Difference between revisions of "Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse"

From ICO wiki
m (Loengud)
m (Ainekaart, tunniplaan)
 
(82 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
 
aine kood: '''ICA0012'''<br>
 
aine kood: '''ICA0012'''<br>
 
aine maht: '''6 EAP'''
 
aine maht: '''6 EAP'''
 +
 +
Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole.
 +
 +
'''Oleme täielikult distantsõppes kuniks kestab pandeemia.'''
  
 
Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.
 
Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.
Line 19: Line 23:
  
 
=Ainekaart, tunniplaan=
 
=Ainekaart, tunniplaan=
* Ainekaart: [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/ainekaart/INF-HW.pdf PDF] | [https://ois.ttu.ee/aine/ICA0012 ÕIS].
+
* Ainekaart:
* Tunniplaan: [https://ois.ttu.ee/tunniplaan/ICA0012 EST] | [https://ois.ttu.ee/timetable/ICA0012 ENG]
+
** [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/ainekaart/INF-HW.pdf PDF]
 
+
** ÕIS1 [https://ois.ttu.ee/aine/ICA0012 EST] | [https://ois.ttu.ee/subject/ICA0012 ENG]
=Töövahendid=
+
** ÕIS2 [http://ois2.ttu.ee/uusois/aine/ICA0012 EST] | [http://ois2.ttu.ee/uusois/subject/ICA0012 ENG]
Kuigi EIK'is saab kasutada virtuaallaboreid ja arvutiklassides olevat tehnikat siis kõiki asju virtuaallaborites teha ei saa ja kui soovitakse kaasa võtta virtuaalmasinaid siis on seda lihtsam teha oma (süle)arvutiga.
+
* Tunniplaan:
* võimalusel palun võtta (süle)arvuti kaasa. Võimalusel võib juba eelnevalt ette valmistada ka [[#Virtuaalmasinad|virtuaalmasinad]]
+
** ÕIS [https://ois.ttu.ee/tunniplaan/ICA0012 EST] | [https://ois.ttu.ee/timetable/ICA0012 ENG]
* USB-mälupulk, soovitavalt 8 GB või suurem ([http://upload.itcollege.ee/edmund/iso/ alglaaditava ISO] kirjutamiseks) - olenevalt ISO-fail suurusest võib sobida ka väiksem
+
=Ajakava=
* microSD kaart, soovitavalt 16 GB või suurem ([http://upload.itcollege.ee/edmund/Raspberry-Pi/ Raspberry Pi] sees kasutamiseks)
+
Ajakava ehk siis tähtajad leiab [https://valley-railway-053.notion.site/0330df9284c74464aca0e59b3a29c22d siit dokumendist].
* [https://www.virtualbox.org/ VirtualBox] - kasutame riistvara virtualiseerimiseks (füüsiline masin: VirtualBox + Extension Pack; virtuaalmasin: Guest Additions)
 
  
 
=Õppejõud=
 
=Õppejõud=
 
[[User:Edmund|Edmund Laugasson]]
 
[[User:Edmund|Edmund Laugasson]]
  
==Auditoorne õppetöö ülikoolis==
+
=Õpijuhis=
* soovitav on enda jaoks pidada konspekti kuhu kirja panna kõik, mida oluliseks peetakse. Igaüks ehitab ise oma teadmised üles sõltuvalt varasemast kogemusest. Konspekt võiks olla elektrooniline, et oleks mugav otsida ja juurde, vahele kirjutada. Oluline, et on alati kättesaadav (sh nutiseadmest) ja tasub teha ka varukoopiaid.
+
* [https://www.notion.so/0a09637d41b94460a2f9ffd1816a1259 Auditoorne õppetöö ülikoolis]
* praktikumide jaoks on koostatud töölehed, mille leiab aine wikist - igaüks valib endale tempo, millega neid läbi teeb
+
* [https://www.notion.so/8026dae6c80644d29d7bdd952f739af9 Distantsõpe]
* kasutame riistvara virtualiseerimist:
 
** arvutiklassides VirtualBox - paigaldatud vaid Linuxi poolele. Kasutusel ka veebipõhiselt.
 
** veebipõhised virtuaalmasinad võivad kasutada ka mõnda teist tarkvara (VMware, KVM vms)
 
** isiklikus arvutis on soovitav kasutada sama virtualiseerimistarkvara, mis arvutiklassides - VirtualBox
 
* tund laboris toimub Linuxis, isiklikus arvutis kasutab igaüks seda, mida soovib. Soovitame kasutada vabavaralist Linuxit, mida läheb mitmes õppeaines tegelikult vaja.
 
* aine suhtluskanalis saab küsida täiendavaid selgitusi, vestelda kaastudengitega ja õppejõuga. Soovi korral saab ka privaatselt õppejõuga vestelda. '''Aine suhtluskanal on põhisuhtluskanal antud aine raames'''.
 
* Linuxi puhul kasutatakse ka käsurea jagamist, mis võimaldab käske oma ekraanil veebipõhiselt vaadata ja neid saab ka kopeerida
 
* üldiselt kasutatakse ka ekraanisubtiitrit, mis toob sisestatud klahvikombinatsioonid nähtavale
 
* videosilla abil saab jagada oma ekraani ning saada seeläbi kiiremini vastused oma küsimustele - seda eriti siis kui auditoorse õppetöö väliselt tekib küsimus. Üks pilt on rohkem kui 1000 sõna. Kui pilt liigub ja heli on juures siis on teabe edastamise võimalused maksimaalselt ära kasutatud. Sageli aitab videosilla kasutamine oluliselt vähendada aega, mis kulub küsimusele vastamisele kuna on näha, mis reaalselt toimub ja ei pea enam lahendust kirjeldama vaid saab seda juba näidata.
 
* kui osutub vajalikuks, et õppejõud peab abistama üliõpilast tema arvutis siis on selleks olemas [[#Kaughaldus|kaughalduse vahendid]]
 
* [[#Moodle keskkond|Moodles]] palun anda iganädalane tagasiside ja muidugi alati saab ka [[#Virtuaalsed vahendid|aine suhtluskanalis]] küsida ning [[User:Edmund|õppejõuga otse ühendust võtta]]
 
 
 
==Distantsõpe==
 
Seoses [https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus koroonaviirusega] on [[#Virtuaalsed vahendid|virtuaalsed vahendid]] ühtlasi distantsõppe vahendid.
 
 
 
Loengud on videosalvestustena, sellist reaalajas tundi otseselt ei toimu. Seega on teil vaba valik, millal loengute salvestusi vaatate. Tunniplaani tuleb tund kirja panna, seetõttu on see seal ka olemas nii loengute kui praktikumide osas. Praktikumid toimuvad samuti iseseisvalt, kuid õppejõud on Teamsis tunni ajal valmis suhtlema ja aitama. Vajadusel avatakse videotund Moodle'is oleva BBB vahendusel, et vaadata teie küsimust ja sellega seotud olukorda ning suhelda. Kui BBB ei toimi mingil põhjusel, siis aine rühmas Teamsis praktikumide kanalil. Mõte on selles, et te ise teeksite asju läbi omas tempos ja küsiksite vastavalt vajadusele. Senine kogemus näitab, et kui toimub videotund ja õppejõud midagi ees teeb, siis tudengid kas ei jõua järgi või on mõne jaoks ka igav. Kes juba oskavad, saavad ära teha, kes abi vajavad, siis küsivad seda. Oluline, et küsiksite ega jääks küsimustega üksi.
 
 
 
* kui on tunni aeg siis on [[#Õppejõud|õppejõud]] [[#Virtuaalsed vahendid|kättesaadavad]] ja vastavad küsimustele
 
* praktikumides saame kasutada arvutiklassi arvuteid kaughalduse teel, ülikoolis asuvaid [[#Praktikumid|virtuaallaborite servereid]] ja oma arvutit
 
* '''arvutiklassi arvuteid ei tohi jätta sisselogituna seisma: palume kindlasti välja logida oma kasutaja, vastasel korral ekraan lukustub ja teistel on tülikas jätkata'''
 
* '''seoses MS Windowsi paigaldatud [https://foldingathome.org folding@home] tarkvaraga (aitame arvutada COVID-19 viirusevaktsiini) on palve peale Linuxi kasutamist teha taaskäivitus klassiarvutile, peale mida vaikimisi arvuti käivitub MS Windowsis'''
 
* '''virtuaalmasinad virtuaallaboris sulgeme kui ei kasuta, et säästa serveri ressursse'''
 
* tunnivälisel ajal kasutame aine suhtluskanalit
 
* [[#Videosalvestused|Videosalvestuste]] all on kättesaadavad ka eelmise semestri salvestused - sealt saab vaadata siis eelmise semestri tunde (praktikumid ja loengud)
 
* kui osutub vajalikuks, et õppejõud peab abistama üliõpilast tema arvutis siis on selleks olemas [[#Kaughaldus|kaughalduse vahendid]]
 
* [[#Moodle keskkond|Moodles]] palun anda iganädalane tagasiside ja muidugi alati saab ka [[#Virtuaalsed vahendid|aine suhtluskanalis]] küsida ning [[#Õppejõud|õppejõuga otse ühendust võtta]]
 
* muus osas kehtivad samad põhimõtted
 
  
 
=Virtuaalsed vahendid=
 
=Virtuaalsed vahendid=
 
[https://www.notion.so/7a613741ffb94abfaae35353a1b4a982 ainega seotud keskkonnad]
 
[https://www.notion.so/7a613741ffb94abfaae35353a1b4a982 ainega seotud keskkonnad]
  
=Praktikumid=
+
=Seminaritöö=
* praktikumid ja seminaritöö on [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zl0qWUQ0ajrrJ0o4ranINnTIzmcCZW_tm6exR1XR6ME/edit?usp=sharing kirjeldatud siin failis].
 
** valmis praktikumid salvestada õpimappi (nt [[Keybase]]'i võrguketas, [https://enos.itcollege.ee/ enos.itcollege.ee], [https://drive.google.com/ Google Drive], [https://onedrive.live.com/ OneDrive], vms), [https://goo.gl/forms/VFBz1VeahJ44DBiv1 mille lingi saab edastada siin] - sinna võiks panna nii praktikumide/probleemilahenduse raporti kui ka seminaritöö - need võivad olla ka ühe dokumendina vormistatud kus on vastav sisukord. '''Praktikumid ja probleemilahendus tuleb kindlasti teha iseseisvalt ja mitte rühmatööna!''' Kui tehakse näiteks paaris siis peab selle võrra rohkem tegema ehk siis 2 asemel 4 praktikumi, 1 asemel 2 probleemilahendust.
 
** seminaritöö rühmad [https://goo.gl/forms/TAtyA7BBTqbZM0K83 palun kirja panna siia veebivormi]. Tagasisidet tasub küsida otse praktikumis. '''Seminaritöö on rühmatöö kus siis tudengid moodustavad rühmad, jagavad ära ülesanded ja pärast kaitsmisel tutvustavad oma panust rühmatöös.'''
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/praktikumid/ tunnis kirjutatud logifailid]
 
* vt ka [[#Muud materjalid|muud materjalid]] all olevat infot
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/materials/labs/virtuaallaborid.pdf virtuaallaborite kasutamise juhend]
 
* [[Microsofti tarkvara]]
 
  
* virtuaallaborite serverid
+
* [https://www.notion.so/7650236142aa4490b0208accc03c275c seminaritöö kirjeldus ja näidis]
** https://labnet.itcollege.ee/ - põhiserver
+
* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/seminaritoo.pdf seminaritöö loenguslaidid (PDF)]
** https://elab.itcollege.ee/ - varuserver
+
[https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/ seminaritöö kaust]
** kupongi kood:
+
* seminaritöö rühmad ja esitamise asukoht internetis [https://goo.gl/forms/TAtyA7BBTqbZM0K83 palun kirja panna siia veebivormi]. Tagasisidet tasub küsida otse praktikumis. Seminaritöö on rühmatöö kus siis tudengid moodustavad rühmad, jagavad ära ülesanded ja tutvustavad vormistatud töös oma panust rühmas.
*** Ubuntu Linux: '''K2020-INFHW''' (kehtib kuni 31.06.2020 kl 23.59)
+
* [https://livettu.sharepoint.com/sites/ICA0012Sissejuhatusinfotehnoloogiassejariistvarasse/Shared%20Documents/Praktikumid/K2021-ICA0012-osalejad.ods kursusel osalejate nimekiri], et oleks lihtsam rühmasid moodustada
*** tööjaama avades avaneb käivitumisel üks aken (VTA) - see sulgeda (ei ole seadistatud)
 
** kasutatud mallid: ühes failis (~10 GB) on tööjaam, server, ruuter ([http://upload.itcollege.ee/edmund/ova/ubuntu/generic-templates_ubuntu1804_updated_2020-03-16.ova OVA] | [http://upload.itcollege.ee/edmund/ova/ubuntu/generic-templates_ubuntu1804_updated_2020-03-16.sha256 SHA256] | [http://upload.itcollege.ee/edmund/ova/OVA-checking.html kontrollsumma kontrollimine])
 
  
Praktikumide raportite koostamisel julgustan kasutama ka käsurea salvestamist ekraanivideona - vt [[#Lingid|linkide all]] käesoleva viki lõpus.<br>
+
=Praktikumid=
Seal ka viited käsurea pildistamiseks juhul kui peaks vaja olema vaid käsureal töötavat programmi kasutada.
 
  
Praktikumide raport esitatakse elektrooniliselt, vormistades ühe dokumendi kus on nii laboritööd kui ka probleemilahendus eraldi peatükkidena.
+
* [https://valley-railway-053.notion.site/50cadd51aaa2417880b163ce5eceb4d7 praktikumid IT Kolledžis]
 +
* [https://livettu.sharepoint.com/sites/MektoryXR/SitePages/Unreal-Engine-labor.aspx Virtuaalreaalsuse praktikum (Mektory)] (vajalik Uni-ID'ga sisselogimine)
 +
* [https://www.notion.so/7f8a3137f07443ccbc14cdcacec9d740 IT Essentials] inglisekeelne kursus
 +
* [https://www.pcbuildingsim.com/ PC Building Simulator] on haridusalane mäng, MS Windowsi poolel paigaldatud arvutiklassides 407, 410, 319 ja 317. Vt ka [https://www.notion.so/67f3e122cfec42d5abda9f839b6d2bbd kaugligipääs klassiarvutitele]. Kohapeal võimalik kasutada tundide ajal. Mänguseisu salvestused tekivad dokumentide (''Documents'') alla, kausta nimega ''PC Building Simulator'' - need oleks mõistlik enne väljalogimist ära kopeerida võrgukettale ja peale sisselogimist uuesti tagasi kopeerida - siis ei pea nullist alustama. Nimelt kustub kasutajaprofiil ära väljalogides MS Windowsis.
  
 
=Loengud=
 
=Loengud=
  
[https://echo360.org.uk/section/87fc13d2-c062-4cb2-8324-8bb131e513db/public Echo360 kursus]
+
* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/loengud/ Loengute failid]
 +
* Seminaritöö: [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/seminaritoo.pdf PDF]
  
[https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/loengud/ Loengute failid]
+
==Täiendavad materjalid==
 +
NB! [[#Moodle keskkond|Aine Moodle'i kursusel]] on täiendavad materjalid.
  
==Tudengite projektid==
+
Martin Vool, ettekanded:
Üliõpilase Martin Vool ettekanded:
+
* [https://www.youtube.com/watch?v=F9vQORL_hlI LoRa ja Raspberry Pi, osa 1] (45min)
* LoRa ja Raspberry Pi projekt
+
* [https://www.youtube.com/watch?v=P0Bx_fCHbFI LoRa ja Raspberry Pi, osa 2] (23min)
** ~45min https://www.youtube.com/watch?v=F9vQORL_hlI
+
* [https://www.youtube.com/watch?v=pDZsuY91Xks Arvuti vesijahutus, osa 1], (8 min)
** ~23min https://www.youtube.com/watch?v=P0Bx_fCHbFI
+
* [https://www.youtube.com/watch?v=UlwkvGq0RFM Arvuti vesijahutuse hooldus, osa 2], (28 min)
* Arvuti vesijahutus
 
** Esimene osa: vesijahutusest ~8min https://www.youtube.com/watch?v=pDZsuY91Xks
 
** Teine osa: vesijahutussüsteemi hooldus ~28min https://www.youtube.com/watch?v=UlwkvGq0RFM
 
  
 
=Hindamine=
 
=Hindamine=
Eksamihinne kujuneb jooksvate tööde põhjal:
+
* Cisco IT Essentials inglisekeelne kursus (lõpeb eksamitega): ≤33p
* 2 praktikumi, á 25p, soovituslik tähtaeg on 1/3 ja 2/3 semestri ajast
+
* seminaritöö: ≤33p
* 1 probleemilahendus - punktid vastavalt valitud ülesandele (arvestuslikult vähemalt 5p), soovituslik tähtaeg poole semestri peal
+
* praktikumid (IT Kolledžis + Mektorys): ≤34p
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/ seminaritöö] 45p (+5p boonusevõimalus), ettekandmine (esitamine loengutes): 24.03.2020, 07.04.2020, 21.04.2020, 05.05.2020.
+
Võimalik ka [[#Aine arvestus eritingimustel|hindamine eritingimustel]]
* vormistada kirjaliku tööna (võib ka pilvepõhise dokumendina, nt Google Drive vms), vt ka TTÜ soovitusi tööde vormistamiseks
 
* ajagraafik tuleb akadeemilisest kalendrist ([http://www.itcollege.ee/ kodulehel]: Tudengile->Akadeemiline kalender)
 
* <span style="color:#FF0000">NB! Soovitav on mitte jätta töid viimasele minutile!</span>
 
* Kui soovite teha rohkem praktikume ja probleemilahendusi kui nõutud siis neid arvestatakse 50% punktidest.
 
* Võimalik ka hindamine eritingimustel: oskad või oled teinud midagi ägedat? Võimalus sisustada 90 min tund (loeng, praktikum või ka mõlemad) ainega seotud temaatikaga.
 
  
 
=Aine arvestus eritingimustel=
 
=Aine arvestus eritingimustel=
Kui sooritada pakutud mahukas eriülesanne siis on võimalus saada aine arvestus otse. Teiste sõnadega mahuka eriülesande sooritamist arvestatakse kontrolltöö, laborite, eksami eest sooritamiseks. Ülesande sooritamisel tuleb kogu tegevus ka EIK'i vikis detailselt dokumenteerida, et oleks selle dokumentatsiooni järgi võimalik hiljem tegevust edukalt korrata. Lisainfoks vt [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/dokumenteerimine/ loeng dokumenteerimisest].
+
[https://www.notion.so/9fdf9ad8f1444b9a9f1ff55edf5b8ccc võimaluste kirjeldused]
 
 
Pakutavad eritingimused:
 
* [http://enos.itcollege.ee/~edmund/osadmin/est/arvestus-eritingimustel/estobuntu-dev/estobuntu-osadmin.html Estobuntu arendus]
 
* [[Ubuntu Estonian Remix]] edasiarendus (vt [http://linux.itcollege.ee/Ubuntu-Estonian-Remix/to-do.html ''todo''])
 
* Vaba Tarkvara Päeva ([https://en.wikipedia.org/wiki/Software_Freedom_Day SFD ''Software Freedom Day'']) korraldamine - võib ka grupis teha (mitu tudengit)
 
** ürituse esmane toimumiskoht IT Kolledž, võib ka teistes kohtades lisaks teha
 
** [http://wiki.softwarefreedomday.org/FrontPage?action=newaccount luua SFD viki konto] kui seda veel ei ole
 
** luua viki leht vastavalt valitud asukohale:
 
*** [http://wiki.softwarefreedomday.org/ SFD viki avalehel] viitab käesoleva aasta osale ja seejärel "country/city/team" ja saab spikerdada varasemate aastate omadest ([http://wiki.softwarefreedomday.org/2013/Estonia 2013], [http://wiki.softwarefreedomday.org/2014/Estonia 2014], [http://wiki.softwarefreedomday.org/2015/Estonia 2015], [http://wiki.softwarefreedomday.org/2016/Estonia 2016]) kus Eesti kohta info kirjas
 
** minna aadressile https://www.softwarefreedomday.org/cgi-bin/register.py ja registreerida üritus
 
** soovitav on teha ka ettekanne üritusel (praktilise iseloomuga, nt Linuxi paigaldamine, seadistamine)
 
** leida lahendus kiireks Linuxi paigaldamiseks, näiteks [https://github.com/laurivosandi/butterknife Butterknife] vms.
 
*** kogu tegevus tuleb ka dokumenteerida [https://wiki.itcollege.ee/ IT Kolledži vikis] selliselt, et selle järgi on võimalik lahendus püsti panna
 
* Oskad või oled teinud midagi ägedat? Võimalus sisustada (2x)90 min tund (loeng, praktikum või ka mõlemad) ainega seotud temaatikaga.
 
 
 
'''Lisapunkte saab'''
 
 
 
*Eduka osalemise eest üritusel [[Intensiivõppe nädal]]
 
*Foorumites (nt [https://pingviin.org/ pingviin.org]) algajate aitamise eest ([https://pingviin.org/forum41,algaja-k%C3%BCsib.html algaja küsib], [https://pingviin.org/kv Küsimused-Vastused])
 
*[http://kuutorvaja.eenet.ee/ Kuutõrvajas] kirjutamise eest
 
*[https://viki.pingviin.org/ Pingviini vikis] kirjutamise eest
 
*[http://lug.itcollege.ee/ LUG] üritusel ettekande tegemise eest
 
*[http://www.softwarefreedomday.org/ Software Freedom Day] päeva korraldamise (sh kaasaaitamise) ja/või ettekande tegemise eest
 
 
 
Kui leiad, et siin võiks veel midagi vajalikku olla, millest oleks kasu kogukonnale ja kogu riigile siis [[#Õppejõud|palun sellest teada anda]].
 
  
 
=Moodle keskkond=
 
=Moodle keskkond=
  
'''[https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=21238 Kursuse aadress] Moodle keskkonnas.'''
+
'''[https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=21238 Kursuse aadress] Moodle keskkonnas.''' [[#Virtuaalsed vahendid|Sisselogimise teave virtuaalsete vahendite all]]
 
+
=Salvestused=
Iseregistreerumiseks vajalik võti on '''hw''' [https://www.rapidtables.com/convert/number/ascii-to-binary.html kahendkoodis].
+
[https://upload.itcollege.ee/edmund/INF-HW/ Salvestused leiab siit.]
 
+
Kuna Echo360 on hakanud ka salvestuste vaatamiste eest tasu küsima, siis säästmise eesmärgil on videod alla laaditud ja üles pandud eraldi kausta. Seal üks video näitab ekraani jagamist ja teine kaamerapilti esinejast.
Hetkeseisuga palume anda tagasisidet Moodle keskkonnas. Muud materjalid asuvad siin wikis.
 
  
 
=Lingid=
 
=Lingid=
Line 162: Line 99:
 
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLjTBvsv2Ws0ja-ovwPAEfP8CY0cIvFYMt assapauk] - MKM'i projekt "Assapauk", küberturvalisuse näidisprobleemid tavakasutaja tasandil
 
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLjTBvsv2Ws0ja-ovwPAEfP8CY0cIvFYMt assapauk] - MKM'i projekt "Assapauk", küberturvalisuse näidisprobleemid tavakasutaja tasandil
 
* [[Mõned soovitused algajale Linuxi-huvilisele]]
 
* [[Mõned soovitused algajale Linuxi-huvilisele]]
 +
 +
 +
Kuulamist-vaatamist
 +
* [https://www.youtube.com/watch?v=kEUDjopZ3go Nutisõltuvus]
 +
 
=Varasemad=
 
=Varasemad=
 +
* [[INF-HW-K2021]]
 
* [[INF-HW-K2020]]
 
* [[INF-HW-K2020]]
 
* [[INF-HW-K2019]]
 
* [[INF-HW-K2019]]

Latest revision as of 21:31, 12 September 2022

aine nimetus eesti keeles: Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse
aine nimetus inglise keeles: Introduction to Informatics and hardware
aine kood: ICA0012
aine maht: 6 EAP

Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole.

Oleme täielikult distantsõppes kuniks kestab pandeemia.

Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse praktilised oskused. Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.

Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.
Küsi asju, mis segaseks jäid!

Õpiväljundid

Aine läbinud õppur:

 • teab arvutikomponentide otstarvet
 • oskab valida ja hankida arvutiriistvara
 • tunneb levinud operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvara ning oskab neid paigaldada ja seadistada
 • oskab lahendada riistvara ja tarkvara probleeme

Ainekaart, tunniplaan

Ajakava

Ajakava ehk siis tähtajad leiab siit dokumendist.

Õppejõud

Edmund Laugasson

Õpijuhis

Virtuaalsed vahendid

ainega seotud keskkonnad

Seminaritöö

seminaritöö kaust

 • seminaritöö rühmad ja esitamise asukoht internetis palun kirja panna siia veebivormi. Tagasisidet tasub küsida otse praktikumis. Seminaritöö on rühmatöö kus siis tudengid moodustavad rühmad, jagavad ära ülesanded ja tutvustavad vormistatud töös oma panust rühmas.
 • kursusel osalejate nimekiri, et oleks lihtsam rühmasid moodustada

Praktikumid

 • praktikumid IT Kolledžis
 • Virtuaalreaalsuse praktikum (Mektory) (vajalik Uni-ID'ga sisselogimine)
 • IT Essentials inglisekeelne kursus
 • PC Building Simulator on haridusalane mäng, MS Windowsi poolel paigaldatud arvutiklassides 407, 410, 319 ja 317. Vt ka kaugligipääs klassiarvutitele. Kohapeal võimalik kasutada tundide ajal. Mänguseisu salvestused tekivad dokumentide (Documents) alla, kausta nimega PC Building Simulator - need oleks mõistlik enne väljalogimist ära kopeerida võrgukettale ja peale sisselogimist uuesti tagasi kopeerida - siis ei pea nullist alustama. Nimelt kustub kasutajaprofiil ära väljalogides MS Windowsis.

Loengud

Täiendavad materjalid

NB! Aine Moodle'i kursusel on täiendavad materjalid.

Martin Vool, ettekanded:

Hindamine

 • Cisco IT Essentials inglisekeelne kursus (lõpeb eksamitega): ≤33p
 • seminaritöö: ≤33p
 • praktikumid (IT Kolledžis + Mektorys): ≤34p

Võimalik ka hindamine eritingimustel

Aine arvestus eritingimustel

võimaluste kirjeldused

Moodle keskkond

Kursuse aadress Moodle keskkonnas. Sisselogimise teave virtuaalsete vahendite all

Salvestused

Salvestused leiab siit. Kuna Echo360 on hakanud ka salvestuste vaatamiste eest tasu küsima, siis säästmise eesmärgil on videod alla laaditud ja üles pandud eraldi kausta. Seal üks video näitab ekraani jagamist ja teine kaamerapilti esinejast.

Lingid


Kuulamist-vaatamist

Varasemad

Tagasiside