Sftp: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
Line 8: Line 8:


Erinevalt SCP'st, mis on mõeldud failide transportimiseks, on SFTP abil võimalik näiteks muuta failiõiguseid ja kustutada faile.
Erinevalt SCP'st, mis on mõeldud failide transportimiseks, on SFTP abil võimalik näiteks muuta failiõiguseid ja kustutada faile.
==SFTP eelised SCP ja FTP ees==


==Ühenduse loomine==
==Ühenduse loomine==

Revision as of 08:01, 4 January 2013


Sissejuhatus

sftp on programm, mis võimaldab failide transportimist ja muutmist üle krüpteeritud ühenduse.

sftp kasutab ühenduse loomisel SSH(Secure Shell) protokolli

Erinevalt SCP'st, mis on mõeldud failide transportimiseks, on SFTP abil võimalik näiteks muuta failiõiguseid ja kustutada faile.

SFTP eelised SCP ja FTP ees

Ühenduse loomine

Ühenduse loomiseks: sftp kasutajanimi@host

sftp kasutaja1@enos.itcollege.ee

Tulemus: kasutajanimega kasutaja1 pöördutakse enos.itcollege.ee serveri poole.

Kataloogi sisu vaatamine

Kohaliku masina kausta sisu vaatamine:

lls

Eemaloleva masina kataloogi sisu vaatamine:

ls

Kui käskudele võtme -l antakse detailsem ülevaade kataloogi sisust. Kasutades võtit -S reastatakse failid suuruse järgi.

Töökataloogi kuvamine

Kohalikus masinas:

lpwd

Eemalolevas masinas:

pwd

Kataloogides liikumine

Kohalikus masinas kausta vahetamine: lcd kausta_nimi

lcd Downloads

Eemaloleval masinal kausta vahetamine: cd kausta_nimi

cd Documents

Failide kopeerimine

  • Faili kopeerimiseks eemalolevast masinast kohalikku masinasse kasutatakse käsku get faili_nimi
get tekst.txt


  • Kohalikust masinast eemalolevasse masinasse kopeerimiseks put faili_nimi
put tekst2.txt


  • Failide salvestamiseks kohalikku masinasse teise nimega: get faili_nimi uus_faili_nimi
get dokument1.txt dokument2.txt

Tulemus: dokument1 salvestatakse kohalikku masinasse nimega dokument2


  • Failide kopeerimine kohalikust masinast teise masinasse: put faili_nimi uus_faili_nimi
put minu_pilt.jpg pilt1.jpg

Tulemus: Fail minu_pilt.jpg kopeeritakse teise masinasse nimega pilt1.jpg


  • Mitmete failide korraga kopeerimiseks eemalolevast masinast kohalikku: mget. Samuti tuleb koos käsuga kasutada wildcard-i (rohkem lugemist wildcard-i kohta: http://www.linfo.org/wildcard.html).
mget *.jpg

Tulemus: eemalolevast masinast kopeeritakse kõik failid, mis lõppevad .jpg


  • Filide korraga kopeerimiseks kohalikust masinast serverisse: mput . Lisama peab ka wildcard-i
mput t*.txt

Tulemus: kohalikust masinast kopeeritakse serverisse kõik failid, mis algavad tähega t ja lõppevad .txt


Sftp sulgemine

Ühenduse sulgemine:

quit
bye
!

Abi

Et saada rohkem infot sftp käskude kohta:

help

või

?

Graafilise liidesega sftp kliendid

http://gftp.seul.org/

http://filezilla-project.org/

Autor

Autor: Randel Raidmets

A21

2012

Kasutatud kirjandus

Linux Pocket Guide, 2nd Edition

http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl1_sftp.htm

http://linux.die.net/man/1/sftp

http://www.linux.com/learn/tutorials/442424-transfer-files-securely-with-sftp

http://smallbusiness.chron.com/transfer-sftp-files-linux-45641.html