Talk:Aloha Snackbar

From EIK wiki
Revision as of 17:18, 27 March 2016 by Mool (talk | contribs) (Created page with "=Retsensioon XML ülesande kohta= Meeskond Aloha Snackbar on XML kodutöö teinud väga põhjalikult ning see vastab kõikidele kodutöös esitatud nõuetele: *Meeskond on es...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Retsensioon XML ülesande kohta

Meeskond Aloha Snackbar on XML kodutöö teinud väga põhjalikult ning see vastab kõikidele kodutöös esitatud nõuetele:

  • Meeskond on esitanud XML andmefaili, mis sisaldab andmeid arvutite kohta, selle XML faili skeemifaili ning 3 sobivat XSL transformatsiooni. Meeskonna poolt esitatud XML fail vastab skeemifailile ning kõik XSLT failid töötavad korrektselt.
  • Kõik transformatsiooni failid sisaldasid oluliselt rohkem, kui üks for-each klause. Kahe esimese faili puhul on tegu suhteliselt mahukate transformatsioonidega, mis sisaldavad mitmeid for-each klausleid. Kodutöö raames on tingimuste kontrolliks kasutatud nii if klausleid kui ka choose elemente.
  • XML failis oli loogilisi dimensioone rohkem kui 4, kusjuures nagu nõutud, on kolmel erineval dimensioonil kasutud atribuute, mis on ID-st erinevad.

Lisaks sellele, et kõik kodutöös esitatud nõuded on täidetud, tooks positiivsete joontena välja veel järgnevad:

  • Meeskond on teinud oluliselt rohkem, kui nõutud. Kahe transformatsiooni faili asemel on esitatud kolm transformatsiooni. Lisaks on koostatud XML faili valideerimiseks konsoolirakendus. Samuti on meeskonna poolt koostatud XML andmefail ja transformatsiooni failid päris mahukad ja ületavad kindlasti minimaalse nõutud mahu.
  • Transformatsioonide koostamisel on lisaks kasutatud ka erinevaid vormi elemente, et tulemusi paremini esitada, näiteks listid.
  • XML failis on elementide nimed hästi valitud ning nende põhjal on selgelt aru saada, milliste andmetega on tegu.

Kodutöö ainukese puudusena tooks välja asjaolu, et XML elemendinimed ei ole üheselt tähistatud. Osad neist algavad suure algustähega, osad väikesega, mis võib selle XML failiga töötamise keeruliseks muuta.


Retsenseeris meeskond Enneaegsed