Talk:Apticron

From ICO wiki
Revision as of 17:26, 21 May 2011 by Metamm (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Retsenseerija: Metamm 17:26, 21 May 2011 (EEST)

KRITEERIUM KAAL HINNANG KOMMENTAAR
Autor ja versioonid 1 0.5 Versioonide ajalugu on puudu.
Sissejuhatus 1 1 OK
Skoop 1 1 OK
Tehniliselt korrektne 1 1 OK
Nõuded 1 1 OK
Käsud on muus tekstist eristatavad. 0.5 0.5 OK
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 1 1 OK
Vormistus 1 1 OK
Õigekiri 2.5 2.5 OK
Kokku 10 9.5