse hetkeasukohta (locale settingut), kui prinditakse kuupäeva raportis.(Kasutatakse ISO 8601 formaati (YYYY-MM-DD).

}

S_TIME_DEF_TIME

Selle muutuja väärtuse UTC olemasolul, salvestab sar oma andmed UTC ajas, aga andmeid näidatakse kohalikus ajas.sar kasutab siis ka UTC aega kohaliku aja asemel, et saada teada, millist kuupäeva sisaldavat faili kasutada /var/log/sa kataloogis.


NÄITEID:

sar -u 2 5

Genereerib raporti CPU kasutuse kohta iga 2 sekundi kohta, raporteid koostatakse 5 tükki.

sar -r -n DEV -f /var/log/sa/sa16

Näitab mälu ja võrgu statistikat, mis on salvestatud päevasesse faili 'sa16'.

sar -A

Näitab tervet statistikat, mis hetkel oleva päeva faili on salvestatud.


Kasutatud materjalid // Edasi uurimiseks, kellel soovi