Difference between revisions of "Sftp"

From ICO wiki
Line 12: Line 12:
  
 
==Kataloogi sisu vaatamine==
 
==Kataloogi sisu vaatamine==
Kohaliku masina kausta vaatamine:
+
Kohalikus masina kausta vaatamine:
 
<pre>lls</pre>
 
<pre>lls</pre>
  
Eemal oleva kataloogi sisu vaatamine:
+
Eemal oleva masinas kataloogi sisu vaatamine:
 
<pre>ls</pre>
 
<pre>ls</pre>
  

Revision as of 14:29, 5 December 2012


Mina teen, Randel Raidmets 6.11.2012

Sissejuhatus

sftp on programm, mis võimaldab failide transportimist ja muutmist üle krüpteeritud ühenduse.

Ühenduse loomine

Ühenduse loomiseks: sftp kasutajanimi@host

sftp kasutaja@enos.itcollege.ee

Kataloogi sisu vaatamine

Kohalikus masina kausta vaatamine:

lls

Eemal oleva masinas kataloogi sisu vaatamine:

ls

Kui lisada mõlemale käsule võtme -l antakse detailsem ülevaade kataloogi sisust.

Töökataloogi kuvamine

Kohalikus masinas:

lpwd

Eemalolevas masinas:

pwd

Kataloogides liikumine

Kohaliku kausta muutmine: lcd kausta_nimi

lcd Downloads

Eemaloleval masinal kausta muutmine: cd kausta_nimi

cd Documents

Failide kopeerimine

  • Faili kopeerimiseks eemal olevast masinast kohalikku masinasse kasutatakse käsku get faili_nimi
get tekst.txt


  • Kohalikust masinast eemal olevasse masinasse kopeerimiseks put faili_nimi
put tekst2.txt


  • Failide salvestamiseks kohalikku masinasse teise nimega: get faili_nimi uus_faili_nimi
get dokument1.txt dokument2.txt

Tulemus: dokument1 salvestatakse kohalikku masinasse nimega dokument2


  • Failide kopeerimine kohalikust masinast teise masinasse: put faili_nimi uus_faili_nimi
put minu_pilt.jpg pilt1.jpg

Tulemus: Fail minu_pilt.jpg kopeeritakse teise masinasse nimega pilt1.jpg

Sftp sulgemine

Ühenduse sulgemine:

quit
bye
!

Abi

Et saada rohkem infot sftp käskude kohta:

help

või

?

Kasutatud kirjandus

Linux Pocket Guide, 2nd Edition

http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl1_sftp.htm

http://linux.die.net/man/1/sftp