Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse

From ICO wiki
Revision as of 00:08, 25 January 2017 by Edmund (talk | contribs) (Created page with "Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühi...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Anda lühiülevaade informaatikast tervikuna. Tutvustada arvutiriistvara, -tarkvara ja selle tööpõhimõtteid ning enamlevinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Anda lühiülevaade IT arengust.

Loengutes käsitletakse üldiseid teadmiseid. Praktikumides omandatakse praktilised oskused.

Aine läbinud õppur:

 • teab arvutikomponentide otstarvet
 • oskab valida ja hankida arvutiriistvara
 • tunneb levinud operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvara ning oskab neid paigaldada ja seadistada
 • oskab lahendada riistvara ja tarkvara probleeme

Aineprogramm (PDF).

ÕISis olev õppematerjali viide viitab siia lehele! Eraldi loenguid ÕISi ei laeta, sest kui teed ainet järele ja ei deklareeri siis ei näe ÕIS'is asuvaid materjale. Aine viki on üks ja ainus koht kuhu kõik koondub ja eraldi asuvad materjalid on siit lehelt viidatud.

Töövahendid

Kuigi EIK'is saab kasutada virtuaallaboreid ja arvutiklassides olevat tehnikat siis kõiki asju virtuaallaborites teha ei saa ja kui soovitakse kaasa võtta virtuaalmasinaid siis on seda lihtsam teha oma (süle)arvutiga.

 • võimalusel palun võtta (süle)arvuti kaasa. Võimalusel võib juba eelnevalt ette valmistada ka virtuaalmasinad
 • USB-mälupulk, soovitavalt 8 GB või suurem (alglaaditava ISO kirjutamiseks)
 • microSD kaart, soovitavalt 16 GB või suurem (Raspberry Pi sees kasutamiseks)

Õppejõud

Edmund Laugasson, lisaks külalisõppejõud ja abilised.

Õpimapp

Eesmärgid:

 • infovahetus õppejõuga
  • tööde esitamised
  • tagasiside

Veebivorm - kasutada esmase info, sh õpimapi lingi edastamiseks.
NB! Salvestada peale vastamist antud link endale kindlasse kohta! See on vajalik edasiseks info muutmiseks.

Kiirsuhtlus

kiirsuhtlus (tekst, failivahetus, vajadusel ka heli ja video) aine kanalis #eik-inf-hw:matrix.org (server: matrix.org, klientprogramm: Riot.im).

Aine materjalid

Hindamine

Eksamihinne kujuneb jooksvate tööde põhjal:

 • 2 praktikumi, á 25p
 • 1 probleemilahendus - punktid vastavalt valitud ülesandele
 • seminaritöö 45p, tähtaeg (esitamine loengus): päevaõpe: 6.04.2017; õhtuõpe: 3.04.2017, kaugõpe: 7.04.2017
 • kõikidele õppevormidele kõikide tööde esitamise viimane tähtaeg: 25.05.2017 kell 23.59.
 • NB! Soovitav on mitte jätta töid viimasele minutile!

Virtuaalmasinad

 • virtualiseerimistarkvara: VirtualBox, võib paigaldada ka laienduste paketi (extension pack)
* enne katsetamist teha ära snapshot
* võib ka importida õppejõu poolt valmistatud virtuaalmasinad
 • Ubuntu Linux, uusim LTS-versioon
* Desktop: Ubuntu MATE
* Server: Ubuntu Server
 • lisaks võiks olemas olla ka MS Windows 10 Pro virtuaalmasin (ISO allalaadimine: Microsoft | EIK).
 • kasutame võimalusel ka virtuaallaborite keskkonda, kasutusjuhendi leiab siit.

Lingid