Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
 
(63 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
aine kood: '''ICA0012'''<br>
aine kood: '''ICA0012'''<br>
aine maht: '''6 EAP'''
aine maht: '''6 EAP'''
Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole.
'''Oleme täielikult distantsõppes kuniks kestab pandeemia.'''


Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.
Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.
Line 19: Line 23:


=Ainekaart, tunniplaan=
=Ainekaart, tunniplaan=
* Ainekaart: [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/ainekaart/INF-HW.pdf PDF] | [https://ois.ttu.ee/aine/ICA0012 ÕIS].
* Ainekaart:
* Tunniplaan: [https://ois.ttu.ee/tunniplaan/ICA0012 EST] | [https://ois.ttu.ee/timetable/ICA0012 ENG]
** [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/ainekaart/INF-HW.pdf PDF]
** ÕIS1 [https://ois.ttu.ee/aine/ICA0012 EST] | [https://ois.ttu.ee/subject/ICA0012 ENG]
** ÕIS2 [http://ois2.ttu.ee/uusois/aine/ICA0012 EST] | [http://ois2.ttu.ee/uusois/subject/ICA0012 ENG]
* Tunniplaan:
** ÕIS [https://ois.ttu.ee/tunniplaan/ICA0012 EST] | [https://ois.ttu.ee/timetable/ICA0012 ENG]
=Ajakava=
Ajakava ehk siis tähtajad leiab [https://valley-railway-053.notion.site/0330df9284c74464aca0e59b3a29c22d siit dokumendist].


=Õppejõud=
=Õppejõud=
Line 32: Line 42:
[https://www.notion.so/7a613741ffb94abfaae35353a1b4a982 ainega seotud keskkonnad]
[https://www.notion.so/7a613741ffb94abfaae35353a1b4a982 ainega seotud keskkonnad]


=Praktikumid=
=Seminaritöö=
* [https://www.notion.so/7f8a3137f07443ccbc14cdcacec9d740 IT Essentials] kursuse praktikumid niipalju, kui võimalik
* [https://www.pcbuildingsim.com/ PC Building Simulator] on MS Windowsi poolel paigaldatud arvutiklassides 407, 410, 319 ja 317. Vt ka [https://www.notion.so/67f3e122cfec42d5abda9f839b6d2bbd kaugligipääs klassiarvutitele]. Nendes klassides on siis võimalik iseseisvalt kohapeal käia või püüda üle kaughalduse kasutada.
* [https://livettu.sharepoint.com/sites/MektoryXR/SitePages/Unreal-Engine-labor.aspx Virtuaalreaalsuse praktikum] - vabatahtlik, annab lisapunkte
** R 5.03.2021 kl 12:00-15:15
** R 12.03.2021 kl 12:00-15:15
** [https://www.taltech.ee/mektory Mektory] arvutiklass: MEK-209 (26 kohta)
** kontakt: Andres Ääremaa, [https://www.taltech.ee/xr-keskus TalTech XR Keskus]


* [https://www.notion.so/7650236142aa4490b0208accc03c275c seminaritöö kirjeldus ja näidis]
* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/seminaritoo.pdf seminaritöö loenguslaidid (PDF)]
[https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/ seminaritöö kaust]
* seminaritöö rühmad ja esitamise asukoht internetis [https://goo.gl/forms/TAtyA7BBTqbZM0K83 palun kirja panna siia veebivormi]. Tagasisidet tasub küsida otse praktikumis. Seminaritöö on rühmatöö kus siis tudengid moodustavad rühmad, jagavad ära ülesanded ja tutvustavad vormistatud töös oma panust rühmas.
* [https://livettu.sharepoint.com/sites/ICA0012Sissejuhatusinfotehnoloogiassejariistvarasse/Shared%20Documents/Praktikumid/K2021-ICA0012-osalejad.ods kursusel osalejate nimekiri], et oleks lihtsam rühmasid moodustada


=Praktikumid=


varasem:
* [https://valley-railway-053.notion.site/50cadd51aaa2417880b163ce5eceb4d7 praktikumid IT Kolledžis]
* praktikumid ja seminaritöö on [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zl0qWUQ0ajrrJ0o4ranINnTIzmcCZW_tm6exR1XR6ME/edit?usp=sharing kirjeldatud siin failis].
* [https://livettu.sharepoint.com/sites/MektoryXR/SitePages/Unreal-Engine-labor.aspx Virtuaalreaalsuse praktikum (Mektory)] (vajalik Uni-ID'ga sisselogimine)
** seminaritöö rühmad [https://goo.gl/forms/TAtyA7BBTqbZM0K83 palun kirja panna siia veebivormi]. Tagasisidet tasub küsida otse praktikumis. '''Seminaritöö on rühmatöö kus siis tudengid moodustavad rühmad, jagavad ära ülesanded ja pärast kaitsmisel tutvustavad oma panust rühmatöös.'''
* [https://www.notion.so/7f8a3137f07443ccbc14cdcacec9d740 IT Essentials] inglisekeelne kursus
* vt ka [[#Muud materjalid|muud materjalid]] all olevat infot
* [https://www.pcbuildingsim.com/ PC Building Simulator] on haridusalane mäng, MS Windowsi poolel paigaldatud arvutiklassides 407, 410, 319 ja 317. Vt ka [https://www.notion.so/67f3e122cfec42d5abda9f839b6d2bbd kaugligipääs klassiarvutitele]. Kohapeal võimalik kasutada tundide ajal. Mänguseisu salvestused tekivad dokumentide (''Documents'') alla, kausta nimega ''PC Building Simulator'' - need oleks mõistlik enne väljalogimist ära kopeerida võrgukettale ja peale sisselogimist uuesti tagasi kopeerida - siis ei pea nullist alustama. Nimelt kustub kasutajaprofiil ära väljalogides MS Windowsis.
* [[Microsofti tarkvara]]


=Loengud=
=Loengud=


[https://echo360.org.uk/section/87fc13d2-c062-4cb2-8324-8bb131e513db/public Echo360 salvestused]
* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/loengud/ Loengute failid]
* Seminaritöö: [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/seminaritoo.pdf PDF]


[https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/loengud/ Loengute failid]
==Täiendavad materjalid==
NB! [[#Moodle keskkond|Aine Moodle'i kursusel]] on täiendavad materjalid.


==Tudengite projektid==
Martin Vool, ettekanded:
Üliõpilase Martin Vool ettekanded:
* [https://www.youtube.com/watch?v=F9vQORL_hlI LoRa ja Raspberry Pi, osa 1] (45min)
* LoRa ja Raspberry Pi projekt
* [https://www.youtube.com/watch?v=P0Bx_fCHbFI LoRa ja Raspberry Pi, osa 2] (23min)
** ~45min https://www.youtube.com/watch?v=F9vQORL_hlI
* [https://www.youtube.com/watch?v=pDZsuY91Xks Arvuti vesijahutus, osa 1], (8 min)
** ~23min https://www.youtube.com/watch?v=P0Bx_fCHbFI
* [https://www.youtube.com/watch?v=UlwkvGq0RFM Arvuti vesijahutuse hooldus, osa 2], (28 min)
* Arvuti vesijahutus
** Esimene osa: vesijahutusest ~8min https://www.youtube.com/watch?v=pDZsuY91Xks
** Teine osa: vesijahutussüsteemi hooldus ~28min https://www.youtube.com/watch?v=UlwkvGq0RFM


=Hindamine=
=Hindamine=
* [https://www.notion.so/7f8a3137f07443ccbc14cdcacec9d740 IT Essentials] inglisekeelne kursus (lõpeb eksamitega): ≤50p
* Cisco IT Essentials inglisekeelne kursus (lõpeb eksamitega): ≤33p
* [https://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/ seminaritöö]: ≤50p
* seminaritöö: ≤33p
* võimalik ka [[#Aine arvestus eritingimustel|hindamine eritingimustel]]: ≤100p
* praktikumid (IT Kolledžis + Mektorys): ≤34p
Võimalik ka [[#Aine arvestus eritingimustel|hindamine eritingimustel]]


=Aine arvestus eritingimustel=
=Aine arvestus eritingimustel=
Line 75: Line 83:


'''[https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=21238 Kursuse aadress] Moodle keskkonnas.''' [[#Virtuaalsed vahendid|Sisselogimise teave virtuaalsete vahendite all]]
'''[https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=21238 Kursuse aadress] Moodle keskkonnas.''' [[#Virtuaalsed vahendid|Sisselogimise teave virtuaalsete vahendite all]]
=Salvestused=
[https://upload.itcollege.ee/edmund/INF-HW/ Salvestused leiab siit.]
Kuna Echo360 on hakanud ka salvestuste vaatamiste eest tasu küsima, siis säästmise eesmärgil on videod alla laaditud ja üles pandud eraldi kausta. Seal üks video näitab ekraani jagamist ja teine kaamerapilti esinejast.


=Lingid=
=Lingid=
Line 88: Line 99:
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLjTBvsv2Ws0ja-ovwPAEfP8CY0cIvFYMt assapauk] - MKM'i projekt "Assapauk", küberturvalisuse näidisprobleemid tavakasutaja tasandil
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLjTBvsv2Ws0ja-ovwPAEfP8CY0cIvFYMt assapauk] - MKM'i projekt "Assapauk", küberturvalisuse näidisprobleemid tavakasutaja tasandil
* [[Mõned soovitused algajale Linuxi-huvilisele]]
* [[Mõned soovitused algajale Linuxi-huvilisele]]
Kuulamist-vaatamist
* [https://www.youtube.com/watch?v=kEUDjopZ3go Nutisõltuvus]
=Varasemad=
=Varasemad=
* [[INF-HW-K2021]]
* [[INF-HW-K2020]]
* [[INF-HW-K2020]]
* [[INF-HW-K2019]]
* [[INF-HW-K2019]]

Latest revision as of 20:31, 12 September 2022

aine nimetus eesti keeles: Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse
aine nimetus inglise keeles: Introduction to Informatics and hardware
aine kood: ICA0012
aine maht: 6 EAP

Kaks esimest nädalat semestris toimuvad ainult loengud ja praktikume ei toimu. Seejärel ülejäänud 3-16 õppenädalal toimuvad ainult praktikumid ja loenguid siis enam ei ole.

Oleme täielikult distantsõppes kuniks kestab pandeemia.

Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse praktilised oskused. Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.

Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.
Küsi asju, mis segaseks jäid!

Õpiväljundid

Aine läbinud õppur:

 • teab arvutikomponentide otstarvet
 • oskab valida ja hankida arvutiriistvara
 • tunneb levinud operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvara ning oskab neid paigaldada ja seadistada
 • oskab lahendada riistvara ja tarkvara probleeme

Ainekaart, tunniplaan

Ajakava

Ajakava ehk siis tähtajad leiab siit dokumendist.

Õppejõud

Edmund Laugasson

Õpijuhis

Virtuaalsed vahendid

ainega seotud keskkonnad

Seminaritöö

seminaritöö kaust

 • seminaritöö rühmad ja esitamise asukoht internetis palun kirja panna siia veebivormi. Tagasisidet tasub küsida otse praktikumis. Seminaritöö on rühmatöö kus siis tudengid moodustavad rühmad, jagavad ära ülesanded ja tutvustavad vormistatud töös oma panust rühmas.
 • kursusel osalejate nimekiri, et oleks lihtsam rühmasid moodustada

Praktikumid

 • praktikumid IT Kolledžis
 • Virtuaalreaalsuse praktikum (Mektory) (vajalik Uni-ID'ga sisselogimine)
 • IT Essentials inglisekeelne kursus
 • PC Building Simulator on haridusalane mäng, MS Windowsi poolel paigaldatud arvutiklassides 407, 410, 319 ja 317. Vt ka kaugligipääs klassiarvutitele. Kohapeal võimalik kasutada tundide ajal. Mänguseisu salvestused tekivad dokumentide (Documents) alla, kausta nimega PC Building Simulator - need oleks mõistlik enne väljalogimist ära kopeerida võrgukettale ja peale sisselogimist uuesti tagasi kopeerida - siis ei pea nullist alustama. Nimelt kustub kasutajaprofiil ära väljalogides MS Windowsis.

Loengud

Täiendavad materjalid

NB! Aine Moodle'i kursusel on täiendavad materjalid.

Martin Vool, ettekanded:

Hindamine

 • Cisco IT Essentials inglisekeelne kursus (lõpeb eksamitega): ≤33p
 • seminaritöö: ≤33p
 • praktikumid (IT Kolledžis + Mektorys): ≤34p

Võimalik ka hindamine eritingimustel

Aine arvestus eritingimustel

võimaluste kirjeldused

Moodle keskkond

Kursuse aadress Moodle keskkonnas. Sisselogimise teave virtuaalsete vahendite all

Salvestused

Salvestused leiab siit. Kuna Echo360 on hakanud ka salvestuste vaatamiste eest tasu küsima, siis säästmise eesmärgil on videod alla laaditud ja üles pandud eraldi kausta. Seal üks video näitab ekraani jagamist ja teine kaamerapilti esinejast.

Lingid


Kuulamist-vaatamist

Varasemad

Tagasiside