Talk:Alt + Tab

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Retsensioon Team purgis poolt

XML

XML andmefail on põhjalik ning tundub, et on olemas kõik vajalikud väljad, mida üks lihtne autopood vajab. XML validaatoris XML valideerus.

Olemas on nõutud 4 loogilist dimensiooni. CarMaker kõlaks paremini kui CarMake. Amount tag tundub üleliigne, currency selle atribuut. Oleks hea kui oleks igal autol oma id olemas.

XSD

Vähemalt kolmes kohas on atribuut enamat kui id. Vormistus on korrektne, hea lugeda XMLi stiili.


XSLT

On olemas transformatsioonid nii HTMLi kui ka XMLi jaoks. Kasutatud on foreach ja select meetodeid ehk siis enamat kui ainult foreach. HTML on ilusti üles ehitatud XMList, kõik näeb loogiline välja. Ehk oleks olnud hea mingeid huvitavamaid meetodeid, transformatsioone teha oma andmete demonstreerimiseks, kuid lihtsa autopoe kohta kena.

Meie arvates on kõik kriteeriumid täidetud ning soetaks küll auto sellest autopoest.