Talk:BurgerAce

From EIK wiki
Revision as of 21:30, 28 April 2016 by Klaupa (talk | contribs) (SHOPi retsensioon meeskonnale BurgerAce)

SHOPi retsensioon meeskonnale BurgerAce

XML fail on hästi tehtud, kõik on arusaadav. Ilusti on lisatud ka veidi kommentaare, mis tegid pildi selgemaks ja koodi lihtsamini loetavaks. Loogilisi dimensioone oli nõuete kohaselt piisavalt ja isegi rohkem, piisavalt oli kasutatud ka atribuute, mis ei olnud lihtsalt ID-d. XML faili süntaks on korrektne.

XSD on sobivalt ette võetud ülesandele päris pikk ja põhjalik. Süntaks on korrektne ning ka muu tundub korras olevat.

XSLT on tehtud samuti hästi. Ilusti on ära kasutatud malle ja atribuute ning ka erinevaid tingimuste kontrolle. Kahjuks on aga ainult üks XSLT fail, kuigi nõuete kohaselt pidi neid olema tegelikult kaks tükki. XSLT süntaks on korrektne.

Kokkuvõttes korralik töö, teemale oli võrdlemisi üksikasjaliselt lähenetud ning korralikult asi ära tehtud. Tore oli näha, et oli sisse toodud ka pisidetaile, mis tegid koodi huvitavamaks ning sai ära kasutada teadmisi ja veidi huumorit.KTM Development retsensioon meeskonnale BurgerAce

XML fail läbis ilusti W3C validaatori, mis näitab, et XML fail on korrektselt tehtud. Koodi on väga hea lugeda kuna see on väga hästi üles ehitatud ja on lisatud ka kommentaare, mis teevad koodi lugemise paremaks ja huvitavamaks. Mis puuudutab struktuuri, siis on ilusti olemas 4 dimensiooni(tegelt on rohkem), mis on ilusti määratletud erinevate atribuutidega.

XSD on loodud arusaadavalt ning on nõuetele vastav.

XSLT on ka järjekordselt väga hästi tehtud. Läbib ilusti validaatori W3C, mis näitab et süntaks peaks õige ja korrektne olema. Tiim on ka ilusti ära kasutanud atribuute, malle ning erinevaid tingimuste kontrolle. Miinuseks peab tooma ainult selle, et oli nõutud kahte XSLT faili, aga on ainult üks XSLT fail.

Kokkuvõtvalt on tegemist ühe väga hea tööga, mille eesmärk ei tohiks mitte kellelegi segaseks jääda. Plussiks saaks veel tuua näite, et tööle on lähenetud mitme erineva nurga alt, mis on selle töö peamine võlu.