Talk:Bob's Burgers

From ICO wiki
Revision as of 10:51, 14 June 2017 by Aasser (talk | contribs) (Klientrakenduse retsensioon)

XML/XSLT/XSD retsensioon

Retsenseeris meeskond Nope.

Meeskonna Bob's Burgers XML fail on korralikult koostatud ning omab vajalikke kriteeriume. Olemas on töökäsus nõutud dimensioonid ning loodud väljad on mõistlikult jaotatud. Eraldi tuleks tähelepanu juhtida atribuutidest puuduvale ID-le, mis hilisema töö käigus võib muutuda vajalikuks. XSD fail on korrektselt tehtud ning andmetüübid ja piirangud on tehtud väljade jaoks sobivad. Transformatsiooni käigus on kasutatud lisaks for-each lausetele ka parameetreid ning tingimuste kontrolle. Transformatsioon HTML-i on eraldi väljatoodud koos esitusega ning annab suurepäraselt edasi informatsiooni tavalise inimese jaoks loetavale kujule.

Suuremalt jaolt on nõutud kriteeriumid täidetud ning töö on korralikult tehtud.

27.03.2017


Veebiteenuse retsensioon

Retsenseerib meeskond Redundant Rappers

Klientrakenduse retsensioon

FE code

Hetkel on klientrakendus struktureeritud pigem olemite kaupa. Näiteks on hetkel kaust team, mille sees on siis teamController ja teamService. Ootaks, aga samat struktuuri nagu on kasutatud veebirakendusel - kus oleks kaust controllers, mille sees on kõik kontrollerid; kaust services, mille sees on kõik service'd ning ka eralidi kaust view, kus sees oleksid siis kõik vajaminevad vaated(hetkel on kaustas views ainult menüü).

UI/UX

Esilehel võiks olla midagi huvitavat - näiteks ongoing või upcoming tournaments. Või kutse liituda - "come sign up now". VÕi suur welcome screen / tutvustus ning sign up button. Registreerimine - kasutaja saab end registreerida kasutades kasutajanimeks ja parooliks ühte tähemärki. Sünnipäevale ei ole pandud piirangut saab registreerida tänase kui ka tulevase kuupäevaga. Kasutaja sõbalikkuse mõttes võiks kuidagi ära märkida, millised väljad on kohustuslikud. Kasutajanimeks saavad olla ainult numbrid - kas see on hea praktika? Võimalik, et tegib "bug", et ei ilmu nupud "add new team" ja "add new tournament", kui liiga kiirelt tegutsema hakata pärast rakenduse käivitamist. Tournaments leht - kuupäevad from ja to on veidras formaadis - võiks ju olla inimloetaval kujul. Season võiks olla ka kuidagi loogiliselt kas lahti seletatud, või kuidagi vormindatud, et võtaks kuupäevast aasta ning siis vastavalt winter 2017 näiteks. Otsingud töötavad hästi, kui otsida midagi konkreetset, siis selle ka leiad. Järjestamine töötab kõikidel lehtedel. Saab järjestada tähestikulises järjekorras ning numbreid kasvavas ja kahanevas järjekorras.


Retsenseerib meeskond Redundant Rappers