Setuid / Setgid

From ICO wiki
Revision as of 15:04, 6 December 2016 by Mabel (talk | contribs) (Setguid ja Setgid lisamine)

Autor

Martin Abel A41

Sissejuhatus

Setuid / SUID (set user id) on kasutajapõhine õiguste bit. Setuid-ga antakse kasutajale õigus käivitada programm / fail omanikuõigustega. Setgid / SGID (set group id) on grupipõhine õiguste bit. Setgid-ga antakse gruppi kuuluvale kasutajale õigused käivitada programm / fail omanikugrupi õigustega.

Setguid ja Setgid lisamine

Setguid ja Setgid õiguseid jagatakse chmod käsuga. Setuid ja Setgid saab määratleda nii loabittide (numbrite kujul) kui ka loetavas formaadis (r - read, w - write, x - execute)

Näited:

Loetavas formaadis:

 • Setuid lisamine:
chmod u+s kaust/failinimi
 • Setuid eemaldamine:
chmod u-s kaust/failinimi
 • Setgid lisamine:
chmod g+s kaust/failinimi
 • Setgid eemaldamine:
chmod g-s kaust/failinimi

Loabittide formaadis (numbrite kujul):

Setuid määramiseks tuleb loabittide ette kirjutada 4 ja õigusbitid järgi. Näiteks soovime anda failile Setuid:

 • lisamiseks:
chmod 4775 kaust/failinimi
 • eemaldamiseks:
chmod 0775 kaust/failinimi

Setgid määramiseks tuleb loasbittide ette kirjutada 2, sama põhimõte nagu ka Setuid-lgi.

 • lisamiseks:
chmod 2775 kaust/failinimi
 • eemaldamiseks:
chmod 0775 kaust/failinimi


Setuid ja Setgid määramiseks tuleb kasutada loabitti 6.

 • lisamiseks:
chmod 6775 kaust/failinimi
 • eemaldamiseks:
chmod 0775 kaust/failinimi

Kontrollimaks kas Setuid või Setgid rakendus.

Vaatamaks kas failil on Setuid või Setgid määratletud, kasutatakse käsku ls -l. „s“ näitab kasutaja õigustes ning grupi õigustes Setuid või Setgid määratletust.

 • Käsk:
ls -l
 • Tulemus:
-rwsrwsr-x 1 kasutaja kasutaja 0 2016-11-28 02:46 script


Failide leidmine millele on määratletud Setuid või Setgid:

 • Setuid:
find / -type f -perm /4000
 • Setgid:
find / -type f -perm /2000
 • Setgid + Setuid:
find / -type f -perm /6000

Kokkuvõte.

Setuid on kasulik õiguste jagamise viis konkreetsetele failidele. Tavakasutajale ei pea andma näiteks juurkasutaja õiguseid, et kindlates failides teha muudatusi. Setuid võimaldab jagada kasutajaõiguseid paindlikumalt ilma turvariski tõstmata. Setgid on kasulik grupi õiguste jagamise viis konkreetsele failile ilma faili omanikugruppi muutmata. Võimaldab jagada grupile õiguseid paindlikumalt ilma turvariski tõstmata.

Kasutatud kirjandus.

 1. http://linuxg.net/how-to-set-the-Setuid-and-Setgid-bit-for-files-in-linux-and-unix/
 2. https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/816-4883/secfile-69/index.html
 3. http://thegeekdiary.com/what-is-suid-sgid-and-sticky-bit/
 4. http://www.codecoffee.com/tipsforlinux/articles/028.html