Difference between revisions of "Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse"

From ICO wiki
m (Distantsõpe)
m (Õpijuhis)
Line 26: Line 26:
  
 
=Õpijuhis=
 
=Õpijuhis=
* [https://www.notion.so/Auditoorne-ppet-likoolis-0a09637d41b94460a2f9ffd1816a1259 Auditoorne õppetöö ülikoolis]
+
* [https://www.notion.so/0a09637d41b94460a2f9ffd1816a1259 Auditoorne õppetöö ülikoolis]
 
* [https://www.notion.so/8026dae6c80644d29d7bdd952f739af9 Distantsõpe]
 
* [https://www.notion.so/8026dae6c80644d29d7bdd952f739af9 Distantsõpe]
  

Revision as of 00:43, 29 January 2021

aine nimetus eesti keeles: Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse
aine nimetus inglise keeles: Introduction to Informatics and hardware
aine kood: ICA0012
aine maht: 6 EAP

Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmisi. Praktikumides omandatakse praktilised oskused. Käesolev õppeaine ei ole samm-haaval juhendite edastamine (osaliselt seda siiski ka tehakse) vaid pigem innustatakse tudengeid ise mõtlema ja infot leidma.

Kõik ainega seotud materjalid asuvad käesoleval viki lehel.
Küsi asju, mis segaseks jäid!

Õpiväljundid

Aine läbinud õppur:

  • teab arvutikomponentide otstarvet
  • oskab valida ja hankida arvutiriistvara
  • tunneb levinud operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvara ning oskab neid paigaldada ja seadistada
  • oskab lahendada riistvara ja tarkvara probleeme

Ainekaart, tunniplaan

Õppejõud

Edmund Laugasson

Õpijuhis

Virtuaalsed vahendid

ainega seotud keskkonnad

Praktikumid

Loengud

Echo360 salvestused

Loengute failid

Tudengite projektid

Üliõpilase Martin Vool ettekanded:

Hindamine

Aine arvestus eritingimustel

võimaluste kirjeldused

Moodle keskkond

Kursuse aadress Moodle keskkonnas. Sisselogimise teave virtuaalsete vahendite all

Lingid

Varasemad

Tagasiside