Sftp: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 32: Line 32:
<pre>get tekst.txt</pre>
<pre>get tekst.txt</pre>


 
Kohalikust masinast eemal olevasse masinasse kopeerimiseks '''put ''faili_nimi'' '''
<pre>put tekst2.txt</pre>
=Kasutatud kirjandus=
=Kasutatud kirjandus=
[http://shop.oreilly.com/product/0636920023029.do Linux Pocket Guide, 2nd Edition]
[http://shop.oreilly.com/product/0636920023029.do Linux Pocket Guide, 2nd Edition]

Revision as of 00:58, 4 December 2012


Mina teen, Randel Raidmets 6.11.2012

Sissejuhatus

Ühenduse loomine

Ühenduse loomiseks sisestada käsklus:

 sftp naide.com

Kindla kasutajaga ühendamine

sftp kasutaja@enos.itcollege.ee

Kataloogi sisu vaatamine

Kohaliku kausta vaatamiseks sisestada käsk:

lls

Remote kataloogi sisu vaatamiseks:

ls

Kui lisada mõlemale käsule võtme -l antakse detailsem ülevaade kataloogi sisust.

Kataloogides liikumine

Kohaliku kausta muutmine:

lcd

Remote masina kausta muutmiseks sisestada käsk:

cd

Failide kopeerimine

Faili kopeerimiseks eemal olevast masinast kohalikku masinasse kasutatakse käsku get faili_nimi :

get tekst.txt

Kohalikust masinast eemal olevasse masinasse kopeerimiseks put faili_nimi

put tekst2.txt

Kasutatud kirjandus

Linux Pocket Guide, 2nd Edition