Sftp: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 11: Line 11:
Kindla kasutajaga ühendamine
Kindla kasutajaga ühendamine
<pre>sftp kasutaja@enos.itcollege.ee</pre>
<pre>sftp kasutaja@enos.itcollege.ee</pre>
==Kataloogi sisu vaatamine==
Kohaliku kausta vaatamiseks sisestada käsk:
<pre>lls</pre>
Remote kataloogi sisu vaatamiseks:
<pre>ls</pre>
Kui lisada mõlemale käsule võtme '''-l''' antakse detailsem ülevaade kataloogi sisust.


=Kasutatud kirjandus=
=Kasutatud kirjandus=
[http://shop.oreilly.com/product/0636920023029.do Linux Pocket Guide, 2nd Edition]
[http://shop.oreilly.com/product/0636920023029.do Linux Pocket Guide, 2nd Edition]

Revision as of 00:36, 4 December 2012


Mina teen, Randel Raidmets 6.11.2012

Sissejuhatus

Ühenduse loomine

Ühenduse loomiseks sisestada käsklus:

 sftp naide.com

Kindla kasutajaga ühendamine

sftp kasutaja@enos.itcollege.ee

Kataloogi sisu vaatamine

Kohaliku kausta vaatamiseks sisestada käsk:

lls

Remote kataloogi sisu vaatamiseks:

ls

Kui lisada mõlemale käsule võtme -l antakse detailsem ülevaade kataloogi sisust.


Kasutatud kirjandus

Linux Pocket Guide, 2nd Edition