Sftp: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 13: Line 13:
<pre>lls</pre>
<pre>lls</pre>


Remote kataloogi sisu vaatamine:
Eemal oleva kataloogi sisu vaatamine:
<pre>ls</pre>
<pre>ls</pre>


Line 23: Line 23:
<pre>lpwd</pre>
<pre>lpwd</pre>


Remote masinas:
Eemalolevas masinas:
<pre>pwd</pre>
<pre>pwd</pre>


Line 30: Line 30:
<pre>lcd Downloads</pre>  
<pre>lcd Downloads</pre>  


Remote masina kausta muutmine: '''cd ''kausta_nimi'' '''
Eemaloleval masinal kausta muutmine: '''cd ''kausta_nimi'' '''
<pre>cd Documents</pre>
<pre>cd Documents</pre>


Line 50: Line 50:
* Failide kopeerimine kohalikust masinast remote masinasse: '''put ''faili_nimi uus_faili_nimi'' '''
* Failide kopeerimine kohalikust masinast teise masinasse: '''put ''faili_nimi uus_faili_nimi'' '''
<pre>put minu_pilt.jpg pilt1.jpg</pre>
<pre>put minu_pilt.jpg pilt1.jpg</pre>
<ins>Tulemus:</ins> Fail minu_pilt.jpg kopeeritakse teise masinasse nimega pilt1.jpg
<ins>Tulemus:</ins> Fail minu_pilt.jpg kopeeritakse teise masinasse nimega pilt1.jpg

Revision as of 14:11, 5 December 2012


Mina teen, Randel Raidmets 6.11.2012

Sissejuhatus

Ühenduse loomine

Ühenduse loomiseks: sftp kasutajanimi@host

sftp kasutaja@enos.itcollege.ee

Kataloogi sisu vaatamine

Kohaliku masina kausta vaatamine:

lls

Eemal oleva kataloogi sisu vaatamine:

ls

Kui lisada mõlemale käsule võtme -l antakse detailsem ülevaade kataloogi sisust.

Töökataloogi kuvamine

Kohalikus masinas:

lpwd

Eemalolevas masinas:

pwd

Kataloogides liikumine

Kohaliku kausta muutmine: lcd kausta_nimi

lcd Downloads

Eemaloleval masinal kausta muutmine: cd kausta_nimi

cd Documents

Failide kopeerimine

  • Faili kopeerimiseks eemal olevast masinast kohalikku masinasse kasutatakse käsku get faili_nimi
get tekst.txt


  • Kohalikust masinast eemal olevasse masinasse kopeerimiseks put faili_nimi
put tekst2.txt


  • Failide salvestamiseks kohalikku masinasse teise nimega: get faili_nimi uus_faili_nimi
get dokument1.txt dokument2.txt

Tulemus: dokument1 salvestatakse kohalikku masinasse nimega dokument2


  • Failide kopeerimine kohalikust masinast teise masinasse: put faili_nimi uus_faili_nimi
put minu_pilt.jpg pilt1.jpg

Tulemus: Fail minu_pilt.jpg kopeeritakse teise masinasse nimega pilt1.jpg

Sftp sulgemine

Ühenduse sulgemine:

quit
bye
!

Abi

Et saada rohkem infot sftp käskude kohta:

help

või

?

Kasutatud kirjandus

Linux Pocket Guide, 2nd Edition

http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl1_sftp.htm

http://linux.die.net/man/1/sftp