Talk:BranchCache paigaldus ja seadistamine Windows Server operatsioonisüsteemis

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Retsenseerija: Artur Kulikov AK13 Väga põhjalik ülevaade funktsioonist BranchCache. Antud referaat vastab täismahus küsimustele: "Mis, kus ja mille jaoks". Kuigi tahaks natukene kritiseerida, aga paraku ei leia kohta, mida võiks kriitika alla viia. Samuti töö on illustreeritud piisavalt põhjalikult, et ei tekiks küsimusi: "Kus see aken nüüd on siin?". 5+

Retsenseerija: Sander Tuulik Referaat on hästi koostatud,kergesti loetav ja arusaadav,vastab kõikidele küsimustele. Annab põhjaliku ülevaate BranchCache kasutamise kohta. Noriks natuke selle lause kallal: "Järgmisena tuleb luua BranchCache'i failiserveri organisatsiooniüksus (edaspidi OU)." oraginsatsioni üskus oleks vast parem seles lauses olnud jätta ingile keelseks Organisation Unit,et oleks parem aru saada kus kohast selline OU lühend tuleb.Nõustun eelmise retsenseerijaga 5+


Retsenseerija: Rasmus Linnamäe

Sissejuhatuses võiks olla mainitud,et kõik koha otsima ei tormaks, see ei ole saadaval iga Windows 7 versiooniga vaid ainult Enterprise ja Ultimate puhul. See et alla 50 arvuti puhul kasutatakse ühte ja üle puhul teist Cache mode ei pea ju nii olema, sa võid mõlemat ju vaid paari arvuti puhul ka kasutada ning eelkõige sõltub see ikka kas on Windows 2008 R2 server või ei ole kasutuses. Kuigi aine on Serveri oma võiks kliendi poolsest seadistusest ka rohkem rääkida, eelkõige seletada mis on täpsemalt Local Group Policy Editoris mida toob iga erineva Settingu lubamine kaasa. Netsh käsurea poole pealt oleks pidanud välja tooma mõne käsu veel, paljud adminid eelistavad just käsurida. Näiteks puudu olevad olulises käsud set cachesize, set localsize, show status ning reset kui tekib kiirelt nullida kõik tehtud muudatused isegi tulemüüris konfigureeritud BranchCache reeglid. Üldkokkuvõttes on olenemata paarist nn norimiskohast üpriski korraliku ja põhjaliku kirjatükiga tegu, viidete hulk on ka üpris korralik.