Sftp

From ICO wiki
Revision as of 01:43, 4 December 2012 by Rraidmet (talk | contribs)


Mina teen, Randel Raidmets 6.11.2012

Sissejuhatus

Ühenduse loomine

Ühenduse loomiseks sisestada käsklus:

 sftp naide.com

Kindla kasutajaga ühendamine

sftp kasutaja@enos.itcollege.ee

Kataloogi sisu vaatamine

Kohaliku kausta vaatamiseks sisestada käsk:

lls

Remote kataloogi sisu vaatamiseks:

ls

Kataloogides liikumine

Kohaliku kausta muutmine:

lcd

Remote masina kausta muutmiseks sisestada käsk:

cd

Kui lisada mõlemale käsule võtme -l antakse detailsem ülevaade kataloogi sisust.Kasutatud kirjandus

Linux Pocket Guide, 2nd Edition