Smoothwall

From ICO wiki
Revision as of 23:21, 25 May 2015 by Sbarlin (talk | contribs)

Koostaja

Autor: Silvia Bärlin
Rühm A21
Versioon: smoothwall 3.1
Koostamise aeg: 24.05.2015

Sissejuhatus

SmootWall on avatud lähtekoodiga tulemüüri ning veebi sisu configureerimiseks mõeldud tarkvara. Tema haldus on linuxi võõrale inimesele tehtud lihtsaks just veebi põhise kasutaja liidesega, mida on kerge hallata.
Antud firma pakub erinevaid lahendusi nii kodu kasutaja tarbeks kui ka suurematele korporatsioonidele. SmoothWall oli üks esimesi tarkvaralisi tulemüüre. Selle edasi arenduseks tänapäeval on näiteks Clear OS ja IPCOP

[1]

Looja visiooniks oli luua tarkvara, mis [2]

 • installimine ja haldamine oleks lihtne tavakasutajale
 • mugavaks haldamiseks graafiline veebiliides
 • tarkvara jookseks edukalt ka vanemal ja odaval riistvaral
 • tarkvara toetaks paljusid erinevaid modemeid, võrgukaarte jm riistvara
 • tarkvara toetaks paljusid erinevaid ühendusmeetoteid ning oleks kallatav üle võrgu
 • luua usaldusväärne kommuun, kes aitab antud tarkvara edasi arendada(hetkese andmetega kuulub kommuuni umbes 17000 kasutajat)

Miinimum nõumised seadmele

 • CPU: Intel Pentium 200
 • RAM: 128mb
 • Kõvaketas: 2gb ruumi + IDE ja SCSI tugi
 • Vähemalt üks võrgukaart

Installimine

NB! Ära installi SmootWall oma peamiselt kasutatavale arvutile! See hävitab kõik kõvakettal olevad andmed

Nõuded Virtuaal masinale

Type: linux
Version: Other Linux (32bit või 64bit)
System -> Enable absolute pointing device NO
Storage -> IDE Device -> CD/DVD drive: Lisada alla laetud .img fail
Network Adapter 1 Attached to: bridged Network
Network Adapter 2 Attached to: internal Network
[3]

SmootWalli install

 1. käivitada virtuaal masin ning menüüst valida "Install Smoothwall express"
 2. Nõustuda kõikide järgnevate tingimustega (4 ekraani täit)
 3. Järgnevalt küsitakse kasutajalt, kas on soovi taastada konfiguratsioon varundatud failist. Kuna hetke puudub varukoopia, siis "no"
 4. Keyboard mappingu alt leida "et [qwerty]" klaviatuuri asetus
 5. Timezone määrata "Europe/Tallinn"
 6. Hostname väärtuseks võib kirjutada endale meeldiva nime, kuna headest tavadest lähtudes määratakse klient-arvutitel sätted paika läbi IP aadressi
 7. Default security policy alt valida "Open" (open security policy : Kõik välja minevad ühendused on lubatud)
 8. network configuration type: "Green + Red"
 9. Drivers and card assingmets
  1. Klikata "Ok" ja siis "Probe".
  2. Tsooni värv valida vastavalt Red on Adapter 1 ja Green on Adapter 2. Adapterid saab kindlaks määrata mac-aadressite järgi värreldes ekraani kuvatud mac-aadressi virtuaal masina sätete alt.
 10. Address settings
  1. Kõige pealt valida "Green" ning seal IP aadressile anda väärtus "192.168.4.1"
  2. Seejärel konfigureerid ka "Red" tsooni aadress. IP aadress: 192.168.2.33
 11. DNS and GateWay settings
  1. Primary DNS: 75.75.75.75
  2. Secondary DNS: 75.75.75.76
  3. Default Gateway: 192.168.2.1
 12. Seejärel valida "Done" ning siis "Finished"
 13. Luua parool nii veebiliidesele(Kasutaja nimi: admin) kui ka kohalikule kasutajale(kasutaja nimi: Root). Turvalisuse mõttes reaalses elus peavad need kaks parooli erinema
 14. Taaskäivitada arvuti ning SmootWall ongi installitud

Configuratsiooni varundamine

Kokkuvõte

SmootWall'i promotakse kui kergesti installitavat ning hallatavat tarkvara, kuid antud tarkvara väga keeruline tööle seada. Eriti kui erinevatel masinatel kehtivad erinevad seadistused. Seega samm-samm haaval antud juhendit jälgides ei pruugi see virtuaalmasina peal korralikut tööle minna. Samuti võrreldes erinevaid juhendeid, siis seadistused erinevad sama tüüpi võrguskeemide puhul(Hetkel silmas peetud lihtsat skeemi, kus ühele poole tulemüüri jääb välismaailm ja teisele poole sisevõrk).

Kasutatud allikad

[1]https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SmoothWall [2]http://www.smoothwall.org/about/ [3]https://www.youtube.com/watch?v=XssDLWY4fHw [4]https://www.youtube.com/watch?v=vEqyr6MQEoI [5]http://downloads.sourceforge.net/smoothwall/smoothwall-express-3.0-install-guide.pdf