Skriptimiskeeled: powershelli kodutööd 2012, kevad, päevaõpe

From ICO wiki
Revision as of 17:22, 20 November 2012 by Ckallas (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Jaan Igamees

Lühike jutt, mida skript teeb... bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.

PowerShell: Jaan Igamees, kavalskript

Tambet Liiv

Kirjutab arvutinime, loogiliste kõvaketaste arvu, nende suuruse ja vaba ruumi andmebaasi. Anmebaasi tüüp peab olema MySql. Rohkem infot skripti kohta on skriptis endas.

PowerShell: SQLi baasi kirjutamise skript

Sander Arnus

Skript kuvab desktopile kasutajanime, masinanime ja IP aadressid. On võimalus pilt ette anda. Kui pilti ei anta kirjutab taustapildile. Teistkorda samale pildile kirjutades teeb tausta mustaks ja kirjutab andmed.

PowerShell: Desktopile info kuvamine

Sander Saveli

Skript kirjutab Microsoft Sql serverisse arvuti nime, loogiliste kõvakettaste nime, loogiliste kõvaketaste suuruse ja vaba ruumi ning kirje tegemise aja.

PowerShell: Microsoft SQLi baasi kirjutamise skript

Oliver Naaris

Loob XML faili, kuhu on lisatud "Masin", "Ketas", "Kokku", "Vaba", "Aeg" elemendid ning küsib masinalt arvutinime, kettanime, ketta suurust, vaba ruumi kettal ning lisab need XML elementidesse.

PowerShell: XML elementidesse kirjutamise skript

Robert Pärn

Loob faili, kus sees on andmed ketastest kohalikus arvutis kuupäeva järgi. Samuti tutvustab minu artikkel, kuidas panna Task Scheduler'iga tööle skript iga teatud aja järel.

PowerShell: Skriptide käivitamine Task Scheduleriga

Jevgeni Pogodin

Sckipt trükib välja lühikene arvuti info ja kontrollib "Plug and Play" seaded, kas seal on mingeid vead. Kui kõik on OK, siis script teavitab et kõik on korras, aga kui ta leiab mingeid seadme probleemid, siis ta trükib välja infot selle seadmete kohta ja kirjeldab, mis probleem teil on.

PowerShell: Plug and Play seadmete kontrollimise skript

Inger Romanenko

Skripti peab ette andma 2 parameetrit: kaust kust otsitakse ja uus kaust. Käib läbi kõik failid otsingu kaustast (ja alamkaustadest). Loob uue kausta ja sellesse leitud laiendite nimelised alamkaustad ja kopeerib failid vastavalt laiendile kaustadesse.

PowerShell: Failide sorteerimine laiendi järgi

Lauri Rüütli

Skript võtab Active Directory-st kõik kasutajad kellel ei ole meilikontot ja teeb neile Exchange serverisse meilikonto.

PowerShell: Meilikontode loomine

Priit Voodla

Skript saadab soovitud mailiaadressile HTML-faili, milles Exchange 2007 top 15 postkasti info

PowerShell: Exchange 2007 suured postkastid

Kermo Pajula

Skript otsib etteantud kaustast üles logifailid, mille vanus ületab kriteeriumi ja arhiveerib need

PowerShell: Logifailide arhivaar

Iti Liivik

Kustutab ära prügikastist kõik failid, mida ei ole 30 päeva jooksul muudetud.

PowerShell: Recycle Bin'i tühjendamise skript

Kristjan Rõõm

Loob telnetühenduse mingi seadmega ning annab talle käske ette(hetkel ruuter ja cisco default conf).

PowerShell: Telnetühendaja

Teet Saar

Skript mis otsib mitte- või rekursiivselt faile ette antud kaustast ning kopeerib need sihtkausta (Skripti lisa-spetsiifilised omadused on kirjeldatud skripti .DESCRIPTION all). Skript suhtleb kasutajaga gui's.

PowerShell: Kopeerija

Mauno Pihelgas

Monitooringuskript, mis kontrollib Active Directory teenuse toimimist. Skript pärib AD-st käsurealt etteantud kasutajakonto andmeid ja kontrollib, kas päring toimis ning tagastati korrektsed andmed. Skript on loodud monitoorimaks AD teenuse toimimist Nagiose-põhises monitooringusüsteemis NSClient++ monitooringuagendi vahendusel.

PowerShell: ActiveDirectory monitooringuskript

Priit Lilleleht

kui arvutis pole java 7 kausta siis tomatakse alla java ja instalitakse see. ajutine kaust mis lootakse kustutatakse kui instal on õnnestunud. installib java 32bit win 64bit operatsioonisüsteemile.

PowerShell: Java 7 install

Rasmus Tetsmann

script, mis kustutab IISist ära failide logid, mis on vanemad kui 30 päeva.

PowerShell: logifailide kustutaja

Rauno Lehiste

script, mis teeb sama mis wintoflash

Skript, mis teeb sama mis WinToFLash

Tarmo Suurmägi

Universaalne failide kustutaja, kus saab valida failitüübi või viimase muutmise kuupäeva järgi failid mida soovitakse kindlast asukohast kustutada.

PowerShell: Universaalne kustutamise skript

Viljar Rooda

Skript mis kontrollib kas arvutisse on instaleeritud Adobe Reader kui ei ole siis installib selle kaasa antud failist.

Skript, Adobe Reader kontroll ja silent install

Kullo-Kalev Aru

Skript võtab aluseks aadressi 192.168.0.0/24, teeb sellest 10 DHCP skoopi ning seadistab vastavalt Windows Serveri DHCP rolli nende skoopidega ära.

PowerShell: Automaatne skoobi seadistamine Windows Serveris

Taavi Sannik

Skript käib kataloogis olevad failid läbid ja koostab nende faililaiendite puhul aruande ruumi kasutusest kataloogis.

PowerShell: kataloogi ruumikasutuse aruande skript

Kristo Kapten

Skript küsib kasutajalt arvuti nime/ip ja kontrollib kõvaketaste vaba ruumi, annab PopUp hoiatuse, kui arvuti kõvaketastel on vaba ruum otsakorral.

Powershell: Vaba kettaruumi hoiatus


Kristjan Karu

Skript mis annab nimekirja tarkvarast, mis on arvutisse paigaldatud läbi "Windows Installer" programmi ning saadab antud tulemuse mailile

PowerShell: Paigaldatud tarkvara skript

Ragnar Plint

Skript korjab rekursiivselt kokku failide nimed, asukohad ja laiendid ning arvutab räsid, tulemuse kirjutab CSV-sse. Parameetriks saab kaasa anda kataloogi, mille sisust nimekirja soovitakse, vaikimisi kasutatakse skripti käivitamise asukohta.

PowerShell: Faililist CSV-sse

Kalju Hõbemäe

Script, mis võtab vastavast kaustas ja teeb kuupäevalise koopia määratud kausta.

PowerShell: Backup files and folders


Igor Pavlov

Sõnumite saatmine ajakavaga

PowerShell: Sõnumite saatmine


Janar Märjama

Skript mis küsib kasutajalt arvutinime ning vastavalt arvutinimele väljastab kasutajale arvuti kohta käivat infot.

PowerShell:Info


Marek Lepla

Powershell: Taustale info kuvamine

Dmitri Keler

Väljastab ekraanile valitud informatsiooni

PowerShell: Arvuti info kuvamine

Carolys Kallas

Skript, mis liigutab desktopilt nädal aega kasutamata failid teise kausta.

Powershell: Kasutamata failide liigutamine