Difference between revisions of "Talk:Bob's Burgers"

From ICO wiki
(Klientrakenduse retsensioon)
(Klientrakenduse retsensioon)
Line 17: Line 17:
 
= Klientrakenduse retsensioon  =
 
= Klientrakenduse retsensioon  =
  
'''FE code'''
+
Visuaalselt näeb klientrakendus väga kasutajasõbralik ning moodne välja. Rakenduses kuvatud alalehed on liigitatud loogiliselt ning arusaadavalt ehk enne peale vajutamist on juba aimdus, mida seal kuvatakse. Küll aga võiks esilehel olla midagi huvitavat - näiteks info parasjagu käimas olevatest ja peagi algavatest turniiridest või kutse liituda stiilis Come sign up now! Hea alternatiiv avalehe täitmiseks oleks ka klassikaline “Tere tulemast!” tervitus. Avalehele sattudes on selgesti aru saada, kus saab sisse logida ning registreerida. Logimise puhul on õnnestunud kasutaja valideerimine ehk avalehele sattudes ei saa täitmata väljadega sisse logida.
  
Hetkel on klientrakendus struktureeritud pigem olemite kaupa. Näiteks on hetkel kaust team, mille sees on siis teamController ja teamService. Ootaks, aga samat struktuuri nagu on kasutatud veebirakendusel - kus oleks kaust controllers, mille sees on kõik kontrollerid; kaust services, mille sees on kõik service'd ning ka eralidi kaust view, kus sees oleksid siis kõik vajaminevad vaated(hetkel on kaustas views ainult menüü).
+
Registreerimine - kasutaja saab end registreerida kasutades kasutajanimeks ja parooliks ühte märki. Sünnikuupäeva lisamisel on suureks plussiks kalendri komponent, mida on siin ja ka mitmel pool mujal kasutatud, see teeb kuupäeva valimise kasutajale mugavaks. Küll aga ei ole sünnikuupäevale pandud piirangut ning saab registreerida nii tänase kui ka tulevase kuupäevaga. Kasutajasõbalikkuse mõttes võiks registreerimisel kuidagi ära märkida, millised väljad on kohustuslikud. Kasutajanimeks saavad olla ainult numbrid või kirjavahemärgid - kas see on hea praktika? Turniiride leht - kuupäevad From ja To on otsingu vormil veidras formaadis ning ei ole arusaadav, kuidas oleks õige neid sisestada. Liialt kiirelt tegutsema hakkamisel, pärast rakenduse käivitamist, tekib rakenduses viga, kus nupud "Add new team" ja "Add new tournament" jäävad ilmumata. Season võiks olla ka kuidagi loogiliselt kas lahti seletatud, või kuidagi vormindatud, et võtaks kuupäevast aasta ning siis vastavalt winter 2017 näiteks. Muidu otsingud töötavad väga hästi: kui otsida midagi konkreetset, siis selle ka leiad. Ühtlasi ka järjestamine töötab kõikidel lehtedel - saab järjestada tähestikulises järjekorras ning numbreid kasvavas ja kahanevas järjekorras.
  
'''UI/UX'''
+
  Klientrakenduses joonistus välja ka asjaolu, et registreeritud kasutajal on rohkem õigusi ning võimalusi kui registreerimata kasutajal. Registreeritud kasutaja saab lisada nii turniire kui ka meeskondi, millest registreerimata kasutaja ei saa teha kumbagi, küll aga saab anonüümne kasutaja kõiki andmeid vaadata ning kõiki otsinguid sooritada. Samuti on selle projekti puhul realiseeritud ka teenuse kasutusstatistika, mis kajastub klientrakenduses kasutajate punktide põhjal, mida nad on mängides saanud.
  
Esilehel võiks olla midagi huvitavat - näiteks ongoing või upcoming tournaments. Või kutse liituda - "come sign up now". VÕi suur welcome screen / tutvustus ning sign up button.
+
  Klientrakendus on loodud TypeScript programmeerimiskeeles ning kood on jaotatud loogiliselt ja samas ka sarnaselt sellega, kuidas on reaalselt välja kuvatud. Hetkel on klientrakendus struktureeritud pigem olemite kaupa. Näiteks on hetkel kaust “Team”, mille sees on “TeamController” ja “TeamService”. Pigem oleks oodanud veebiteenusega analoogset struktuuri, kus oleks kaust “Controllers”, mille sees on kõik kontrollerid, kaust “Services”, mille sees on kõik ”Service”-id ning ka eraldi kaust “View”, kus sees oleksid kõik vajaminevad vaated (hetkel on kaustas “Views” ainult menüü). Kui võõras programmeerija leiaks kujunduses mõne lihtsama stiili või trükivea, siis leiab ta suure tõenäosusega selle parandamiseks õige kooditüki kerge vaevaga üles. Ehk klientrakenduse koodi on antud projekti puhul igati kerge hoomata, mis on väga hea pluss.
Registreerimine - kasutaja saab end registreerida kasutades kasutajanimeks ja parooliks ühte tähemärki. Sünnipäevale ei ole pandud piirangut saab registreerida tänase kui ka tulevase kuupäevaga.  
+
 
Kasutaja sõbalikkuse mõttes võiks kuidagi ära märkida, millised väljad on kohustuslikud. Kasutajanimeks saavad olla ainult numbrid - kas see on hea praktika?
+
  Kokkuvõtteks võib väita, et antud klientrakenduses on realiseeritud kõik vajalik ning sellele veel lisakski. Rakendus on ülesehituselt igati arusaadav ning kõigele lisaks ka mugav. Esinesid pigem üksikutel lahtritel (just kuupäevade puhul) mõned valideerimise vead.
Võimalik, et tegib "bug", et ei ilmu nupud "add new team" ja "add new tournament", kui liiga kiirelt tegutsema hakata pärast rakenduse käivitamist.
 
Tournaments leht - kuupäevad from ja to on veidras formaadis - võiks ju olla inimloetaval kujul. Season võiks olla ka kuidagi loogiliselt kas lahti seletatud, või kuidagi vormindatud, et võtaks kuupäevast aasta ning siis vastavalt winter 2017 näiteks.
 
Otsingud töötavad hästi, kui otsida midagi konkreetset, siis selle ka leiad.
 
Järjestamine töötab kõikidel lehtedel. Saab järjestada tähestikulises järjekorras ning numbreid kasvavas ja kahanevas järjekorras.
 
  
  
 
Retsenseerib meeskond '''Redundant Rappers'''
 
Retsenseerib meeskond '''Redundant Rappers'''

Revision as of 09:49, 15 June 2017

XML/XSLT/XSD retsensioon

Retsenseeris meeskond Nope.

Meeskonna Bob's Burgers XML fail on korralikult koostatud ning omab vajalikke kriteeriume. Olemas on töökäsus nõutud dimensioonid ning loodud väljad on mõistlikult jaotatud. Eraldi tuleks tähelepanu juhtida atribuutidest puuduvale ID-le, mis hilisema töö käigus võib muutuda vajalikuks. XSD fail on korrektselt tehtud ning andmetüübid ja piirangud on tehtud väljade jaoks sobivad. Transformatsiooni käigus on kasutatud lisaks for-each lausetele ka parameetreid ning tingimuste kontrolle. Transformatsioon HTML-i on eraldi väljatoodud koos esitusega ning annab suurepäraselt edasi informatsiooni tavalise inimese jaoks loetavale kujule.

Suuremalt jaolt on nõutud kriteeriumid täidetud ning töö on korralikult tehtud.

27.03.2017


Veebiteenuse retsensioon

Retsenseerib meeskond Redundant Rappers

Klientrakenduse retsensioon

Visuaalselt näeb klientrakendus väga kasutajasõbralik ning moodne välja. Rakenduses kuvatud alalehed on liigitatud loogiliselt ning arusaadavalt ehk enne peale vajutamist on juba aimdus, mida seal kuvatakse. Küll aga võiks esilehel olla midagi huvitavat - näiteks info parasjagu käimas olevatest ja peagi algavatest turniiridest või kutse liituda stiilis Come sign up now! Hea alternatiiv avalehe täitmiseks oleks ka klassikaline “Tere tulemast!” tervitus. Avalehele sattudes on selgesti aru saada, kus saab sisse logida ning registreerida. Logimise puhul on õnnestunud kasutaja valideerimine ehk avalehele sattudes ei saa täitmata väljadega sisse logida.

Registreerimine - kasutaja saab end registreerida kasutades kasutajanimeks ja parooliks ühte märki. Sünnikuupäeva lisamisel on suureks plussiks kalendri komponent, mida on siin ja ka mitmel pool mujal kasutatud, see teeb kuupäeva valimise kasutajale mugavaks. Küll aga ei ole sünnikuupäevale pandud piirangut ning saab registreerida nii tänase kui ka tulevase kuupäevaga. Kasutajasõbalikkuse mõttes võiks registreerimisel kuidagi ära märkida, millised väljad on kohustuslikud. Kasutajanimeks saavad olla ainult numbrid või kirjavahemärgid - kas see on hea praktika? Turniiride leht - kuupäevad From ja To on otsingu vormil veidras formaadis ning ei ole arusaadav, kuidas oleks õige neid sisestada. Liialt kiirelt tegutsema hakkamisel, pärast rakenduse käivitamist, tekib rakenduses viga, kus nupud "Add new team" ja "Add new tournament" jäävad ilmumata. Season võiks olla ka kuidagi loogiliselt kas lahti seletatud, või kuidagi vormindatud, et võtaks kuupäevast aasta ning siis vastavalt winter 2017 näiteks. Muidu otsingud töötavad väga hästi: kui otsida midagi konkreetset, siis selle ka leiad. Ühtlasi ka järjestamine töötab kõikidel lehtedel - saab järjestada tähestikulises järjekorras ning numbreid kasvavas ja kahanevas järjekorras.

 Klientrakenduses joonistus välja ka asjaolu, et registreeritud kasutajal on rohkem õigusi ning võimalusi kui registreerimata kasutajal. Registreeritud kasutaja saab lisada nii turniire kui ka meeskondi, millest registreerimata kasutaja ei saa teha kumbagi, küll aga saab anonüümne kasutaja kõiki andmeid vaadata ning kõiki otsinguid sooritada. Samuti on selle projekti puhul realiseeritud ka teenuse kasutusstatistika, mis kajastub klientrakenduses kasutajate punktide põhjal, mida nad on mängides saanud.
 Klientrakendus on loodud TypeScript programmeerimiskeeles ning kood on jaotatud loogiliselt ja samas ka sarnaselt sellega, kuidas on reaalselt välja kuvatud. Hetkel on klientrakendus struktureeritud pigem olemite kaupa. Näiteks on hetkel kaust “Team”, mille sees on “TeamController” ja “TeamService”. Pigem oleks oodanud veebiteenusega analoogset struktuuri, kus oleks kaust “Controllers”, mille sees on kõik kontrollerid, kaust “Services”, mille sees on kõik ”Service”-id ning ka eraldi kaust “View”, kus sees oleksid kõik vajaminevad vaated (hetkel on kaustas “Views” ainult menüü). Kui võõras programmeerija leiaks kujunduses mõne lihtsama stiili või trükivea, siis leiab ta suure tõenäosusega selle parandamiseks õige kooditüki kerge vaevaga üles. Ehk klientrakenduse koodi on antud projekti puhul igati kerge hoomata, mis on väga hea pluss.
 Kokkuvõtteks võib väita, et antud klientrakenduses on realiseeritud kõik vajalik ning sellele veel lisakski. Rakendus on ülesehituselt igati arusaadav ning kõigele lisaks ka mugav. Esinesid pigem üksikutel lahtritel (just kuupäevade puhul) mõned valideerimise vead.


Retsenseerib meeskond Redundant Rappers