Sftp: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 41: Line 41:
Kohalikust masinast eemal olevasse masinasse kopeerimiseks '''put ''faili_nimi'' '''
Kohalikust masinast eemal olevasse masinasse kopeerimiseks '''put ''faili_nimi'' '''
<pre>put tekst2.txt</pre>
<pre>put tekst2.txt</pre>


Failide salvestamiseks kohalikku masinasse teise nimega: get faili_nimi uus_faili_nimi
Failide salvestamiseks kohalikku masinasse teise nimega: get faili_nimi uus_faili_nimi
<pre>get dokument1.txt dokument2.txt</pre>
<pre>get dokument1.txt dokument2.txt</pre>
<ins>Tulemus:</ins> dokument1 salvestatakse kohalikku masinasse nimega dokument2
<ins>Tulemus:</ins> dokument1 salvestatakse kohalikku masinasse nimega dokument2


Failide kopeerimine kohalikust masinast  remote masinasse: put faili_nimi uus_faili_nimi
Failide kopeerimine kohalikust masinast  remote masinasse: put faili_nimi uus_faili_nimi

Revision as of 08:39, 4 December 2012


Mina teen, Randel Raidmets 6.11.2012

Sissejuhatus

Ühenduse loomine

Ühenduse loomiseks: sftp kasutajanimi@host

sftp kasutaja@enos.itcollege.ee

Kataloogi sisu vaatamine

Kohaliku masina kausta vaatamine:

lls

Remote kataloogi sisu vaatamine:

ls

Kui lisada mõlemale käsule võtme -l antakse detailsem ülevaade kataloogi sisust.

Töökataloogi kuvamine

Kohalikus masinas:

lpwd

Remote masinas:

pwd

Kataloogides liikumine

Kohaliku kausta muutmine: lcd kausta_nimi

lcd Downloads

Remote masina kausta muutmine: cd kausta_nimi

cd Documents

Failide kopeerimine

Faili kopeerimiseks eemal olevast masinast kohalikku masinasse kasutatakse käsku get faili_nimi

get tekst.txt


Kohalikust masinast eemal olevasse masinasse kopeerimiseks put faili_nimi

put tekst2.txt


Failide salvestamiseks kohalikku masinasse teise nimega: get faili_nimi uus_faili_nimi

get dokument1.txt dokument2.txt

Tulemus: dokument1 salvestatakse kohalikku masinasse nimega dokument2


Failide kopeerimine kohalikust masinast remote masinasse: put faili_nimi uus_faili_nimi

put minu_pilt.jpg pilt1.jpg

Tulemus: Fail minu_pilt.jpg kopeeritakse teise masinasse nimega pilt1.jpg

Sftp sulgemine

Ühenduse sulgemine:

quit
bye
!

Abi

Et saada rohkem infot sftp käskude kohta:

help

või

?

Kasutatud kirjandus

Linux Pocket Guide, 2nd Edition

http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl1_sftp.htm

http://linux.die.net/man/1/sftp