Skriptimiskeelte arvestustööd ja kontrolltööd

From ICO wiki
Revision as of 22:50, 1 February 2015 by Mernits (talk | contribs) (Created page with "==Arvestus 18.oktoober kaugõpe== Loo skript, mis laeb etteantud asukohast alla ühe faili ja kui fail on gz|tar, siis pakib vastava faili lahti teise parameetrina antud kausta …")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Arvestus 18.oktoober kaugõpe

Loo skript, mis laeb etteantud asukohast alla ühe faili ja kui fail on gz|tar, siis pakib vastava faili lahti teise parameetrina antud kausta (kui kausta pole, siis luuakse). Kui skriptil on kolmas parameeter, siis sätib kausta omanikuks kolmanda parameetri väärtuse ja kui skriptil on neljas parameeter, siis sätib kausta grupiks neljanda parameetri. Skript peab kontrollima, et käivitatakse root õigustes.

./skript http://enos.itcollege.ee/~mernits/a/kala kaust kasutajanimi grupp


http://enos.itcollege.ee/~mernits/a/kala http://enos.itcollege.ee/~mernits/a/kala2


Arvestus 7.november kaugõpe

NB: seda saab lahendada siis, kui bash kodutööd (failiteenus, veebiteenus või õppejõuga kokkulepitud kodutöö on saadetud). Lahendusi ootan 14:00-ks

Loo skript, mis saab käsurealt 2 parameetrit 1. kasutajanimi 2. failinimi

Skript peab kontrollima, et oleks kaks parameetrit, lisaks kasutaja peab olemas olema ja fail loetav. Kui tingimused pole täidetud, siis tuleb kasutajat teavitada ja väljuda veakoodiga 1.

Teise parameetrina antud failinimes on failide ja kataloogide nimekiri iga kirje eraldi real, nagu näiteks:

/var/kala
/var/kala/kala.txt
/var/kala/kala2.txt

Skript sätib kõikide failide omanikuks kasutaja, mis anti esimese parameetrina. Kataloogide puhul ei tohi omaniku muuta. St näites on esimene rida ilmselt kataloog (seda tuleb ise testida -d abil näiteks), siis esimese rea puhul ei tehta midagi.


Kui faili/kataloogi ei ole, siis tuleb vastav fail/kataloog ise tekitada. Kui rea lõpus on / siis tuleb teha kataloog (kui pole) ja kui rida ei lõpe / märgiga siis tuleb luua fail, kui seda pole. Kui skript ise loob faile/katalooge, siis omanikuks/grupiks on käsurea esimene parameeter.

Arvestus 8.november kaugõpe

Loo skript, mis saab kaks käsurea parameetrit. 1. kasutajanimi 2. kausta nimi. Kui kasutajat/kausta ei ole või on vale arv parameetreid, siis tuleb töö katkestada veakoodiga 1.

Skript leiab teise käsurea parameetrina antud kasutast kõik kasutajale kuuluvad failid ja teeb nendele sümlingid, kus originaalfailinimele on ette lisatud kasutajanimi.

Näiteks kasut oli /var ja seal oli kasutale audio kuuluv fail /var/kala.txt, siis luuakse sümlink /var/audiokala.txt, mis viitab failile /var/kala.txt-le.

Lisaks tehakse igale kasutajale kuuluvale failile veel teine sümlink, kus failinime ette on liidetud faili md5 räsi.

Näiteks /var/kala.txt-le mille sees on 000 viitab räsi /var/23ebe88c0224f4f4fc0b608216e98735kala.txt

Ülesande tekst pange skriptile kaasa. Skript tuleb saata enne 14:00-i


Arvestus 29.november kaugõpe

Loo skript, mis saab kaks käsurea parameetrit. 1. Serveri nimi või IP aadress, 2. failinimi, kus sees on URL ja otsitav string.

Skript teeb käsurea parameeteriga antud serveri pihta GET päringuid, mis on teise argumendina antud failis ja otsib vastusena saadud lehelt samas failis antud otsitavat stringi.


Kui string leitakse kirjutataks väljundisse:

SERVER,URL,otsitavstring,kellaaeg (aasta, kuu, päev, tund, minut, sekund), OK või NOK

näitefail:

/index.html,itcollege.ee

/kama/index.html,Siin ei ole kama

Bash arvestus 31. jaanuar 2015.a. kaugõpe

Loo skript, mis saab viis käsurea parameetrit. 1. kasutajanimi, 2. failinimi, 3. grupinimi, 4. kataloogi nimi, 5. pakinimi

1. Skript kontrollib, kas kasutaja on olemas. Kui pole siis exit 1

2. Skript kontrollib, kas grupp on olemas. Kui pole, siis loob

3. Skript kontrollib, kas käsurealt antud failinimi on olemas, kui pole, siis loob. Skript määrab faili kasutajaks antud kasutaja ja grupiks antud grupi

4. Skript kontrollib, kas antud kataloog on olemas ja kui on, siis kopeerib /var/log/ kaustast kõik .log laiendiga failid sinna kausta

5. Skript kontrollib, kas antud pakk on paigaldatud ja ütleb kasutajale, kas pakk on paigaldatud või ei ole.