Difference between revisions of "Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse"

From ICO wiki
m (Distantsõpe)
m (Praktikumid)
 
(100 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
aine nimetus eesti keeles: '''Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse'''<br>
 +
aine nimetus inglise keeles: '''Introduction to Informatics and hardware'''<br>
 +
aine kood: '''ICA0012'''<br>
 +
aine maht: '''6 EAP'''
 +
 +
Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.
 +
 +
'''2021 kevadsemestril oleme täielikult distantsõppes, välja arvatud virtuaalreaalsuse praktikum.'''
 +
 
Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.
 
Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.
  
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse praktilised oskused. Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma. Ehk siis tegemist ei ole nõukogudeaegse lähenemisega kus aine konspekt või üks õpik andis vastused kõikidele küsimustele. Siiski on aine tundides, materjalides ja ka käesoleval lehel antud piisavalt viiteid ja juhiseid vajaliku info leidmiseks ning silmaringi laiendamiseks. Selline lähenemine on valdavalt levinud mitmetes kaasaegsetes ülikoolides. Oluline on osata sõnastada probleem ning otsingusõnad interneti otsimootorites. Lisaks on olemas [[#Kiirsuhtlus|õppeaine kiirsuhtluskanal]] info küsimiseks sisuliselt reaalajas. '''Ka on võimalus oma ekraani jagada erinevail viisil kui ei oska küsida (vt [[#Kiirsuhtlus|kiirsuhtluse]] alla).''' [[User:Edmund|Õppejõu viki lehel]] on lisaviited erinevate kanalite kaudu suhtlemiseks. Iga tudeng konstrueerib oma arusaama ja teadmised just talle sobival viisil, mis vastab tema hetke teadmistele. Kellel vajalikud teadmised juba olemas siis võimalik sooritada hindamiseks vajalikud tööd ja saab aine kiiremini sooritatud.
+
Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse praktilised oskused. Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.
  
Aine kood: ICA0012
+
Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.<br>
 +
<span style="color:#FF0000">Küsi asju, mis segaseks jäid!</span>
  
 +
=Õpiväljundid=
 
Aine läbinud õppur:
 
Aine läbinud õppur:
 
* teab arvutikomponentide otstarvet
 
* teab arvutikomponentide otstarvet
Line 11: Line 22:
 
* oskab lahendada riistvara ja tarkvara probleeme
 
* oskab lahendada riistvara ja tarkvara probleeme
  
[http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/ainekaart/INF-HW.pdf Ainekaart (PDF)] | [http://ois.ttu.ee/aine/ICA0012 ÕIS].
+
=Ainekaart, tunniplaan=
 
+
* Ainekaart:
ÕISis olev õppematerjali viide viitab siia lehele! Eraldi loenguid ÕISi ei laeta, sest kui teed ainet järele ja ei deklareeri siis ei näe ÕIS'is asuvaid materjale. Aine viki on üks ja ainus koht kuhu kõik koondub ja eraldi asuvad materjalid on siit lehelt viidatud.
+
** [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/ainekaart/INF-HW.pdf PDF]
 
+
** ÕIS [https://ois.ttu.ee/aine/ICA0012 EST] | [https://ois.ttu.ee/subject/ICA0012 ENG]
<span style="color:#FF0000">Küsi asju, mis segaseks jäid!</span>
+
* Tunniplaan: [https://ois.ttu.ee/tunniplaan/ICA0012 EST] | [https://ois.ttu.ee/timetable/ICA0012 ENG]
 
 
=Töövahendid=
 
Kuigi EIK'is saab kasutada virtuaallaboreid ja arvutiklassides olevat tehnikat siis kõiki asju virtuaallaborites teha ei saa ja kui soovitakse kaasa võtta virtuaalmasinaid siis on seda lihtsam teha oma (süle)arvutiga.
 
* võimalusel palun võtta (süle)arvuti kaasa. Võimalusel võib juba eelnevalt ette valmistada ka [[#Virtuaalmasinad|virtuaalmasinad]]
 
* USB-mälupulk, soovitavalt 8 GB või suurem ([http://upload.itcollege.ee/edmund/iso/ alglaaditava ISO] kirjutamiseks) - olenevalt ISO-fail suurusest võib sobida ka väiksem
 
* microSD kaart, soovitavalt 16 GB või suurem ([http://upload.itcollege.ee/edmund/Raspberry-Pi/ Raspberry Pi] sees kasutamiseks)
 
* [https://www.virtualbox.org/ VirtualBox] - kasutame riistvara virtualiseerimiseks (füüsiline masin: VirtualBox + Extension Pack; virtuaalmasin: Guest Additions)
 
  
 
=Õppejõud=
 
=Õppejõud=
Line 28: Line 32:
  
 
=Õpijuhis=
 
=Õpijuhis=
==Auditoorne õppetöö ülikoolis==
+
* [https://www.notion.so/0a09637d41b94460a2f9ffd1816a1259 Auditoorne õppetöö ülikoolis]
* soovitav on enda jaoks pidada konspekti kuhu kirja panna kõik, mida oluliseks peetakse. Igaüks ehitab ise oma teadmised üles sõltuvalt varasemast kogemusest. Konspekt võiks olla elektrooniline, et oleks mugav otsida ja juurde, vahele kirjutada. Oluline, et on alati kättesaadav (sh nutiseadmest) ja tasub teha ka varukoopiaid.
+
* [https://www.notion.so/8026dae6c80644d29d7bdd952f739af9 Distantsõpe]
* praktikumide jaoks on koostatud töölehed, mille leiab aine wikist - igaüks valib endale tempo, millega neid läbi teeb
 
* kasutame riistvara virtualiseerimist:
 
** arvutiklassides VirtualBox - paigaldatud vaid Linuxi poolele. Kasutusel ka veebipõhiselt.
 
** veebipõhised virtuaalmasinad võivad kasutada ka mõnda teist tarkvara (VMware, KVM vms)
 
** isiklikus arvutis on soovitav kasutada sama virtualiseerimistarkvara, mis arvutiklassides - VirtualBox
 
* tund laboris toimub Linuxis, isiklikus arvutis kasutab igaüks seda, mida soovib. Soovitame kasutada vabavaralist Linuxit, mida läheb mitmes õppeaines tegelikult vaja.
 
* aine suhtluskanalis saab küsida täiendavaid selgitusi, vestelda kaastudengitega ja õppejõuga. Soovi korral saab ka privaatselt õppejõuga vestelda. '''Aine suhtluskanal on põhisuhtluskanal antud aine raames'''.
 
* Linuxi puhul kasutatakse ka käsurea jagamist, mis võimaldab käske oma ekraanil veebipõhiselt vaadata ja neid saab ka kopeerida
 
* üldiselt kasutatakse ka ekraanisubtiitrit, mis toob sisestatud klahvikombinatsioonid nähtavale
 
* videosilla abil saab jagada oma ekraani ning saada seeläbi kiiremini vastused oma küsimustele - seda eriti siis kui auditoorse õppetöö väliselt tekib küsimus. Üks pilt on rohkem kui 1000 sõna. Kui pilt liigub ja heli on juures siis on teabe edastamise võimalused maksimaalselt ära kasutatud. Sageli aitab videosilla kasutamine oluliselt vähendada aega, mis kulub küsimusele vastamisele kuna on näha, mis reaalselt toimub ja ei pea enam lahendust kirjeldama vaid saab seda juba näidata.
 
* kui osutub vajalikuks, et õppejõud peab abistama üliõpilast tema arvutis siis on selleks olemas [[#Kaughaldus|kaughalduse vahendid]]
 
  
==Distantsõpe==
+
=Virtuaalsed vahendid=
Seoses [https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus koroonaviirusega] kehtestatud [https://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis eriolukorraga Eestis] (esialgu 12.03.-01.05.2020 kuid see võib pikeneda) on [[#Virtuaalsed vahendid|virtuaalsed vahendid]] ühtlasi distantsõppe vahendid.
+
[https://www.notion.so/7a613741ffb94abfaae35353a1b4a982 ainega seotud keskkonnad]
  
* kui on tunni aeg siis on [[#Õppejõud|õppejõud]] kättesaadav videosilla vahendusel ja vastab küsimustele
+
=Seminaritöö=
* tunnivälisel ajal kasutame aine suhtluskanalit
+
'''Tähtaeg: 16.05.2021'''
* [https://echo360.org.uk/lesson/G_0da04c73-4234-4fca-8e96-49335343694f_7cb09d5f-f758-4462-a827-386acc380dd0_2020-03-13T14:00:00.000_2020-03-13T15:35:00.000/classroom#sortDirection=desc viimases auditoorses praktikumis] oli juttu virtuaalsete vahendite kasutamisest
+
* [https://www.notion.so/7650236142aa4490b0208accc03c275c seminaritöö kirjeldus ja näidis]
* sama videosilla vahendusel saab tudeng jagada oma ekraani ja vastused küsimustele
+
* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/seminaritoo.pdf seminaritöö loenguslaidid (PDF)]
* [[#Videosalvestused|Videosalvestuste]] all on kättesaadavad ka eelmise semestri salvestused - sealt saab vaadata siis eelmise semestri tunde (praktikumid ja loengud)
+
[https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/ seminaritöö kaust]
* kui osutub vajalikuks, et õppejõud peab abistama üliõpilast tema arvutis siis on selleks olemas [[#Kaughaldus|kaughalduse vahendid]]
+
* seminaritöö rühmad ja esitamise asukoht internetis [https://goo.gl/forms/TAtyA7BBTqbZM0K83 palun kirja panna siia veebivormi]. Tagasisidet tasub küsida otse praktikumis. Seminaritöö on rühmatöö kus siis tudengid moodustavad rühmad, jagavad ära ülesanded ja tutvustavad vormistatud töös oma panust rühmas.
* muus osas kehtivad samad põhimõtted
+
* [https://livettu.sharepoint.com/sites/ICA0012Sissejuhatusinfotehnoloogiassejariistvarasse/Shared%20Documents/Praktikumid/K2021-ICA0012-osalejad.ods kursusel osalejate nimekiri], et oleks lihtsam rühmasid moodustada
  
=Virtuaalsed vahendid=
+
=Praktikumid=
* [https://keybase.io/team/taltech.school_of_it.itcollege.inf_hw.k2020 aine suhtluskanal] (nähtav kui olete kasutajana veebis sisse loginud ja [[Keybase#R.C3.BChmaga_liitumine|rühmaga liitunud]]), [[keybase|lisateave programmi kohta]]
+
* [https://www.notion.so/7f8a3137f07443ccbc14cdcacec9d740 IT Essentials] inglisekeelse kursuse praktikumid niipalju, kui võimalik. Kursus on avatud 29.01.-31.05.2021 ja selle aja sees tuleb ära teha ka sellega seonduvad eksamid.
** rakenduses liitumiseks rühma nimi
+
* [https://www.pcbuildingsim.com/ PC Building Simulator] on MS Windowsi poolel paigaldatud arvutiklassides 407, 410, 319 ja 317. Vt ka [https://www.notion.so/67f3e122cfec42d5abda9f839b6d2bbd kaugligipääs klassiarvutitele]. Nendes klassides on siis võimalik iseseisvalt kohapeal käia või püüda üle kaughalduse kasutada. Mänguseisu salvestused tekivad dokumentide (''Documents'') alla, kausta nimega ''PC Building Simulator'' - need oleks mõistlik enne väljalogimist ära kopeerida võrgukettale ja peale sisselogimist uuesti tagasi kopeerida - siis ei pea nullist alustama. Nimelt kustub kasutajaprofiil ära väljalogides MS Windowsis.
*** ''taltech.school_of_it.itcollege.inf_hw.k2020''
+
* [https://livettu.sharepoint.com/sites/MektoryXR/SitePages/Unreal-Engine-labor.aspx Virtuaalreaalsuse praktikum] - vabatahtlik, annab lisapunkte<br>
* videosild - [https://jitsi.org/jitsi-meet/ Jitsi Meet] - võimaldab veebinari (veebipõhine seminar) vormis kõigil interneti vahendusel tunnis osaleda
+
<span style="color:#FF0000">'''NB! Seoses punase stsenaariumiga ülikoolis lükkuvad VR praktikumid edasi semestri lõpupoole. Siis tulevad ka uued registreerumised.'''</span><br>
** https://meet.jit.si/infhw - kasutame veebilehitsejas Chromium, Google Chrome vm analoog + paigaldame pakutud laienduse
+
* I praktikum, sissejuhatus ja ''Unreal Engine'''i põhialused (4x45 min)
*** palume ühinemisel summutada mikrofon ja avada see vaid siis kui soovitakse rääkida (aitab vältida liigset taustamüra)
+
<s>[https://doodle.com/poll/bvfdi5k9i6zneyf4 registreerumine]</s><br>
*** [https://meet.itcollege.ee/infhw varuvariant] - siin tegemist oma serverisse paigaldatud versiooniga. Pakutav veebilehitseja laiendus on seotud vaid avaliku serveriga ja seda ei saa veel muuta - seetõttu tuleb ekraanijagamiseks kasutada Firefoxi, mis ei vaja laiendust ekraani jagamiseks. Võib tekkida probleeme ülekoormusega.
+
<s>3.märts 10.00-13.30</s><br>
*** [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/videoconference.txt lisateave Jitsi Meeti kiirklahvide kohta]
+
<s>5.märts 12.00-15.30</s><br>
*** [https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_remote_desktop_software ekraanijagamistarkvara võrdlus]
+
<s>24.märts 10.00-13.30</s><br>
* käsurea jagamine
+
<s>7.aprill 10.00-13.30</s><br>
** https://shellshare.net/r/infhw
+
* II praktikum, oma projekti tegemine (4x45 min)<br>
** [http://linux.itcollege.ee:3000/r/infhw varuvariant]
+
<s>[https://doodle.com/poll/itep7x8zqx8bkbpt registreerumine]</s><br>
** lisateave: [https://shellshare.net/ Shellshare] | [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/terminal-streaming-sharing.txt käsurea jagamine]
+
<s>10.märts 10.00-13.30</s><br>
==Kaughaldus==
+
<s>12.märts 12.00-15.30</s><br>
* kaughaldus - siin kirjeldatud tarkvara võimaldab mitte ainult näidata vaid lubab ka abistada ehk siis hädasolija küsib abi ning aitaja saab üle interneti näha ekraani ning kontrollida sisendseadmeid (hiir, klaviatuur) - seda kõike siis poolte vastastikusel kokkuleppel. See on kriitiline selles mõttes, et tuleb olla veendunud aitaja isikus ja vältida võimalikke rünnakuid. Graafilise kaughalduse korral näeb abivajaja sama seanssi töölaual, mida aitaja kasutab ja saab igal ajal kaughaldusühenduse muidugi ka katkestada. Katkestamiseks siiski tavaliselt vajadus puudub ja pigem toimub see poolte kokkuleppel, et millal ühendus aitaja poolt suletakse.
+
<s>26.märts 12.00-15.30</s><br>
** [https://www.dwservice.net/ DWService] - vabavaraline võrgusätetest sõltumatu graafiline kaughaldus, veebilehitsejapõhine, vajab kasutaja loomist, muuhulgas ka eestikeelne. Võimaldab muuhulgas ligi pääseda ka käsureal ilma kasutajat segamata. Siin on vaja paigaldada agent abivajaja arvutisse ning siis alles saab aitaja aidata. Mõistlik kasutada juhtudel kui on vaja hallata arvuteid, mille taga ei ole inimest. Antud juhul õppetöö käigus aitamiseks kõige paremini seetõttu ei sobi. Nutiseadmele eraldi ei ole - seal tuleb seda üle veebilehitseja kasutada. See olukord võib muidugi tulevikus muutuda.  
+
<s>14.aprill 10.00-13.30</s><br>
** '''[https://anydesk.com/ AnyDesk] (soovitav)''' - [https://viki.pingviin.org/Omanduslik_tarkvara omanduslik] võrgusätetest sõltumatu graafiline kaughaldus, vaja eraldi rakendus alla laadida kuid saab kasutada ka ilma paigaldamata, kasutajat vaja luua ei ole, muuhulgas ka eestikeelne. Kui õppejõud ühendub siis on tema seadistanud AnyDeski kasutajaprofiilis oma nime ning lisanud ka enda pildi. Seega on lihtne veenduda kes ühendub. Kõige soovitavam kaughalduse versioon, mida kasutada kuna on lihtne kasutada ja veenduda aitaja isikus. Siin piisab kui abivajaja ütleb oma ID (kas siis dikteerib videosilla, telefonikõne kaudu või saadab suhtlusrakenduse kaudu) ning siis juba saab aitaja ühenduda ning abivajaja peab siis sissetuleva päringu kinnitama. Olemas ka nutiseadmele.
+
* [https://www.taltech.ee/mektory Mektory] arvutiklass: MEK-209 (26 kohta)
** [https://www.teamviewer.com/ Teamviewer] - [https://viki.pingviin.org/Omanduslik_tarkvara omanduslik] võrgusätetest sõltumatu graafiline kaughaldus, vaja eraldi rakendus alla laadida kuid saab kasutada ka ilma paigaldamata, kasutajat vaja luua ei ole. Teamvieweri puhul on märksa suurem tõenäosus, et ühendust peetakse ärilistel eesmärkidel toimuvaks ja selle tulemusena katkestatakse iga 2 minuti tagant 10 minutiks ühendus. Mõistagi need ajad muutuvad aga üldiselt lastakse väga vähe aega ühendusel toimida. Siin on vaja lisaks ID'le ka PIN-kood öelda ehk siis võtab rohkem aega, et ühendust saada.
+
* kontakt: Andres Ääremaa, [https://www.taltech.ee/xr-keskus TalTech XR Keskus]
** [https://www.teleconsole.com/ Teleconsole] - kaughaldus GNU/Linuxi (edaspidi: Linux) käsureal. Abivajaja näeb samal ajal kõike, mis käsureal toimub ja saab igal ajal selle katkestada. Võimalus oluliselt kiiremini aidata kuna Linuxis sageli ei ole graafilist liidest vaja ja käsurealt käivad enamus toiminguid kiiremini ja lihtsamalt. Siiski võib teinekord vajalik olla ka graafiline liides, et veelgi kiiremini toimetada. Teiste operatsioonisüsteemide puhul siis kasutab graafilist kaughaldust. Aeg-ajalt tasub uurida, mida pakutakse Teleconsole'i alternatiividena [https://alternativeto.net/software/teleconsole/?platform=windows MS Windowsile], [https://alternativeto.net/software/teleconsole/?platform=mac macOSile]
 
  
=Videosalvestused=
+
=Loengud=
Seoses õppetöö viimisega distantsõppele on võimalus vaadata varasemate aastate loenguid
 
* [https://echo360.org.uk/section/4c871eeb-2d4c-4808-972b-1375224c1aed/public kevad 2020]
 
* [https://echo360.org.uk/section/4e186c13-223a-4b91-97b8-18bf7a5f70ae/public kevad 2019]
 
  
=Praktikumid=
+
[https://echo360.org.uk/section/87fc13d2-c062-4cb2-8324-8bb131e513db/public Echo360 salvestused]
* virtuaallaborid
 
** https://labnet.itcollege.ee/ - põhiserver
 
** https://elab.itcollege.ee/ - varuserver
 
** kupongi kood:
 
*** Ubuntu Linux: '''K2020-INFHW''' (kehtib kuni 31.06.2020 kl 23.59)
 
*** tööjaama avades avaneb käivitumisel üks aken (VTA) - see sulgeda (ei ole seadistatud)
 
  
* praktikumid ja seminaritöö on [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zl0qWUQ0ajrrJ0o4ranINnTIzmcCZW_tm6exR1XR6ME/edit?usp=sharing kirjeldatud siin failis].
+
[https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/loengud/ Loengute failid]
** valmis praktikumid salvestada õpimappi (nt [[Keybase]]'i võrguketas, [https://enos.itcollege.ee/ enos.itcollege.ee], [https://drive.google.com/ Google Drive], [https://onedrive.live.com/ OneDrive], vms), [https://goo.gl/forms/VFBz1VeahJ44DBiv1 mille lingi saab edastada siin] - sinna võiks panna nii praktikumide/probleemilahenduse raporti kui ka seminaritöö - need võivad olla ka ühe dokumendina vormistatud kus on vastav sisukord. '''Praktikumid ja probleemilahendus tuleb kindlasti teha iseseisvalt ja mitte rühmatööna!''' Kui tehakse näiteks paaris siis peab selle võrra rohkem tegema ehk siis 2 asemel 4 praktikumi, 1 asemel 2 probleemilahendust.
+
* Sissejuhatus: [https://echo360.org.uk/media/9c847142-b15d-414f-8a9c-de55f14e8812/public video] | [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/loengud/sissejuhatus/sissejuhatus_INF-HW.pdf PDF]
** seminaritöö rühmad [https://goo.gl/forms/TAtyA7BBTqbZM0K83 palun kirja panna siia veebivormi]. Tagasisidet tasub küsida otse praktikumis. '''Seminaritöö on rühmatöö kus siis tudengid moodustavad rühmad, jagavad ära ülesanded ja pärast kaitsmisel tutvustavad oma panust rühmatöös.'''
+
* Ülevaade riistvarast, tervis ITs: [https://echo360.org.uk/media/80c3e855-76b0-4a4c-9da5-45197b233d44/public video] [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/loengud/ylevaade-riistvarast/ylevaade-riistvarast+tervis-ITs.pdf PDF]
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/praktikumid/ tunnis kirjutatud logifailid]
+
* Seminaritöö: [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/seminaritoo.pdf PDF]
* vt ka [[#Muud materjalid|muud materjalid]] all olevat infot
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/labs/virtuaallaborid.pdf virtuaallaborite kasutamise juhend]
 
* [[Microsofti tarkvara]]
 
  
Praktikumide raportite koostamisel julgustan kasutama ka käsurea salvestamist ekraanivideona - vt [[#Lingid|linkide all]] käesoleva viki lõpus.<br>
+
==Täiendavad materjalid==
Seal ka viited käsurea pildistamiseks juhul kui peaks vaja olema vaid käsureal töötavat programmi kasutada.
+
NB! [[#Moodle keskkond|Aine Moodle'i kursusel]] on täiendavad materjalid.
  
Praktikumide raport esitatakse elektrooniliselt, vormistades ühe dokumendi kus on nii laboritööd kui ka probleemilahendus eraldi peatükkidena.
+
Martin Vool ettekanded:
 +
* [https://www.youtube.com/watch?v=F9vQORL_hlI LoRa ja Raspberry Pi, osa 1] (45min)
 +
* [https://www.youtube.com/watch?v=P0Bx_fCHbFI LoRa ja Raspberry Pi, osa 2] (23min)
 +
* [https://www.youtube.com/watch?v=pDZsuY91Xks Arvuti vesijahutus, osa 1], (8 min)
 +
* [https://www.youtube.com/watch?v=UlwkvGq0RFM Arvuti vesijahutuse hooldus, osa 2], (28 min)
  
=Loengud=
+
=Hindamine=
Loeng 1
+
* [https://www.notion.so/7f8a3137f07443ccbc14cdcacec9d740 IT Essentials] inglisekeelne kursus (lõpeb eksamitega): ≤50p
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/sissejuhatus/sissejuhatus.pdf sissejuhatus]
+
* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/ seminaritöö]: ≤50p
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/ seminaritöö]
+
* võimalik ka [[#Aine arvestus eritingimustel|hindamine eritingimustel]]: ≤100p
  
Loeng 2-4
+
=Aine arvestus eritingimustel=
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/ylevaade-riistvarast/ ülevaade riistvarast, IT-ajaloost, tervisest IT's]
+
[https://www.notion.so/9fdf9ad8f1444b9a9f1ff55edf5b8ccc võimaluste kirjeldused]
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/kvantarvuti/ kvantarvuti sissejuhatus]
 
  
Loeng 5-8
+
=Moodle keskkond=
* tudengite ettekanded seminaritöö raames
 
  
=Hindamine=
+
'''[https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=21238 Kursuse aadress] Moodle keskkonnas.''' [[#Virtuaalsed vahendid|Sisselogimise teave virtuaalsete vahendite all]]
Eksamihinne kujuneb jooksvate tööde põhjal:
 
* 2 praktikumi, á 25p, soovituslik tähtaeg on 1/3 ja 2/3 semestri ajast
 
* 1 probleemilahendus - punktid vastavalt valitud ülesandele (arvestuslikult vähemalt 5p), soovituslik tähtaeg poole semestri peal
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/ seminaritöö] 45p, ettekandmine (esitamine loengutes): 24.03.2020, 07.04.2020, 21.04.2020, 05.05.2020.
 
* vormistada kirjaliku tööna (võib ka pilvepõhise dokumendina, nt Google Drive vms), vt ka TTÜ soovitusi tööde vormistamiseks
 
* ajagraafik tuleb akadeemilisest kalendrist ([http://www.itcollege.ee/ kodulehel]: Tudengile->Akadeemiline kalender)
 
* <span style="color:#FF0000">NB! Soovitav on mitte jätta töid viimasele minutile!</span>
 
* Kui soovite teha rohkem praktikume ja probleemilahendusi kui nõutud siis neid arvestatakse 50% punktidest.
 
* Võimalik ka hindamine eritingimustel: oskad või oled teinud midagi ägedat? Võimalus sisustada 90 min tund (loeng, praktikum või ka mõlemad) ainega seotud temaatikaga.
 
  
 
=Lingid=
 
=Lingid=
Line 135: Line 108:
 
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLjTBvsv2Ws0ja-ovwPAEfP8CY0cIvFYMt assapauk] - MKM'i projekt "Assapauk", küberturvalisuse näidisprobleemid tavakasutaja tasandil
 
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLjTBvsv2Ws0ja-ovwPAEfP8CY0cIvFYMt assapauk] - MKM'i projekt "Assapauk", küberturvalisuse näidisprobleemid tavakasutaja tasandil
 
* [[Mõned soovitused algajale Linuxi-huvilisele]]
 
* [[Mõned soovitused algajale Linuxi-huvilisele]]
 +
 +
 +
Kuulamist-vaatamist
 +
* [https://www.youtube.com/watch?v=kEUDjopZ3go Nutisõltuvus]
 +
 
=Varasemad=
 
=Varasemad=
 +
* [[INF-HW-K2020]]
 
* [[INF-HW-K2019]]
 
* [[INF-HW-K2019]]
 
* [[INF-HW-K2017]]
 
* [[INF-HW-K2017]]

Latest revision as of 20:16, 26 February 2021

aine nimetus eesti keeles: Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse
aine nimetus inglise keeles: Introduction to Informatics and hardware
aine kood: ICA0012
aine maht: 6 EAP

Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole. Samas videosalvestusi saate ikka vaadata igal ajal.

2021 kevadsemestril oleme täielikult distantsõppes, välja arvatud virtuaalreaalsuse praktikum.

Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse praktilised oskused. Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.

Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.
Küsi asju, mis segaseks jäid!

Õpiväljundid

Aine läbinud õppur:

 • teab arvutikomponentide otstarvet
 • oskab valida ja hankida arvutiriistvara
 • tunneb levinud operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvara ning oskab neid paigaldada ja seadistada
 • oskab lahendada riistvara ja tarkvara probleeme

Ainekaart, tunniplaan

Õppejõud

Edmund Laugasson

Õpijuhis

Virtuaalsed vahendid

ainega seotud keskkonnad

Seminaritöö

Tähtaeg: 16.05.2021

seminaritöö kaust

 • seminaritöö rühmad ja esitamise asukoht internetis palun kirja panna siia veebivormi. Tagasisidet tasub küsida otse praktikumis. Seminaritöö on rühmatöö kus siis tudengid moodustavad rühmad, jagavad ära ülesanded ja tutvustavad vormistatud töös oma panust rühmas.
 • kursusel osalejate nimekiri, et oleks lihtsam rühmasid moodustada

Praktikumid

 • IT Essentials inglisekeelse kursuse praktikumid niipalju, kui võimalik. Kursus on avatud 29.01.-31.05.2021 ja selle aja sees tuleb ära teha ka sellega seonduvad eksamid.
 • PC Building Simulator on MS Windowsi poolel paigaldatud arvutiklassides 407, 410, 319 ja 317. Vt ka kaugligipääs klassiarvutitele. Nendes klassides on siis võimalik iseseisvalt kohapeal käia või püüda üle kaughalduse kasutada. Mänguseisu salvestused tekivad dokumentide (Documents) alla, kausta nimega PC Building Simulator - need oleks mõistlik enne väljalogimist ära kopeerida võrgukettale ja peale sisselogimist uuesti tagasi kopeerida - siis ei pea nullist alustama. Nimelt kustub kasutajaprofiil ära väljalogides MS Windowsis.
 • Virtuaalreaalsuse praktikum - vabatahtlik, annab lisapunkte

NB! Seoses punase stsenaariumiga ülikoolis lükkuvad VR praktikumid edasi semestri lõpupoole. Siis tulevad ka uued registreerumised.

 • I praktikum, sissejuhatus ja Unreal Engine'i põhialused (4x45 min)

registreerumine
3.märts 10.00-13.30
5.märts 12.00-15.30
24.märts 10.00-13.30
7.aprill 10.00-13.30

 • II praktikum, oma projekti tegemine (4x45 min)

registreerumine
10.märts 10.00-13.30
12.märts 12.00-15.30
26.märts 12.00-15.30
14.aprill 10.00-13.30

Loengud

Echo360 salvestused

Loengute failid

Täiendavad materjalid

NB! Aine Moodle'i kursusel on täiendavad materjalid.

Martin Vool ettekanded:

Hindamine

Aine arvestus eritingimustel

võimaluste kirjeldused

Moodle keskkond

Kursuse aadress Moodle keskkonnas. Sisselogimise teave virtuaalsete vahendite all

Lingid


Kuulamist-vaatamist

Varasemad

Tagasiside