Ss

From ICO wiki
Revision as of 10:21, 25 May 2015 by Toolup (talk | contribs) (→‎Ajaline võit netstati ees)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Autor

Nimi: Tammo Oolup

Rühm: A32


Sissejuhatus

Ss on käsurea tööriist, mille abil saab vaadata võrgus toimuvat. Sarnane tööriist on ka netstat aga ss on uuem ja ka kiirem kuna võtab informatsiooni otse kerneli ruumist, mitte /proc failidest nagu netstat. [1] Lisaks kuvab ta rohkem informatsiooni TCP ja UDP ja teiste pesade infot kui mistahes teine tööriist. Käsklused edastatud Ubuntu 14.04.1 LTS süsteemis

Kasutamine

TCP pesa info jaoks: [2]

ss -s
Total: 567 (kernel 636)
TCP:  7 (estab 2, closed 1, orphaned 0, synrecv 0, timewait 0/0), ports 0

Transport Total   IP    IPv6
*	 636    -     -    
RAW	 0     0     0    
UDP	 21    12    9    
TCP	 6     4     2    
INET	 27    16    11    
FRAG	 0     0     0  

Kõikide võrgu portide vaatamiseks:

ss -l

Parema lugemise huvides võib tulemuse suunata lessi:

ss -l | less
Netid State   Recv-Q Send-Q  Local Address:Port    Peer Address:Port  
tcp  UNCONN   0   0     fe80::a00:27ff:fe5c:c5c1:ipproto-123        :::*    
tcp  UNCONN   0   0     fe80::a00:27ff:fe25:7a4d:ipproto-123        :::*    
tcp  UNCONN   0   0          ::1:ipproto-123        :::*    
tcp  UNCONN   0   0          :::ipproto-123        :::*    
tcp  UNCONN   0   0          :::ipproto-5353        :::*    
tcp  UNCONN   0   0          :::ipproto-52490        :::*    
tcp  LISTEN   0   4      127.0.0.1:5037         *:*    
tcp  LISTEN   0   128     127.0.0.1:ipp          *:*    
tcp  LISTEN   0   128         :::http         :::*    
tcp  LISTEN   0   128         ::1:ipp          :::* 

Ainult TCP portide vaatamiseks (näitab ainult mis on Connected või Established, mida vaikimisi kuulatakse, neid ei kuvata): muutes võtmeväärtuse -t -> -u, kuvatakse udp pordid

ss -t
State   Recv-Q Send-Q   Local Address:Port     Peer Address:Port  
ESTAB   0   0        127.0.0.1:37715      127.0.0.1:5037  
ESTAB   0   0        10.0.2.15:48251     85.235.246.2:https  
ESTAB   0   0        10.0.2.15:42362     37.157.6.226:http  
ESTAB   0   0        127.0.0.1:5037       127.0.0.1:37715

Kuulatavate portide vaatamiseks (Näitab ainult neid mida kuulatakse, näiteks Apache veebiserver avab ühenduse porti 80 sissetulevate ühenduste kuulamiseks): n keelab ip aadressi nimeteisenduse, et tulemust kuvatakse kiiremini, t tähistab tcp ühendusi, ja l tähistab listening ehk kuulamist

ss -ltn
State   Recv-Q Send-Q    Local Address:Port     Peer Address:Port 
LISTEN   0   4         127.0.0.1:5037           *:*   
LISTEN   0   128        127.0.0.1:631           *:*   
LISTEN   0   128            :::80            :::*   
LISTEN   0   128           ::1:631           :::*  

Mingi konkreetse pordi järgi otsimiseks võime kasutada grepi, näiteks:

ss -lp | grep 5037
tcp  LISTEN   0   4      127.0.0.1:5037         *:*    users:(("adb",6962,7))

Ajaline võit netstati ees

laseme käima käsud ja näeme et ajaline võit on olemas, kuid siin keskkonnas mitte kuigi suur:

time netstat -at
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
tcp    0   0 localhost:5037     *:*           LISTEN   
tcp    0   0 localhost:ipp      *:*           LISTEN   
time ss -tcp    0   0 10.0.2.15:60669     185.31.17.196:http   ESTABLISHED
tcp    0   0 10.0.2.15:56441     185.31.17.134:http   ESTABLISHED
tcp    0   0 10.0.2.15:41429     fra07s27-in-f25.1:https ESTABLISHED
tcp    0   0 localhost:37715     localhost:5037     ESTABLISHED
tcp    0   0 10.0.2.15:33566     fra02s17-in-f2.1e1:http ESTABLISHED
tcp    0   0 10.0.2.15:37794     track.adform.net:https ESTABLISHED
tcp    0   0 10.0.2.15:41433     fra07s27-in-f25.1:https ESTABLISHED
tcp    0   0 10.0.2.15:37796     track.adform.net:https ESTABLISHED
tcp    0   0 localhost:5037     localhost:37715     ESTABLISHED
tcp    0   0 10.0.2.15:60670     185.31.17.196:http   ESTABLISHED
tcp    0   0 10.0.2.15:37795     track.adform.net:https ESTABLISHED
tcp6    0   0 [::]:http        [::]:*         LISTEN   
tcp6    0   0 ip6-localhost:ipp    [::]:*         LISTEN   

real	0m30.294s
user	0m0.000s
sys	0m0.012s
time ss -atr
State   Recv-Q Send-Q   Local Address:Port     Peer Address:Port  
LISTEN   0   4        localhost:5037           *:*    
LISTEN   0   128       localhost:ipp           *:*    
ESTAB   0   0        10.0.2.15:60669    185.31.17.196:http  
ESTAB   0   0        10.0.2.15:56441    185.31.17.134:http  
ESTAB   0   0        localhost:37715      localhost:5037  
ESTAB   0   0        10.0.2.15:33566  fra02s17-in-f2.1e100.net:http  
ESTAB   0   0        10.0.2.15:37794   track.adform.net:https  
ESTAB   0   0        10.0.2.15:37796   track.adform.net:https  
ESTAB   0   0        localhost:5037       localhost:37715  
ESTAB   0   0        10.0.2.15:60670    185.31.17.196:http  
ESTAB   0   0        10.0.2.15:37795   track.adform.net:https  
LISTEN   0   128           :::http           :::*    
LISTEN   0   128     ip6-localhost:ipp           :::*    

real	0m25.034s
user	0m0.000s
sys	0m0.008s

Kokkuvõte

SS on hea vahend leidmaks infot TCP ühenduste ja pesade kohta, nagu eelnevalt mainitud siis ta on kiirem kui sarnane programm netstat, aga autori arvates pole vahe niivõrd suur et ainult sellepärast seda eelistada.

Kasutatud kirjandus