Sshuttle

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

sshuttle on programm mis käitub kui läbipaistev puhverserver (ingl. transparent proxy) ja VPN klient.


Programm on sobiv juhul kui[1]:

- Klientmasin töötab GNU/Linux, FreeBSD või macOS operatsioonisüsteemil.

- Teise võrku on SSH ligipääs, kusjuures see ei pea olema admin õigustega.

- Kasutaja ei taha või ei saa teha võrgus pordisuunamisi.

Nõuded

Klient

sudo või root ligipääs masinale;

Python 2.7 või Python 3.5[2].


Server

Python 2.7 või Python 3.5.

Paigaldamine

  • APT:
sudo apt-get update && sudo apt-get -y install sshuttle && sudo apt-get clean


  • PyPI:
sudo pip install sshuttle


  • Kloonimine Git'ist:
git clone https://github.com/sshuttle/sshuttle.git
sudo ./setup.py install


  • Sshuttle paigaldamine macOS'is:
brew install sshuttle

Kasutamine

Peale edukat paigaldust saab hakata programmi kasutama.

Ühendumiseks serverisse ning kogu kliendi liikluse suunamine sellesse[3]:

sshuttle --dns -x server -r kasutajanimi@server 0.0.0.0/0

--dns - saada DNS päringud läbi serveri;

-x[4] - ära edastada SSH serverit kuhu ühendutakse (Ubuntu 18.04 LTS ja uuemad);

-r - SSH server kuhu ühendutakse ja seal serveris toimiv kasutaja;

0.0.0.0/0 - suuna kogu liiklus läbi etteantud SSH serveri. Lühendina võib kasutada 0/0.


Võidakse küsida klientmasina root parooli, et saada sudo õigused ja seejärel SSH serveri kasutaja parooli.


Alias

Kiiremaks ühendamiseks võib luua süsteemi vastava aliase.

Ubuntu näitel lisa ~/.bash_aliases faili rida:

alias aliase_nimi='sudo sshuttle --dns -x server -r kasutajanimi@server 0.0.0.0/0'

Muudetud aliaste fail lugeda uuesti sisse source ~/.bash_aliases ning sisesta vastloodud alias käsuna.

Näide koos võtmefaili kasutamisega:

alias vpn='sudo sshuttle --dns -x server -e "ssh -i /home/kasutaja/.ssh/voti" -Nvr kasutajanimi@server 0.0.0.0/0'

Asendada "kasutajanimi", "server", "kasutaja", "voti" tegelike väärtustega.

"vpn" asemel võib ka mõnda teist aliase nime kasutada.

Kui lisada ka -H parameeter siis skaneeritakse ka sihtkoha masinate nimed ja lisatakse /etc/hosts faili. Ühenduse katkestamisel taastatakse esialgne seis:

alias vpn='sudo sshuttle --dns -x server -e "ssh -i /home/kasutaja/.ssh/voti" -HNvr kasutajanimi@server 0.0.0.0/0'

Aliase käivitamiseks piisab käsureale vpn sisestamisest ja Enter vajutamisest. Kui SSH võtmefail sisaldab salasõna siis tuleb see sisestada või kasutada agenti, et see sessiooni vältel meeles hoida. Lisaks tuleb sudo puhul salasõna sisestada, millest saab lahti sudoers mehhanismi kasutades:

sudo nano /etc/sudoers.d/permissions #failinimi permissions võib asendada millega iganes
username ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/sshuttle #asendada username reaalse kasutajanimega ja seejärel fail salvestada

Kui soovitakse kõikidele kasutajatele lubada:

ALL ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/sshuttle

Autor

Vahur Lepvalts

AK21

Täiendanud: Edmund Laugasson

Kasutatud materjal