Setuid / Setgid

From ICO wiki
Revision as of 05:27, 7 December 2016 by Mabel (talk | contribs) (Näited)

Autor

Martin Abel A41

Sissejuhatus

Setuid / SUID (set user id) on kasutajapõhine eriõiguste bit. Setuid-ga antakse kasutajale õigus käivitada programm / fail omanikuõigustega. Setgid / SGID (set group id) on grupipõhine eriõiguste bit. Setgid-ga antakse kasutajale õigused käivitada programm / fail omanikugrupi õigustega.

Setuid ja Setgid lisamine

Setuid ja Setgid õiguseid jagatakse chmod käsuga. Setuid ja Setgid saab määratleda nii loabittide (numbrite kujul). Loetavas formaadis (r - read, w - write, x - execute), kus: u - user(omanik); g - group(grupp); o - other(teised kasutajad); a - all(kõik: omanik, grupp kui ka teised kasutajad.) Setuid-i saab määrata ainult omanikuõigustele (u). Setgid-i saab määrata ainult grupiõigustele (g). Enne Setgid või Setuid eriõiguste rakendamist peab teadma täpselt kaustade ja failide sisu, vältimaks õiguste tagamist kõrvalistele kasutajatele.

Näited

Loetavas formaadis:

 • Setuid lisamine:


chmod u+s /usr/bin/passwd

Antud käsuga anti igale kasutajale õigus muuta enda parooli. Parooli muutes käivitatakse passwd fail juurkasutaja (root) õigustega.

Tulemus:

ls -l /usr/bin/passwd

-rwsr-xr-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /usr/bin/passwd

Vaatamaks kas failil on Setuid määratletud, kasutatakse käsku ls -l. „s“ bit näitab kasutajaõigustes Setuid määratletust.

 • Setuid eemaldamine:


chmod u-s /usr/bin/passwd


Tulemus:

ls -l /usr/bin/passwd

-rwxr-xr-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /usr/bin/passwd

Antud käsuga eemaldati kasutajatelt õigus muuta enda parooli. Ainult juurkasutaja (root) saab parooli muuta, sest tal on ainsana kirjutamis (write) õigus. „x“ bit näitab käivitamis (execute) õigust.

 • Setgid lisamine (failid):


chmod g+s sbin/netreport

Tulemus:

ls -l /sbin/netreport

-rwxr-sr-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /sbin/netreport

s“ bit näitab grupiõigustes Setgid määratletust. Kõik kasutajad käivitavad netreport faili juurgrupi (root) õigustega. • Setgid lisamine (kaustad):

On kaust mille omanik on root ja kaust kuulub grupile Projekt. On kaks kasutajat Mati (kodugrupp arendaja) ja Kati (kodugrupp rakadmin). Nii Mati kui ka Kati kuuluvad gruppi Projekt.

ls -l /projekt

drwxrwxr-x 1 root Projekt 0 2016-11-28 02:46 /projekt

d - näitab tegemist on kaustaga (directory).

Kui hetkel Mati looks faili Dokumentatsioon.txt, siis Dokumentatsioon.txt fail kuulub grupile Arendaja.:

touch Dokumentatsioon.txt

ls -l -rwxrwxr-x 1 root Arendaja 0 2016-11-28 02:46 Dokumentatsioon.txt


Selleks, et Kati (Rakadmin)saaks kirjutada dokumentatsioonifaili muudatusi tuleb kõigepealt määrata kaustale Projekt Setgid:

chmod g+s /projekt

Tulemus:

ls -l /projekt

drwxrwsr-x 1 root projekt 0 2016-11-28 02:46 /projekt

s“ bit näitab grupiõigustes Setgid määratletust.

Nüüd kui Mati(Arendaja) looks uuesti faili Dokumentatsioon.txt tekiks fail kuuluks grupile Projekt, mis tagab kirjutamisõiguse ka Katile(Rakadmin):

touch Dokumentatsioon.txt

ls -l -rwxrwxr-x 1 root Projekt 0 2016-11-28 02:46 Dokumentatsioon.txt • Setgid eemaldamine:
chmod g-s sbin/netreport

Tulemus:

ls -l /sbin/netreport

-rwxr-xr-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /sbin/netreport

Kõik kasutajad käivitavad netreport faili vastavalt enda õigustele või gruppi kuuluvusele.

Loabittide formaadis (numbrite kujul):

Setuid määramiseks tuleb loabittide ette kirjutada 4 ja õigusbitid(775) järgi. Kus (775) on faili omanikul r,w,x õigused; (775) grupil r,w,x õigused ja (775)teistel kasutajatel r,x õigused. Read - 4; Write - 2; Execute 1 => rwx=4+2+1=7 ja rx=4+1=5

Näiteks soovime anda failile Setuid:

 • lisamiseks:
chmod 4775 kaust/failinimi

Tulemus:

ls -l /kaust/failinimi/

-rwsrwxr-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /kaust/failinimi/

 • eemaldamiseks:
chmod 0775 kaust/failinimi

Tulemus:

ls -l /kaust/failinimi/

-rwxrwxr-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /kaust/failinimi/

Setgid määramiseks tuleb loabittide ette kirjutada 2, sama põhimõte nagu ka Setuid-lgi.

 • lisamiseks:
chmod 2775 kaust/failinimi

Tulemus:

ls -l /kaust/failinimi/

-rwxrwsr-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /kaust/failinimi/

 • eemaldamiseks:
chmod 0775 kaust/failinimi

Tulemus:

ls -l /kaust/failinimi/

-rwxrwxr-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /kaust/failinimi/


Setuid ja Setgid määramiseks tuleb kasutada loabitti 6.

 • lisamiseks:
chmod 6775 kaust/failinimi

Tulemus:

ls -l /kaust/failinimi/

-rwsrwsr-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /kaust/failinimi/

 • eemaldamiseks:
chmod 0775 kaust/failinimi

Tulemus:

ls -l /kaust/failinimi/

-rwxrwxr-x 1 root root 0 2016-11-28 02:46 /kaust/failinimi/

Failide leidmine millele on määratletud Setuid või Setgid

 • Setuid:
find / -type f -perm /4000
 • Setgid:
find / -type f -perm /2000
 • Setgid + Setuid:
find / -type f -perm /6000

Kokkuvõte

Setuid on kasulik õiguste jagamise viis konkreetsetele failidele. Tavakasutajale ei pea andma näiteks juurkasutaja õiguseid, et kindlates failides teha muudatusi. Setgid on kasulik grupi õiguste jagamise viis konkreetsele failile ja kaustale ilma omanikugruppi muutmata. Eelnevalt omades ülevaadet kaustast ja kaustas olevatest failidest on Setgid ja Setuid turvaline viis õiguste jagamiseks.

Kasutatud kirjandus

 1. http://linuxg.net/how-to-set-the-Setuid-and-Setgid-bit-for-files-in-linux-and-unix/
 2. https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/816-4883/secfile-69/index.html
 3. http://thegeekdiary.com/what-is-suid-sgid-and-sticky-bit/
 4. http://www.codecoffee.com/tipsforlinux/articles/028.html
 5. http://kuutorvaja.eenet.ee/kasutamine/os/failioigused.html
 6. http://linoxide.com/how-tos/stickbit-suid-guid/