Sftp

From ICO wiki
Revision as of 00:12, 4 December 2012 by Rraidmet (talk | contribs)


Mina teen, Randel Raidmets 6.11.2012

Sissejuhatus

Ühenduse loomine

Ühenduse loomiseks sisestada käsklus:

 sftp naide.com

Kindla kasutajaga ühendamine

sftp kasutaja@enos.itcollege.ee

Kasutatud kirjandus

Linux Pocket Guide, 2nd Edition