Suricata

From ICO wiki
Revision as of 00:51, 15 January 2014 by Maleppik (talk | contribs)

Autorid: Martin Leppik ja Randel Raidmets

Rühm: A31

Kuupäev: 12.12.2013

Eesmärk

Linuxi administreerimise aine raames paigaldada vastavale Ubuntu serverile sissetungimise avastamise süsteem nimega Suricata. Pärast paigaldust konfigureerida peamised sätted ja reeglid ning viimasena testida süsteemi toimimist.

Eeldused

 • Baasteadmised Linuxist.
 • Oskus hakkama saada käsureaga.
 • Algteadmised võrgundusest (Cisco CCNA1).

Nõuded

Nii server kui ka klient töötavad meie lahenduse puhul Oracle'i Virtualboxi peal. Lisaks on soovitav on kasutada "Extension Packi" ja "Guest Additione".

Server

Kasutasime eelnevalt seadistatud serverit, mis on pärit IT infrastruktuuri teenuste ainest, mida natuke muutsime (sellest lähemalt eelseadistuse osas). Kasutajanimi ja parool on student. Klient

Ksutasime eelnevalt seadistatud klienti. Kasutajanimi ja parool on student.

Eelseadistus

Kõik käsud käivitame serveris juurkasutaja õigustes.

1.Muudame ära hostname'i nimeks suricata.

nano /etc/hostname

2.Muudame liidese eth1 IP aadressi selliseks 192.168.56.201.

nano /etc/network/interfaces

Liidese eth1 näidis:

auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.56.201
    netmask 255.255.255.0

3. Kirjeldame faili /etc/hosts sisu

nano /etc/hosts

Faili /etc/hosts faili näidis:

127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    suricata.planet.zz   suricata
192.168.56.201 suricata.planet.zz   suricata
192.168.56.200 puppetmaster.planet.zz puppetmaster
192.168.56.101 klient.planet.zz    klient

4. Uuendame ära tarkvara nimekirja info

apt-get update

5. Uuendame ära tarkvara

apt-get upgrade

Paigaldus Ubuntu serveris

1. Kõigepealt paigaldame paki nimega "python-software-properties", kuna selle sees asub programm "add-apt-repository", mida kasutame järgmisena.

apt-get install python-software-properties

2. Viimase stabiilse Suricata versiooni jaoks käivita vastavad käsud:

add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable
apt-get update

3. Järgmisena paigalda Suricata

apt-get install suricata

Uuendamine ja eemaldamine

1. Suricata uuendamiseks käsud

apt-get update
apt-get upgrade

2. Eemaldamiseks käsk

apt-get remove suricata

Süsteemi üldkirjeldus

Siia tuleb panna skeem ja juurde kirjutada.

Baaskonfiguratsioon

1. Loome kausta Suricata logide jaoks.

mkdir /var/log/suricata

2. Avame faili /etc/suricata/suricata.yaml

nano /etc/suricata/suricata.yaml

3. Kirjeldame, millised operatsioonisüsteemid on meie võrgus seal, kus hakkab rida "host-os-policy" ja nimetame nende ip aadressid.

host-os-policy:
 # Make the default policy windows.
 windows: []
 bsd: []
 bsd-right: []
 old-linux: []
 linux: [192.168.56.200, 192.168.56.201, 192.168.56.101, 127.0.0.1]
 old-solaris: []
 solaris: []
 hpux10: []
 hpux11: []
 irix: []
 macos: []
 vista: []

4. Kirjeldame koduvõrgu serveri ip aadressi kohas, mis algab reaga "address-groups:"

 address-groups:

  HOME_NET: "[192.168.56.0/24]"

  EXTERNAL_NET: "!$HOME_NET"

Kiire testimine

1. Loome faili test.rules kausta /etc/suricata/rules/

touch /etc/suricata/rules/test.rules

2. Kirjutama test.rules faili testimise jaoks ühe reegli.

alert ip any any -> any any (msg:"ICMP detected"; sid:2; rev:1;)

3. Avame uuesti faili /etc/suricata/suricata.yaml, kus lähme rea juurde, mis hakkab reaga "rule_files:" ja kommenteerime kõik reeglid välja ja kirjeldame seal oma reegli nimega ""

rule-files:

 - test.rules
 1. - botcc.rules
 2. - ciarmy.rules
 3. - compromised.rules
 4. - drop.rules
 5. - dshield.rules
 6. - emerging-activex.rules
 7. - emerging-attack_response.rules
 8. - emerging-chat.rules
 9. - emerging-current_events.rules
 10. - emerging-dns.rules
 11. - emerging-dos.rules
 12. - emerging-exploit.rules
 13. - emerging-ftp.rules

...