Sftp: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 24: Line 24:
Remote masina kausta muutmine: '''cd ''kausta_nimi'' '''
Remote masina kausta muutmine: '''cd ''kausta_nimi'' '''
<pre>cd Documents</pre>
<pre>cd Documents</pre>
==Töökataloogi kuvamine==
Kohalikus masinas:
<pre>lpwd</pre>
Remote masinas:
<pre>pwd</pre>


==Failide kopeerimine==
==Failide kopeerimine==

Revision as of 08:29, 4 December 2012


Mina teen, Randel Raidmets 6.11.2012

Sissejuhatus

Ühenduse loomine

Ühenduse loomiseks: sftp kasutajanimi@host

sftp kasutaja@enos.itcollege.ee

Kataloogi sisu vaatamine

Kohaliku masina kausta vaatamine:

lls

Remote kataloogi sisu vaatamine:

ls

Kui lisada mõlemale käsule võtme -l antakse detailsem ülevaade kataloogi sisust.

Kataloogides liikumine

Kohaliku kausta muutmine: lcd kausta_nimi

lcd Downloads

Remote masina kausta muutmine: cd kausta_nimi

cd Documents

Töökataloogi kuvamine

Kohalikus masinas:

lpwd

Remote masinas:

pwd

Failide kopeerimine

Faili kopeerimiseks eemal olevast masinast kohalikku masinasse kasutatakse käsku get faili_nimi

get tekst.txt

Kohalikust masinast eemal olevasse masinasse kopeerimiseks put faili_nimi

put tekst2.txt

Kasutatud kirjandus

Linux Pocket Guide, 2nd Edition

http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl1_sftp.htm