Difference between revisions of "Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse"

From ICO wiki
m (Praktikumid)
 
(233 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
aine nimetus eesti keeles: '''Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse'''<br>
 +
aine nimetus inglise keeles: '''Introduction to Informatics and hardware'''<br>
 +
aine kood: '''ICA0012'''<br>
 +
aine maht: '''6 EAP'''
 +
 +
Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.
 +
 +
'''2021 kevadsemestril oleme täielikult distantsõppes, välja arvatud virtuaalreaalsuse praktikum.'''
 +
 
Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.
 
Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.
  
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse praktilised oskused. Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma. Ehk siis tegemist ei ole nõukogudeaegse lähenemisega kus aine konspekt või üks õpik andis vastused kõikidele küsimustele. Siiski on aine tundides, materjalides ja ka käesoleval lehel antud piisavalt viiteid ja juhiseid vajaliku info leidmiseks ning silmaringi laiendamiseks. Selline lähenemine on valdavalt levinud mitmetes kaasaegsetes ülikoolides. Oluline on osata sõnastada probleem ning otsingusõnad interneti otsimootorites. Lisaks on olemas [[#Kiirsuhtlus|õppeaine kiirsuhtluskanal]] info küsimiseks sisuliselt reaalajas. '''Ka on võimalus oma ekraani jagada erinevail viisil kui ei oska küsida (vt [[#Kiirsuhtlus|kiirsuhtluse]] alla).''' [[User:Edmund|Õppejõu viki lehel]] on lisaviited erinevate kanalite kaudu suhtlemiseks. Iga tudeng konstrueerib oma arusaama ja teadmised just talle sobival viisil, mis vastab tema hetke teadmistele. Kellel vajalikud teadmised juba olemas siis võimalik sooritada hindamiseks vajalikud tööd ja saab aine kiiremini sooritatud.
+
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse praktilised oskused. Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.
  
Aine kood: I027
+
Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.<br>
 +
<span style="color:#FF0000">Küsi asju, mis segaseks jäid!</span>
  
 +
=Õpiväljundid=
 
Aine läbinud õppur:
 
Aine läbinud õppur:
 
* teab arvutikomponentide otstarvet
 
* teab arvutikomponentide otstarvet
Line 11: Line 22:
 
* oskab lahendada riistvara ja tarkvara probleeme
 
* oskab lahendada riistvara ja tarkvara probleeme
  
[http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/aineprogramm/I027_Sissejuhatus-infotehnoloogiasse-ja-riistvarasse.pdf Aineprogramm (PDF)].
+
=Ainekaart, tunniplaan=
 
+
* Ainekaart:
ÕISis olev õppematerjali viide viitab siia lehele! Eraldi loenguid ÕISi ei laeta, sest kui teed ainet järele ja ei deklareeri siis ei näe ÕIS'is asuvaid materjale. Aine viki on üks ja ainus koht kuhu kõik koondub ja eraldi asuvad materjalid on siit lehelt viidatud.
+
** [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/ainekaart/INF-HW.pdf PDF]
 
+
** ÕIS [https://ois.ttu.ee/aine/ICA0012 EST] | [https://ois.ttu.ee/subject/ICA0012 ENG]
=Töövahendid=
+
* Tunniplaan: [https://ois.ttu.ee/tunniplaan/ICA0012 EST] | [https://ois.ttu.ee/timetable/ICA0012 ENG]
Kuigi EIK'is saab kasutada virtuaallaboreid ja arvutiklassides olevat tehnikat siis kõiki asju virtuaallaborites teha ei saa ja kui soovitakse kaasa võtta virtuaalmasinaid siis on seda lihtsam teha oma (süle)arvutiga.
 
* võimalusel palun võtta (süle)arvuti kaasa. Võimalusel võib juba eelnevalt ette valmistada ka [[#Virtuaalmasinad|virtuaalmasinad]]
 
* USB-mälupulk, soovitavalt 8 GB või suurem ([http://upload.itcollege.ee/edmund/iso/ alglaaditava ISO] kirjutamiseks) - olenevalt ISO-fail suurusest võib sobida ka väiksem
 
* microSD kaart, soovitavalt 16 GB või suurem ([http://upload.itcollege.ee/edmund/Raspberry-Pi/ Raspberry Pi] sees kasutamiseks)
 
  
 
=Õppejõud=
 
=Õppejõud=
[[User:Edmund|Edmund Laugasson]], lisaks külalisõppejõud ja abilised.
+
[[User:Edmund|Edmund Laugasson]]
  
Abiks on EIK'i tudeng Artur Ovtsinnikov, lisaks peavad loenguid Mati Tombak (TTÜ), Märt Kalmo (EIK), Anti Kuiv (F9 Distribution Estonia OÜ) ja võimalik, et veel keegi.
+
=Õpijuhis=
 +
* [https://www.notion.so/0a09637d41b94460a2f9ffd1816a1259 Auditoorne õppetöö ülikoolis]
 +
* [https://www.notion.so/8026dae6c80644d29d7bdd952f739af9 Distantsõpe]
  
=Õpimapp=
+
=Virtuaalsed vahendid=
'''[https://goo.gl/forms/VFBz1VeahJ44DBiv1 Veebivorm]''' - kasutada esmase info, sh õpimapi lingi edastamiseks õppejõule.<br />
+
[https://www.notion.so/7a613741ffb94abfaae35353a1b4a982 ainega seotud keskkonnad]
<span style="color:#FF0000">NB! Salvestada peale vastamist antud link endale kindlasse kohta!</span>
 
See on vajalik edasiseks info muutmiseks.
 
  
'''Õpimapp on link kataloogile'''. Vaja on jagada üks link kuhu oma tööd pannakse. Palun üksikute tööde linke eraldi mitte jagada.
+
=Seminaritöö=
 +
'''Tähtaeg: 16.05.2021'''
 +
* [https://www.notion.so/7650236142aa4490b0208accc03c275c seminaritöö kirjeldus ja näidis]
 +
* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/seminaritoo.pdf seminaritöö loenguslaidid (PDF)]
 +
[https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/ seminaritöö kaust]
 +
* seminaritöö rühmad ja esitamise asukoht internetis [https://goo.gl/forms/TAtyA7BBTqbZM0K83 palun kirja panna siia veebivormi]. Tagasisidet tasub küsida otse praktikumis. Seminaritöö on rühmatöö kus siis tudengid moodustavad rühmad, jagavad ära ülesanded ja tutvustavad vormistatud töös oma panust rühmas.
 +
* [https://livettu.sharepoint.com/sites/ICA0012Sissejuhatusinfotehnoloogiassejariistvarasse/Shared%20Documents/Praktikumid/K2021-ICA0012-osalejad.ods kursusel osalejate nimekiri], et oleks lihtsam rühmasid moodustada
  
Valida vabalt pilvepõhine keskkond, mida kasutada õpimapina. Soovitav on valida keskkond kus saab veebipõhiselt kommenteerida dokumenti ja seeläbi anda tagasisidet (nt [https://drive.google.com/ Google Drive], [https://onedrive.live.com/ MS OneDrive] vms). Kui olete dokumendi koostanud arvutipõhises kontoritarkvara programmis siis enne üleslaadimist veenduge, et on sisse lülitatud veebipõhiselt redigeeritavasse vormingusse konverteerimine (vt [https://support.google.com/drive/answer/2424368?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en õpetus muuhulgas siin]), millega omakorda võib paigutus ka sassi minna. Seetõttu on soovitav dokument otse pilverakenduses koostada - siis ei teki neid paigutuse sassiminemisi. Tagantjärgi konverteerimine [https://www.howtogeek.com/269776/how-to-convert-pdf-files-and-images-into-google-docs-documents/ käib sõltumata üleslaaditud dokumendifailivormingust nii].
+
=Praktikumid=
 +
* [https://www.notion.so/7f8a3137f07443ccbc14cdcacec9d740 IT Essentials] inglisekeelse kursuse praktikumid niipalju, kui võimalik. Kursus on avatud 29.01.-31.05.2021 ja selle aja sees tuleb ära teha ka sellega seonduvad eksamid.
 +
* [https://www.pcbuildingsim.com/ PC Building Simulator] on MS Windowsi poolel paigaldatud arvutiklassides 407, 410, 319 ja 317. Vt ka [https://www.notion.so/67f3e122cfec42d5abda9f839b6d2bbd kaugligipääs klassiarvutitele]. Nendes klassides on siis võimalik iseseisvalt kohapeal käia või püüda üle kaughalduse kasutada. Mänguseisu salvestused tekivad dokumentide (''Documents'') alla, kausta nimega ''PC Building Simulator'' - need oleks mõistlik enne väljalogimist ära kopeerida võrgukettale ja peale sisselogimist uuesti tagasi kopeerida - siis ei pea nullist alustama. Nimelt kustub kasutajaprofiil ära väljalogides MS Windowsis.
 +
* [https://livettu.sharepoint.com/sites/MektoryXR/SitePages/Unreal-Engine-labor.aspx Virtuaalreaalsuse praktikum] - vabatahtlik, annab lisapunkte<br>
 +
<span style="color:#FF0000">'''NB! Seoses punase stsenaariumiga ülikoolis lükkuvad VR praktikumid edasi semestri lõpupoole. Siis tulevad ka uued registreerumised.'''</span><br>
 +
* I praktikum, sissejuhatus ja ''Unreal Engine'''i põhialused (4x45 min)
 +
<s>[https://doodle.com/poll/bvfdi5k9i6zneyf4 registreerumine]</s><br>
 +
<s>3.märts 10.00-13.30</s><br>
 +
<s>5.märts 12.00-15.30</s><br>
 +
<s>24.märts 10.00-13.30</s><br>
 +
<s>7.aprill 10.00-13.30</s><br>
 +
* II praktikum, oma projekti tegemine (4x45 min)<br>
 +
<s>[https://doodle.com/poll/itep7x8zqx8bkbpt registreerumine]</s><br>
 +
<s>10.märts 10.00-13.30</s><br>
 +
<s>12.märts 12.00-15.30</s><br>
 +
<s>26.märts 12.00-15.30</s><br>
 +
<s>14.aprill 10.00-13.30</s><br>
 +
* [https://www.taltech.ee/mektory Mektory] arvutiklass: MEK-209 (26 kohta)
 +
* kontakt: Andres Ääremaa, [https://www.taltech.ee/xr-keskus TalTech XR Keskus]
  
'''Peale kataloogi jagamist veenduda, et see on sisestatud ka siin viidatud veebivormi.'''
+
=Loengud=
  
Jagada kataloog vähemalt kommenteerimisõigusega, võib ka muutmisõigusega.
+
[https://echo360.org.uk/section/87fc13d2-c062-4cb2-8324-8bb131e513db/public Echo360 salvestused]
  
Palun e-postiga mitte saata oma töid kuna:
+
[https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/loengud/ Loengute failid]
* postkast täitub kiiresti failidega (e-postkast ei ole failivahetuses tegelikult mõeldud)
+
* Sissejuhatus: [https://echo360.org.uk/media/9c847142-b15d-414f-8a9c-de55f14e8812/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/loengud/sissejuhatus/sissejuhatus_INF-HW.pdf PDF]
* e-postiga saates võib kiri sattuda ka rämpsposti hulka ja nii võib töö tähelepanuta jääda
+
* Ülevaade riistvarast, tervis ITs: [https://echo360.org.uk/media/80c3e855-76b0-4a4c-9da5-45197b233d44/public video] [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/loengud/ylevaade-riistvarast/ylevaade-riistvarast+tervis-ITs.pdf PDF]
* faili muutes tuleb see e-postiga uuesti saata ja nii tekib ühe tudengi kohta mitu faili postkastis ning võib olla aeganõudev tuvastada, milline neist on viimane seis
+
* Seminaritöö: [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/seminaritoo.pdf PDF]
* pilvekettal on dokumentidest ühtlasi ka varukoopia olemas
 
* pilvepõhine keskkond võimaldab kõikidel osapooltel sama tarkvara (sh fondid) kasutada ja ei teki ühilduvusprobleeme
 
* tudengil säilib võimalus jooksvalt faile muuta ega pea midagi uuesti saatma
 
  
Kui jagate pilveketta kataloogi siis teavituskiri sellest võib ikka tulla.
+
==Täiendavad materjalid==
 +
NB! [[#Moodle keskkond|Aine Moodle'i kursusel]] on täiendavad materjalid.
  
'''Õpimapi eesmärgid:'''
+
Martin Vool ettekanded:
*infovahetus õppejõuga
+
* [https://www.youtube.com/watch?v=F9vQORL_hlI LoRa ja Raspberry Pi, osa 1] (45min)
**tööde esitamised - praktilised tööd, seminaritöö
+
* [https://www.youtube.com/watch?v=P0Bx_fCHbFI LoRa ja Raspberry Pi, osa 2] (23min)
**tagasiside - seda võib küsida ka kiirsuhtluse, e-posti, personaalse suhtlemise vms teel
+
* [https://www.youtube.com/watch?v=pDZsuY91Xks Arvuti vesijahutus, osa 1], (8 min)
* vältida e-kirjade laviini õppejõu postkastis
+
* [https://www.youtube.com/watch?v=UlwkvGq0RFM Arvuti vesijahutuse hooldus, osa 2], (28 min)
* ei ole vaja eraldi teavitada (tekitada e-kirjade laviini õppejõu postkastis), et nüüd edastati õpimapi link - veebivormi kaudu jõuab see kindlamini kohale kui e-postiga
 
  
Kui on tööde esitamise tähtaeg siis laekub korraga paljude tudengite tööd ja nende läbivaatamine ning tagasisidestamine võtab aega. Lisaks on samal ajal ka õppetööd vaja veel läbi viia. Ka sellistele kirjadele vastamine võtab oma aja kus küsitakse kas info on jõudnud kohale ja millal tagasiside tuleb. Seetõttu ka ligikaudu poolte tööde esitamistähtaeg oli poole semestri peal, et ei jääks semestri lõppu korraga kõik tööd.
+
=Hindamine=
 
+
* [https://www.notion.so/7f8a3137f07443ccbc14cdcacec9d740 IT Essentials] inglisekeelne kursus (lõpeb eksamitega): ≤50p
=Kiirsuhtlus=
+
* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/ seminaritöö]: ≤50p
* kiirsuhtlus (tekst, failivahetus, vajadusel ka heli ja video) aine kanalis ''#eik-inf-hw:matrix.org'' (server: [http://matrix.org/ matrix.org], klientprogramm: [https://riot.im Riot.im]).
+
* võimalik ka [[#Aine arvestus eritingimustel|hindamine eritingimustel]]: ≤100p
* vajadusel kasutame ka [https://meet.jit.si/I027 aine veebinarikeskkonda], mille kohta [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/videoconference.txt leiab lisainfot siit]. Veebinarikeskkond võimaldab ka (vaid vaatamisõigusega) ekraani jagada. Vajadusel kasutada [https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_remote_desktop_software mõnda teist ekraanijagamise tarkvara] kui soovitakse ka nt muutmisõigust anda.
 
 
 
Ärge kartke küsida - seda eriti aine kiirsuhtluskanalis! Seal on mul abiks ka üks tudeng küsimustele vastamisel. Kui ei küsi siis ka vastuseid ei saa. Ei ole olemas rumalaid küsimusi - on vaid rumalad vastused! Sageli on paljudel sama küsimus. Küsides aine kanalis saavad paljud vastuse küsimusele. Kui soovib personaalselt siis küsige - oluline, et küsimused leiaksid vastused! '''Kui ei oska küsida siis võimalus ka oma ekraani jagada ja saada vastused tundmatutele olukordadele.'''
 
 
 
=Aine materjalid=
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/ aine materjalid]
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/boole-algebra/ külalisesineja prof Mati Tombak (TTÜ) materjalid teemal "Boole'i algebra"]
 
* külalisesineja [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/IT-v22rtusahel_anti-kuiv/anti-kuiv-kontakt.txt Anti Kuiv] ([https://www.f9baltic.com/ F9 Baltic OÜ]) [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/IT-v22rtusahel_anti-kuiv/ materjalid teemal "IT väärtusahel"]
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/koodi-taitmine-protsessoris/ külalisesineja Märt Kalmo loeng teemal "Koodi täitmine protsessoris"]
 
* külalisesineja Lauri võsandi teemal [[Pilditöötlus OpenCV abil|Andmete kodeerimine]], [https://docs.google.com/presentation/d/1AH6LekvkjtvwsTpZFnWh7HtXZegxD1o9tdlacXskpbg/ e-posti krüpto]
 
 
 
==Videosalvestused==
 
* [https://echo360.e-ope.ee/ess/portal/section/a71b7bc2-73d4-4880-89fa-c8d73f613b89 päevaõppe videosalvestused]
 
* [https://echo360.e-ope.ee/ess/portal/section/917d272f-4942-44ab-b787-2dcfb4f3e451 õhtuõppe videosalvestused]
 
* [https://echo360.e-ope.ee/ess/portal/section/36c58c76-b4ad-4635-92b8-3bd106caf936 kaugõppe videosalvestused]
 
  
==Praktikumid==
+
=Aine arvestus eritingimustel=
* praktikumid ja seminaritöö on [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zl0qWUQ0ajrrJ0o4ranINnTIzmcCZW_tm6exR1XR6ME/edit?usp=sharing kirjeldatud siin failis].
+
[https://www.notion.so/9fdf9ad8f1444b9a9f1ff55edf5b8ccc võimaluste kirjeldused]
** seminaritöö grupid [https://goo.gl/forms/TAtyA7BBTqbZM0K83 palun kirja panna siia veebivormi]
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/praktikumid/ tunnis kirjutatud logifailid]
 
* vt ka [[#Muud materjalid|muud materjalid]] all olevat infot
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/labs/virtuaallaborid.pdf virtuaallaborite kasutamise juhend]
 
  
'''NB! Palun valitud praktikumid ja probleemilahendus [https://wiki.itcollege.ee/index.php/I027_iseseisvad_tööd panna kirja siia viki artiklisse].'''
+
=Moodle keskkond=
  
Praktikumide raportite koostamisel julgustan kasutama ka käsurea salvestamist ekraanivideona - vt [[#Lingid|linkide all]] käesoleva viki lõpus.<br>
+
'''[https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=21238 Kursuse aadress] Moodle keskkonnas.''' [[#Virtuaalsed vahendid|Sisselogimise teave virtuaalsete vahendite all]]
Seal ka viited käsurea pildistamiseks juhul kui peaks vaja olema vaid käsureal töötavat programmi kasutada.
 
 
 
===Virtuaalmasinad===
 
* tudengitele mõeldud virtuaalmasinad leiab keskkonnast I-Tee aadressil https://i-tee.itcollege.ee/ - sinna saab ülikooli kasutajaga sisse logida
 
** kasutajanimi, salasõna virtuaalmasinates on ''student''
 
** [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/labs/virtuaallaborid.pdf virtuaallaborite kasutamise juhend]
 
** leiate eest laborid nimedega ''inf-hw-lab1...3'' ja ''inf-hw-training'' - viimane (training) siis harjutamiseks
 
** [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/praktikumid/virtuaallaborid.txt võrkude (jm) seadistamine virtuaalmasinates]
 
** [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/ssh.txt SSH võtmefailiga sisselogimise seadistamine] (inglise keeles)
 
* virtualiseerimistarkvara: [https://www.virtualbox.org/ VirtualBox], võib paigaldada ka laienduste paketi (''extension pack'') - edaspidi probleemide vältimiseks tagada, et need oleksid sama versiooni.
 
** enne katsetamist teha ära ''[https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html#snapshots snapshot]''
 
** võib ka [https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html#ovf importida] õppejõu poolt valmistatud [http://upload.itcollege.ee/edmund/ova/inf-hw/ virtuaalmasinad]
 
** [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/VirtualBox-common-issues.html levinumad probleemid VirtualBox'iga] (inglise keeles)
 
* Ubuntu Linux, uusim [https://wiki.ubuntu.com/LTS LTS]-versioon -> vt [http://upload.itcollege.ee/edmund/iso/ ISO-failid]
 
** Desktop: [https://ubuntu-mate.org/ Ubuntu MATE]
 
** Server: [https://www.ubuntu.com/download/server Ubuntu Server]
 
* lisaks võiks olemas olla ka MS Windows 10 Pro virtuaalmasin ([http://upload.itcollege.ee/edmund/iso/microsoft/ Microsofti allalaadimise viited]).
 
* näidisena vaikimisi seadetega paigaldused (ideaalis tuleks lisaks saalealale ka kodukataloog /home eraldi kettajaole paigaldada, serveris on soovitav ka /var eraldi kettajaole panna)
 
** [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/praktikumid/OSadmin-ubuntu-desktop-install.pdf Ubuntu tööjaam]
 
** [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/praktikumid/OSadmin-ubuntu-server-install.pdf Ubuntu server]
 
 
 
==Muud materjalid==
 
* [https://drive.google.com/drive/folders/0B2oPX5ATEw20Uk9IMXF4N1FiSk0?usp=sharing õppetöö käigus kogunenud info]
 
* [http://tinyurl.com/i027praktikumid Henri Paves'i (AK11) poolt loodud (mõnede) praktikumide videoõpetused.]
 
 
 
=Hindamine=
 
Eksamihinne kujuneb jooksvate tööde põhjal:
 
* 2 praktikumi, á 25p, 1.praktikumi tähtaeg: 26.03.2017 kell 23.59. 2.praktikum 25.05.2017 kell 23.59.
 
* 1 probleemilahendus - punktid vastavalt valitud ülesandele (arvestuslikult vähemalt 5p), tähtaeg 25.05.2017 kell 23.59.
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/ seminaritöö] 45p, tähtaeg (esitamine loengus): päevaõpe: 6.04.2017; õhtuõpe: 3.04.2017, kaugõpe: 7.04.2017
 
* kõikidele õppevormidele kõikide tööde esitamise viimane tähtaeg: 25.05.2017 kell 23.59.
 
* <span style="color:#FF0000">NB! Soovitav on mitte jätta töid viimasele minutile!</span>
 
* Kui soovite teha rohkem praktikume kui nõutud siis neid arvestatakse 50% punktidest.
 
  
 
=Lingid=
 
=Lingid=
Line 131: Line 107:
 
* https://www.youtube.com/user/japolegikeeruline - saatesari kus räägitakse erinevatest IT tahkudest
 
* https://www.youtube.com/user/japolegikeeruline - saatesari kus räägitakse erinevatest IT tahkudest
 
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLjTBvsv2Ws0ja-ovwPAEfP8CY0cIvFYMt assapauk] - MKM'i projekt "Assapauk", küberturvalisuse näidisprobleemid tavakasutaja tasandil
 
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLjTBvsv2Ws0ja-ovwPAEfP8CY0cIvFYMt assapauk] - MKM'i projekt "Assapauk", küberturvalisuse näidisprobleemid tavakasutaja tasandil
 +
* [[Mõned soovitused algajale Linuxi-huvilisele]]
 +
 +
 +
Kuulamist-vaatamist
 +
* [https://www.youtube.com/watch?v=kEUDjopZ3go Nutisõltuvus]
 +
 +
=Varasemad=
 +
* [[INF-HW-K2020]]
 +
* [[INF-HW-K2019]]
 +
* [[INF-HW-K2017]]
 +
 +
=Tagasiside=
 +
* tagasiside tudengile: praktikumide ajal + vajadusel siin toodud koostöökanalite kaudu + [[#Õppejõud|otse õppejõuga]] suheldes
 +
* ... saab anda [https://goo.gl/forms/GXYO9QVdPyS9HkNq1 siin veebivormis].
  
 
[[Category:Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse]]
 
[[Category:Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse]]

Latest revision as of 20:16, 26 February 2021

aine nimetus eesti keeles: Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse
aine nimetus inglise keeles: Introduction to Informatics and hardware
aine kood: ICA0012
aine maht: 6 EAP

Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.

2021 kevadsemestril oleme täielikult distantsõppes, välja arvatud virtuaalreaalsuse praktikum.

Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse praktilised oskused. Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.

Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.
Küsi asju, mis segaseks jäid!

Õpiväljundid

Aine läbinud õppur:

 • teab arvutikomponentide otstarvet
 • oskab valida ja hankida arvutiriistvara
 • tunneb levinud operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvara ning oskab neid paigaldada ja seadistada
 • oskab lahendada riistvara ja tarkvara probleeme

Ainekaart, tunniplaan

Õppejõud

Edmund Laugasson

Õpijuhis

Virtuaalsed vahendid

ainega seotud keskkonnad

Seminaritöö

Tähtaeg: 16.05.2021

seminaritöö kaust

 • seminaritöö rühmad ja esitamise asukoht internetis palun kirja panna siia veebivormi. Tagasisidet tasub küsida otse praktikumis. Seminaritöö on rühmatöö kus siis tudengid moodustavad rühmad, jagavad ära ülesanded ja tutvustavad vormistatud töös oma panust rühmas.
 • kursusel osalejate nimekiri, et oleks lihtsam rühmasid moodustada

Praktikumid

 • IT Essentials inglisekeelse kursuse praktikumid niipalju, kui võimalik. Kursus on avatud 29.01.-31.05.2021 ja selle aja sees tuleb ära teha ka sellega seonduvad eksamid.
 • PC Building Simulator on MS Windowsi poolel paigaldatud arvutiklassides 407, 410, 319 ja 317. Vt ka kaugligipääs klassiarvutitele. Nendes klassides on siis võimalik iseseisvalt kohapeal käia või püüda üle kaughalduse kasutada. Mänguseisu salvestused tekivad dokumentide (Documents) alla, kausta nimega PC Building Simulator - need oleks mõistlik enne väljalogimist ära kopeerida võrgukettale ja peale sisselogimist uuesti tagasi kopeerida - siis ei pea nullist alustama. Nimelt kustub kasutajaprofiil ära väljalogides MS Windowsis.
 • Virtuaalreaalsuse praktikum - vabatahtlik, annab lisapunkte

NB! Seoses punase stsenaariumiga ülikoolis lükkuvad VR praktikumid edasi semestri lõpupoole. Siis tulevad ka uued registreerumised.

 • I praktikum, sissejuhatus ja Unreal Engine'i põhialused (4x45 min)

registreerumine
3.märts 10.00-13.30
5.märts 12.00-15.30
24.märts 10.00-13.30
7.aprill 10.00-13.30

 • II praktikum, oma projekti tegemine (4x45 min)

registreerumine
10.märts 10.00-13.30
12.märts 12.00-15.30
26.märts 12.00-15.30
14.aprill 10.00-13.30

Loengud

Echo360 salvestused

Loengute failid

Täiendavad materjalid

NB! Aine Moodle'i kursusel on täiendavad materjalid.

Martin Vool ettekanded:

Hindamine

Aine arvestus eritingimustel

võimaluste kirjeldused

Moodle keskkond

Kursuse aadress Moodle keskkonnas. Sisselogimise teave virtuaalsete vahendite all

Lingid


Kuulamist-vaatamist

Varasemad

Tagasiside