Talk:Aloha Snackbar

From ICO wiki
Revision as of 21:36, 27 March 2016 by Sosa (talk | contribs) (Retsensioon XML: new section)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Retsensioon XML ülesande kohta

Meeskond Aloha Snackbar on XML kodutöö teinud väga põhjalikult ning see vastab kõikidele kodutöös esitatud nõuetele:

  • Meeskond on esitanud XML andmefaili, mis sisaldab andmeid arvutite kohta, selle XML faili skeemifaili ning 3 sobivat XSL transformatsiooni. Meeskonna poolt esitatud XML fail vastab skeemifailile ning kõik XSLT failid töötavad korrektselt.
  • Kõik transformatsiooni failid sisaldasid oluliselt rohkem, kui üks for-each klause. Kahe esimese faili puhul on tegu suhteliselt mahukate transformatsioonidega, mis sisaldavad mitmeid for-each klausleid. Kodutöö raames on tingimuste kontrolliks kasutatud nii if klausleid kui ka choose elemente.
  • XML failis oli loogilisi dimensioone rohkem kui 4, kusjuures nagu nõutud, on kolmel erineval dimensioonil kasutud atribuute, mis on ID-st erinevad.

Lisaks sellele, et kõik kodutöös esitatud nõuded on täidetud, tooks positiivsete joontena välja veel järgnevad:

  • Meeskond on teinud oluliselt rohkem, kui nõutud. Kahe transformatsiooni faili asemel on esitatud kolm transformatsiooni. Lisaks on koostatud XML faili valideerimiseks konsoolirakendus. Samuti on meeskonna poolt koostatud XML andmefail ja transformatsiooni failid päris mahukad ja ületavad kindlasti minimaalse nõutud mahu.
  • Transformatsioonide koostamisel on lisaks kasutatud ka erinevaid vormi elemente, et tulemusi paremini esitada, näiteks listid.
  • XML failis on elementide nimed hästi valitud ning nende põhjal on selgelt aru saada, milliste andmetega on tegu.

Kodutöö ainukese puudusena tooks välja asjaolu, et XML elemendinimed ei ole üheselt tähistatud. Osad neist algavad suure algustähega, osad väikesega, mis võib selle XML failiga töötamise keeruliseks muuta.


Retsenseeris meeskond Enneaegsed

Retsensioon XML

  • XML

On tõepoolest loodud XML fail, kusjuures loodud XML fail on positiivselt mahukas. Nõue vähemalt nelja loogilise dimensiooni olemasolust on täidetud. Atribuutide kasutamine on kindlasti piisav ja atribuutide nimede valik vägagi loogiline ja üheseltmõistetav. Kasutatud on ka CDATA't, nagu on õpetatud.

  • XSD

Tundub vägagi korras. Kasutatud tüübid on esmapilgul loogiliselt valitud.

  • XSLT

Nõutud kahe transformatsiooni faili asemel on meeskond Aloha Snackbar esitanud kogunisti kolm transformatsiooni faili. Tõepoolest ei ole kasutatud vaid ühte FOR-EACH klauslit - selle asemel on kasutatud mitmeid erinevaid klausleid üksteise sisse intergreerituna ning serveeritud hästi loetavate listidena.

  • Kokkuvõte

Kokkuvõtlikult võib öelda, et meeskond on edukalt läbinud esimese etappi ja läbinud vägagi edukalt. Kõik nõuded on täidetud ja on näha, et meeskond on südamega asja juures. Seda võib väita koodi korrektse vormistuse, wiki lehel logi pidamise ja esitatud failide mahu baasil. Aplodeerime motot Teeme ära ja teeme korralikult ja ootame juba huviga, et saaks hakata proovima/rentima arvuteid, et olla kindel kas valitud ehitus on meie vajadusi rahuldav . Lõpetuseks ka väga meeldiv, et wiki lehel on kasutatud korrektselt source language koodiridade jaoks. Üsnagi minimaalne ja mittevajalik puudutus, ent muudab koodi lugemise lausa lustiks. 5+

Retsenseeris meeskond Screaming Magic Gnomes [27.03.2016]